Jos vadovu tampa savivaldybės administracijos direktorius socialdemokratas Antanas Navakauskas, o direktoriaus pavaduotojas "Jaunosios Lietuvos" atstovas Raimundas Miladauskas patvirtintas komisijos pirmininko pavaduotoju. Tuo tarpu kitas A. Navakausko (kaip savivaldybės administracijos vadovo) pavaduotojas Andrius Stankevičius - vienas iš vienuolikos pretendentų užimti ligoninės vadovo kėdę. Jis - Darbo partijos narys, anksčiau vadovavo viešajai įstaigai "Krepšinio perspektyvos".

Darbo partijos frakcija į komisiją rekomendavo buvusį sveikatos apsaugos ministrą, dabartinį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros vedėją Žilviną Padaigą. Liberalų ir centro sąjunga - patį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorių Remigijų Žaliūną. Tarp pretendentų tapti ligoninės direktoriumi yra net keli Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojai.

Miesto tarybai sprendimo projektą dėl komisijos sudėties pristatęs savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius Gediminas Jankus, paklaustas, ar nebus interesų konflikto, kai "vadovai sėdės komisijoje, o pavaldiniai dalyvaus konkurse", pasakė, jog pačios komisijos valia nutarti, kam leisti dalyvauti, kam ne.

"Komisijos nariai, kurių pavaldiniai dalyvauja konkurse, turėtų iš viso atsistatydinti", - įtikinėjo "Tvarkos ir teisingumo" partijos atstovas Vytautas Vasilenko. Jam pritarė Vygintas Gudėnas bei kiti konservatoriai - miesto tarybos nariai. Buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas netgi siūlė atidėti klausimo sprendimą ir sudaryti komisiją iš naujo. Tačiau socialdemokratė Antanina Medviedevienė užtikrino, kad jokio interesų konflikto čia nematyti, todėl nereikia nei ką atidėti ar įrodinėti, nei kažkam atsistatydinti. Mat giminystės ryšių tarp komisijos narių ir pretendentų nėra.

Balsuojant dėl komisijos, Kauno miesto tarybos politikų balsai pasiskirstė taip: 26 - už, 2 prieš ir 10 susilaikė. Konkurso komisija, kuri nulems, kas iš pretendentų taps dviejų savivaldybei priklausančių ligoninių, sujungtų į vieną - Kauno klinikinę ligoninę - direktoriumi, buvo patvirtinta.

Komisijoje, greta jau minėtų jos narių, sprendimo teisę turės ir koalicijos "Vieningas Kaunas" deleguota verslo valdymo specialistė Ramunė Bičkauskienė, antrasis socialdemokratų deleguotas žmogus - Šančių poliklinikos direktorė Zita Česnavičienė bei Alfonsas Jarušauskas - už savivaldybės ūkį atsakingas Bendrojo skyriaus vedėjas. Jį rekomendavo Lietuvos liberalų sąjūdis.

Vienuolikos pretendentų į ligoninės vadovo kėdę sąraše dar yra buvusi Seimo narė (iki tol - Kauno 2 - osios klinikinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja) Vilija Vertelienė, buvęs šios ligoninės vadovas gydytojas Tautvydas Jankauskas ir net du kartus iš darbo atleista jo pavaduotoja Rita Banevičienė, dėl neteisėtų atleidimų iš ligoninės prisiteisusi apie 150 tūkst. litų, bei tos pačios ligoninės buvęs teisininkas, personalo vadovas Darius Petraitis ir šios ligoninės gydytojas Arvydas Unikauskas.

Antrą kartą tapti jungtinės ligoninės vadovu, nes, ELTA primena, kad gegužę turėjęs vykti konkursas tuometinės savivaldybės administracijos direktorės Editos Gudišauskienės buvo sustabdytas, pretenduoja ir šiuo metu Kauno klinikinei ligoninei vadovaujantis gydytojas Kęstutis Mazurkevičius bei kiti užsiregistravę konkurso dalyviai.