Ši tarnyba sudaro kasmetinius kenksmingų medžiagų likučių stebėsenos planus, kuriuose numatomi ir žuvų tyrimai dėl sunkiųjų metalų, chloro organinių junginių bei kitų teršalų. Pagal stebėsenos programą 2004 metų Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje ištyrus 34 Baltijos jūroje sugaunamų žuvų mėginius, nenustatyta viršijančių leistiną normą kenksmingų medžiagų likučių.

Savo ruožtu Pasaulinis laukinės gamtos fondas WWF teigia, jog kai kurios Baltijos jūroje sugaunamos žuvys gali būti nuodingos. Dėl to jos esą netinkamos prekiauti Europos Sąjungos (ES) rinkoje. Pasaulinis laukinės gamtos fondas tikisi, kad nauji ES įstatymai dėl chemikalų neleis labiau teršti Baltijos jūros, kurioje dėl nedidelės apytakos su Atlanto vandenynu teršalai kaupiasi labiau nei kur kitur.

Pernai Nacionalinė veterinarijos laboratorija ištyrė 2,3 tūkst. mėginių dėl sunkiųjų metalų, pesticidų, konservantų, histamino ir kitų medžiagų žuvų ir žuvų produktuose. Sunkiųjų metalų, pesticidų, chloramfenikolio tyrimų rezultatai atitiko nustatytus reikalavimus.

Dėl dioksino Baltijos jūroje sugautos strimelės paskutinį kartą buvo tiriamos Vokietijoje 2004 metų gruodžio mėnesį, atrinkti 3 mėginiai iš skirtingų Lietuvai priklausančių žvejybos plotų. Nustatyta, kad dioksinas neviršijo leistino kiekio.

VMVT šiais metais planuoja ištirti daugiau mėginių Baltijos jūroje Lietuvos žvejybos plotuose sugautų riebiųjų žuvų dioksino atžvilgiu.