Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavusių vaikų gydytojų nuomone, valstybėje iki šiol nėra vaikų tuberkuliozės (TB) kontrolės strategijos, liga dažnai diagnozuojama susirgus jau pažengusių formų TB, netinkamai organizuota sergančių kontaktinių asmenų paieška, socialinė pagalba ligonių šeimoms.

Sveikatos apsaugos viceministrės Jadvygos Zinkevičiūtės ir ministerijos asmens ir visuomenės sveikatą kuruojančių specialistų susitikime pabrėžta, kad Lietuvoje vaikų sergamumas tuberkulioze - vienas didžiausių Europos Sąjungoje.

Pasak Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos prof., habil. dr. Arūno Valiulio, pernai registruota 13,9 TB atvejų 100 tūkst. vaikų. Didėja atvira TB susirgusių vaikų skaičius - 23 proc. visų 2012 m. TB sirgusių vaikų. Daugėja vaistams atsparios vaikų TB atvejų.

"Visi mokyklą pradedantys lankyti vaikai bei vaikai, kurių aplinkoje buvo sergančiųjų TB, turi būti patikrinti, atliekant tuberkulino mėginius, tačiau praėjusiais metais patikrinta tik 47,2 proc. pirmaklasių ir 58,6 proc. rizikos grupių vaikų", - sakė A. Valiulis.

Susitikimo dalyviai pritarė siūlymams toliau svarstyti galimybę sudaryti darbo grupę vaikų TB problemoms kompleksiškai spręsti. Planuojama, kurti efektyvesnę šios ligos kontrolės sistemą, atnaujinti gydymo metodikas, rengti atitinkamų teisės aktų pakeitimus, spręsti aprūpinimo vaistiniais preparatais problemas, gerinti profilaktiką ir švietimą, spręsti šioje srityje dirbančių specialistų kompetencijos, kvalifikacijos kėlimo klausimus, skirti už vaikų TB profilaktiką ir kontrolę valstybėje atsakingas specialistų komandas, įtraukti į profilaktinį darbą visuomenės sveikatos centrus, visuomenės sveikatos biurus, visuomeninius judėjimus

Pasak viceministrės J. Zinkevičiūtės, reaguojant į Lietuvos vaikų pulmonologų ir Lietuvos pediatrų draugijų vaikų TB konferencijos medžiagą ir prašymą peržiūrėti vaikų tuberkuliozei stabdyti būtinų priemonių organizavimą, nuspręsta susisteminti siūlymus tolesnei bendrai veiklai, surinkti už TB kontrolę atsakingų asmenų ataskaitas, prireikus - sukurti darbo grupę vaikų sveikatos problemoms šios srityje spręsti.

Susitikime dalyvavo sveikatos apsaugos ministro visuomeninis konsultantas, Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos pirmininkas, Vilniaus universiteto prof. habil. dr. A. Valiulis, Lietuvos sveikatos mokslų medicinos universiteto ligoninės Kauno klinikos Vaikų ligų klinikos vaikų pulmonologė dr. Valdonė Misevičienė, Kauno klinikinės ligoninės pulmonologė, vaikų ligų gydytoja Dalia Steponavičienė.