Seimui pateiktoje Andriaus Kubiliaus Vyriausybės veiklos ataskaitoje už 2010 metus teigiama, kad gydymo įstaigos sujungtos į stambesnius juridinius vienetus, taip sukaupta geriausia patirtis ir garantuojamos kokybiškos paslaugos.

Restruktūrizuojant paslaugas vietoj planuotų 2 proc. hospitalizacijos apimtį pavyko sumažinti 1,53 proc., stacionarinių paslaugų - 2,7 procento. Tai esą leido sutaupyti 28,6 mln. litų.

"Buvo taikomas pacientui priimtinesnis ir ekonomiškai veiksmingesnis dienos stacionaro gydymas: akivaizdžiai pagausėjo dienos stacionaro (14 procentų), dienos chirurgijos (9 procentai) ir stebėjimo paslaugų (26 procentai)", - rašoma ataskaitoje.

Vyriausybė žada, kad nuo 2012 metų bus pradėtas taikyti giminingų diagnozių grupių metodas, kai gydymo įstaigų finansavimas tiesiogiai priklausys nuo jų suteiktų paslaugų apimties ir kokybės.

Ataskaitoje teigiama, kad praėjusiais metais patvirtinus Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (įsigaliojo 2010 m. rugsėjo 11 d.), Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos, skirtos vaistiniams preparatams kompensuoti, 2010 metais, palyginti su 2009 metais, sumažėjo apie 8,3 procento, o paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus sumažėjo beveik 23 procentais.

Pakeitus vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarką, sudarytos galimybės pacientui pačiam pasirinkti konkretų (brangesnį ar pigesnį) vaistą pagal recepte nurodytą vaisto bendrinį pavadinimą, jo stiprumą ir farmacinę formą. Nauja receptų rašymo tvarka, įsigaliojusi 2010-ųjų birželio 1-osios, esą leido sumažinti vidutinį paciento priemokos dydį nuo 19,74 lito iki 14,56 lito.