„Šiaulių kraštas“ rašo, kad sovietiniais metais suteikti Garbės donoro vardai nebepripažįstami.

Pastaruosius metus Vaidotas Vinckūnas daug laiko praleidžia ligoninėse: jau patyrė kelias operacijas, ne mažiau jų dar laukia. V. Vinckūnas kraujo nemokamai yra davęs 42 kartus, turi tai patvirtinančius dokumentus. Garbės donoro vardas jam buvo suteik tas 1987-aisiais. Ponas Vaidotas sakė skambinęs į kelias valstybines įstaigas ir tikėjęsis išsiaiškinti, kur kreiptis, kad jam būtų vėl pripažintas Garbės donoro vardas ir teisė pretenduoti į valstybinę pensiją.

„Vienur ilgai neklausę mano kalbų pasakė, kad jokia parama donorams nepriklauso. Kitas pašnekovas išklausė. Bet užteko pasakyti, kad man šešiasdešimt ketveri - gana jauno balso tonas pasikeitė. Mestelėjo, kad "anų laikų" donorams valstybinės pensijos nepriklauso, - neslepia nuoskaudos V. Vinckūnas. - Aš Lietuvos žmonėms padėjau beveik trisdešimt metų. O ar man susirgusiam Lietuva padės?“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijos pirmininkas Konstantinas Dobrovolskis „Šiaulių kraštui“ sakė, jog per visus Nepriklausomybės metus nebuvo iškilęs klausimas dėl anksčiau suteiktų Garbės donoro vardų pripažinimo. V. Vinckūnas apie tai prabilo pirmasis.

„Garbės donorų nuopelnai Lietuvos visuomenei - neabejotini. Rinksime dokumentus ir kreipsimės į valstybines institucijas, prašydami šiuos vardus pripažinti“, - sakė K. Dobrovolskis.