Ministerija konkursais vadovų ieškojo 12 įstaigų, kurių steigėja pati yra ir kurių vadovai pagal pernai pakoreguotą Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą nebegalėjo toliau eiti pareigų.

Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei vadovaus traumatologas Algimantas Pamerneckas. Jis pareigose pakeitė nuo 1989 metų ligoninei vadovavusį rentgenologą Leonardą Streikų.

Kauno klinikų direktoriaus pareigose nuo 1995 metų dirbusį chirurgą Juozą Pundzių pakeitė kardiologas Renaldas Jurkevičius.

Respublikinei Kauno ligoninei nuo šiol vadovaus ortopedas traumatologas Linas Vitkus. Jis keičia nuo 1995 metų šį darbą dirbusį gydytoją Stasį Gendvilį.

Respublikinei Panevėžio ligoninei jos ligšiolinis vadovas Česlovas Gutauskas vadovavo nuo 1978 metų. Jį pakeis Jonavos ligoninės vyriausiasis gydytojas Ivanas Dorošas.

Pasikeitė ir Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos "Palangos gintaras" vadovas - vietoj įstaigos įkūrėjo Zigmanto Paulausko sanatorijai vadovaus Nacionalinio kraujo centro padaliniui vadovavęs Kęstutis Speičys.

Vadovai nepasikeitė septyniose įstaigose - Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vyr. gydytoja dirbti lieka Alina Pūrienė, Respublikinei Šiaulių ligoninei toliau vadovaus Petras Simanavičius, Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei - Valentinas Mačiulis, Klaipėdos jūrininkų ligoninei - Jonas Sąlyga, Respublikinei Klaipėdos ligoninei - Romaldas Sakalauskas, o Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai – Vaiva Martinkienė.

SAM duomenimis, dėl 12 įstaigų vadovų pareigų varžėsi 38 kandidatai. Su visų ligoninių vadovais pasirašytos penkerių metų darbo sutartys.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas numato, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos licenciją, vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams.