Ministras taip pat įpareigojo pradėti tarnybinį patikrinimą dėl VLK veiksmų 2010 m. panaudojant PSDF biudžeto lėšas.

Kaip informuoja ministerija, SAM vadovybė, siekdama pašalinti 2010 m. PSDF biudžeto planavimo klaidas, keliolika kartų raštiškai kreipėsi į VLK, kaip į instituciją, tiesiogiai atsakingą už PSDF planavimą ir vykdymą, dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto panaudojimo.

Ministerija pabrėžia, kad su ja nebuvo derinta ir ministerija nebuvo informuota, jog VLK PSDF biudžeto perteklines lėšas padėjo kaip terminuotus indėlius banke.

Pagal VLK ministerijai teikiamus duomenis, SAM dar 2010 m. viduryje buvo atkreipusi VLK vadovybės dėmesį į netinkamas PSDF biudžeto disproporcijas.

Sveikatos apsaugos ministras, ministerijos tvirtinimu, taip pat buvo ne kartą nurodęs VLK imtis neatidėliotinų priemonių, kad PSDF biudžeto rezervo dydis neviršytų įstatyme nustatytos ribos.

R.Šukys: kelia abejonių ir palūkanų dydis

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys į prokuratūrą sako kreipęsis prašydamas ištirti, ar buvo nustatytas teisingas palūkanų dydis, ar niekas negavo asmeninės naudos. Trečiadienį turėtų būti sudaryta ir darbo grupė, kuri turės įvertinti VLK vadovybės elgesį ir numatyti galimas nuobaudas.

„Kelia abejonių ir palūkanų dydis. Kaip kad 259 mln. litų terminuotas indėlis šešiems mėnesiams, palūkanų dydis tik 2,3 proc. Gal tai ir normalu, bet matyt turėtų ištirti teisėsaugos institucijos ar nebuvo padaryta žala ir ar nebuvo gauta asmeninė nauda“, - po Vyriausybės pasitarimo trečiadienį sakė R. Šukys.

Anot jo, indėliai banke buvo laikomi tuo metu, kai SAM svarstė kaip gelbėti nuostoliuose skendinčias sveikatos priežiūros įstaigas.

Ministras patikslino, kad bendra suma, skirtingu laiku laikyta indėliuose siekė 700 mln. litų, tačiau vienu metu tokios sumos banke nebuvo.

VLK vadovybė 2010 m. buvo gavusi SAM perspėjimus dėl VLK priskirtų funkcijų ir pavedamų užduočių netinkamo, nekokybiško ir nesavalaikio vykdymo bei apie tebesitęsiančius PSDF biudžeto vykdymo trūkumus, kurie akcentuojami ir Valstybės kontrolės audito ataskaitose.

A.Sasnauskas: SAM teisė mus kontroliuoti

Valstybinės ligonių kasos vadovas Algis Sasnauskas tvirtina, kad lėšų srautai visada planuojami, ir jis nepadarė nė vieno nusižengimo dėl to, kad indėliai atsidūrė banke.

„SAM teisė mus kontroliuoti. Jeigu laikinai laisvos lėšos, mes srautus planuojame, padedam nors vienam mėnesiui, uždirbam palūkanų, tai apie ką kalba? (..) Valstybės saugumo departamentui reikia atiduoti tuos, kurie sukėlė tą chaosą. Tokia panika ne visai korektiška“, - klausė A.Sasnauskas. Anot jo, visos lėšos naudotos tik su ministro sprendimu.

„Aš nepadariau nė vieno nusižengimo, kurio nenustatė net Valstybė kontrolė“, - paklaustas apie pasitraukimą sakė A.Sasnauskas.

DELFI primena, kad Valstybinė ligonių kasa nelaiko klaida sprendimo kaupti didesnį nei privalu rezervą - esą taip ruoštasi galimam pajamų sumažėjimui.

Valstybinės ligonių kasos Ekonomikos departamento direktorė Lina Puidokienė, atsakydama į Valstybės kontrolės pareikštą kritiką dėl PSDF lėšų laikymo banke užuot apmokėjus už gydymo įstaigų suteiktas paslaugas, aiškino, kad kaupti rezervą įpareigoja įstatymas.

Valstybės kontrolė paskelbė, kad Valstybinių ligonių kasų (VLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas 2010 m. viršytas 551 mln. Lt, visgi iš valstybės papildomai skirta 314 mln. Lt biudžetui subalansuoti. Valstybiniai auditoriai nurodė, kad nebuvo išnaudotos visos galimybės PSDF biudžeto lėšas panaudoti efektyviau asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, nes VLK turimų viršplaninių lėšų nenaudojo suteiktų paslaugų visai vertei apmokėti, o sudarė terminuotųjų indėlių sutartis (700 mln. Lt per 2010 m.).

Gydymo įstaigoms buvo kompensuojama ne visa suteiktos paslaugos patvirtinta bazinė kaina (suteikus paslaugų už 1 Lt, gydymo įstaigoms metų pabaigoje kompensuota 0,89 Lt išlaidų), skelbė Valstybės kontrolė.