Įsigaliojus Farmacijos įstatymo ir įsakymu patvirtintų Vaistinių preparatų reklamos taisyklių pataisoms, anot Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorės Gitos Krukienės, vaistų reklamuotojai nebegalės trukdyti gydytojų jų darbo laiku, skirtu pacientams priimti, o pacientai galės netrukdomi gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas nustatytu laiku.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki rugsėjo 1 dienos turi parengti vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarką bei užtikrinti, kad šios tvarkos būtų laikomasi.