Šiuos ir kitus sveikatos priežiūros paslaugų netolygumus atskleidė Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) atlikta analizė. Tai sukėlė daug diskusijų tarp savivaldybėms atstovaujančių įstaigos stebėtojų tarybos narių. Jų nuomone, nėra normalu, kad vieno miesto ar rajono gyventojai gauna labai daug tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų, o kitų vietovių žmonėms jos sunkiai prieinamos.
Panevėžio TLK direktoriaus Jono Narbuto teigimu, dabar galiojantys teisės aktai ligonių kasoms nesuteikia galimybės reguliuoti vartojimo netolygumus. Gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su Panevėžio TLK dėl antrinio lygio paslaugų (specialistų konsultacijų, sudėtingesnių tyrimų), pačios sprendžia, kokią dalį lėšų panaudos kardiologų, oftalmologų ir kitų sričių specialistų konsultacijoms.
Jo žiniomis, Sveikatos apsaugos ministerijoje taip pat kalbama apie poreikį reguliuoti sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymą. 

Pasak J. Narbuto, panevėžiečiams nereikėtų baimintis, kad kitais metais gydytojai labai ribos siuntimus brangiai kainuojantiems tyrimas, o kaimo gyventojams – kad bus sunku patekti, pavyzdžiui, pas psichiatrus.

Panevėžio TLK 2014 metams nebesudarys sutarčių su naujais paslaugų, kurių dabar suteikiama labai daug, teikėjais, nepirks dar daugiau šių paslaugų iš jau esamų teikėjų.

Vienur daug, kitur – mažai

Panevėžio TLK duomenimis, mūsų mieste ir rajone, palyginti su kitais Panevėžio ir Utenos apskrities miestais bei rajonais, menkai išplėtota stebėjimo paslauga. Tai aiškinama mažesniu poreikiu. Mat Panevėžyje yra Respublikinė ligoninė, į ją patekęs ligonis, jeigu jam reikalingas gydymas stacionare, iš karto paguldomas į skyrių, jei ne – išleidžiamas namo.

Be to, Panevėžyje labai gerai išplėtota priėmimo ir skubios pagalbos paslauga.

O kitų mažesnių miestų ir rajonų gydymo įstaigos neturi tokios galimybės greitai nustatyti diagnozės, be to, jų pacientai dažnokai negali tą pačią dieną grįžti į namus dėl didelių atstumų.

Panevėžio miesto ir rajono gyventojams atliekama daug brangių tyrimų. Vienam tūkstančiui panevėžiečių tenka 141, o rajono gyventojų – 156,24 tyrimo. Šalies vidurkis – 133 tyrimai. Šios srities lyderis Visaginas, čia 1000 gyventojų tenka 177,7 brangaus tyrimo.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų daugiausia suteikiama Zarasų ir Ignalinos rajonų gyventojams, mažiausiai – Panevėžio, Biržų, Visagino.

Visagino ir Zarasų rajono gyventojai pagal paliatyviosios slaugos paslaugas šalies vidurkį viršija beveik tris kartus. Kupiškio, Rokiškio, Ignalinos gyventojai stacionaria paliatyviąja slauga, kuri reikalinga sergant paskutinių stadijų vėžiu ir kitomis nepagydomomis ligomis, beveik nesinaudoja.
Panevėžyje yra didžiausia gydytojų konsultantų pasiūla. Todėl panevėžiečiai ir rajono gyventojai dažniausiai varsto gydytojų konsultantų kabinetų duris.

Panevėžyje 1000 gyventojų tenka 3307, rajone – 2862 konsultacijos. Mažiausiai Panevėžio apskrityje konsultuojasi Pasvalio rajono gyventojai – jiems tenka 1782 konsultacijos, o šalies vidurkis – 2446.

Panevėžiečiams taip daug atliekama echoskopijų. Mieste 1000 gyventojų tenka 375, rajone – 373 echoskopijos. Biržų rajono savivaldybėje – 314,27, Pasvalio rajono savivaldybėje – 230,71, maždaug tiek ir Rokiškio rajono savivaldybėje, Kupiškio – 281,68 minėti tyrimai.
Šiuo atžvilgiu labiausiai nuskriausti Molėtų rajono gyventojai. Čia 1000 gyventojų tenka 123,75, o šalies vidurkis – 254,36 echoskopijos.

Dažniausiai lankosi pas psichiatrus

Panevėžio rajono gyventojai, palyginti ir su apskrities, ir su visos Lietuvos žmonėmis, dažniausiai lankosi pas psichiatrus. Čia 1000 gyventojų tenka 40,7 šių specialistų konsultacijos. Panevėžiečiams – 16,76 konsultacijos.
Kupiškio rajono savivaldybėje minėtam skaičiui gyventojų tenka 7,49, Rokiškio rajono savivaldybėje – vos 0,92, Biržų rajono savivaldybėje – 3,59 konsultacijos. Lietuvos vidurkis – 5,74 psichiatro konsultacijos.
Pasak Panevėžio TLK vadovo, sudarant kitų metų sutartis su gydymo įstaigomis, be kita ko, bus atsižvelgta į jų galimybę užtikrinti geografinį ambulatorinių paslaugų prieinamumą atitinkamoje savivaldybėje, kurioje šių paslaugų trūksta.

Skirtumai. Panevėžio miesto gyventojams atliekama daug brangių tyrimų, rajone – suteikiama labai daug psichiatro konsultacijų.A.Repšio nuotr.