Pasak ministro, skaičiavimai rodo, kad tos ligoninės, kuriose buvo uždaryti iki tol nepakankamą apkrovą turėję skyriai, 2010 metais pirmą kartą baigė be nuostolių, pirmadienį rašo savaitraštis "Veidas".

"Pavyko pasiekti jau labai daug. Iš 81 veikusios sveikatos priežiūros įstaigos dabar yra likusios 65 - kitos buvo sujungtos arba prijungtos. Dar penkių ligoninių pertvarkai Vyriausybė pritarė praėjusią savaitę: respublikinė tuberkuliozinė infekcinė ligoninė,Vilniaus universiteto vaikų ligoninė ir Valstybinis patologijos centras bus prijungti prie Santariškių klinikų. Be to, bus sujungtos Vilniaus miesto universitetinė ir Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninės, o Vilniaus gimdymo namai bus prijungti prie Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės", - sakė R.Šukys.

Jis tvirtino, kad sėkmingas buvo ir kitas reformos aspektas - paslaugų restruktūrizavimas.

"Suskaičiavome, kad nors kompensuojamųjų vaistų receptų skaičius per 2010 metus išaugo 2,3 proc., vieno recepto kaina sumažėjo 8,3 procento. Taigi ligonių kasos išleido beveik 43 mln. litų mažiau, o žmonių priemokų suma sumažėjo 48,5 mln. litų. Geri ir nekompensuojamųjų vaistų rodikliai: vidutiniškai jų kainos sumažėjo 10 procentų", - informavo R.Šukys.

Reformos išlaidoms (išeitinės kompensacijos atleidžiamiems darbuotojams ir kreditorinių įsipareigojimų dengimas tai atvejais, kai keitėsi įstaigų nuosavybės forma, kad senos skolos nebūtų perduotos naujiems savininkams), pasak ministro, buvo numatyta 25,8 mln. litų, iki šiol panaudota 17,4 mln. litų.

"Galime palyginti, kad dešimties uždarytų skyrių metinis darbo užmokesčio fondas siekė 30 mln. litų", - sakė R.Šukys.

Pradedant reformą, ministro teigimu, planuota, kad finansinis efektas turi siekti 270-343 mln. litų. "Lygindami 2009-ųjų, 2010-ųjų ir 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, matome kasmetinį mažėjimą: per dvejus metus visas biudžetas susitraukė 300 mln. litų", - tvirtino R.Šukys.

Pasak jo, 2010 metais dirbti į užsienį išvyko 279 gydytojai. Šis skaičius žinomas, nes išvykstantys gydytojai turi gauti ministerijos pažymą, kad jų diplomas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.