Apraše numatyta, kad atrankiniai laboratoriniai ir greitieji tyrimai dėl ŽIV atliekami sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Asmuo dėl ŽIV yra tiriamas suteikus jam konsultacinę pagalbą prieš ŽIV tyrimą bei gavus jo raštišką sutikimą. Asmuo, kuris buvo tirtas dėl ŽIV, turi būti konsultuojamas ir po ŽIV tyrimo.

Konsultacinę pagalbą gali teikti visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, odontologai, slaugytojai, akušeriai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę ne trumpesnę kaip 6 valandų trukmės konsultacinės pagalbos prieš ŽIV tyrimą ir po jo mokymo programą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą. Konsultacinė pagalba – tai pasitikėjimu pagrįstas konsultaciją teikiančio ir gaunančio asmenų dialogas, kuriuo siekiama padėti asmeniui įveikti stresą, spręsti sveikatos ir psichosocialines problemas ir priimti su ŽIV/AIDS susijusius sprendimus.

Siųsti pacientą atrankiniam laboratoriniam tyrimui dėl ŽIV bei atlikti atrankinius greituosius tyrimus dėl ŽIV gali sveikatos priežiūros specialistai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, odontologai, slaugytojai ir akušeriai). Atrankiniai greitieji tyrimai dėl ŽIV gali būti atliekami be siuntimo. Svarbu tai, kad Apraše įvardinti atvejai ar asmenys (jų grupės), kam siūloma atlikti tyrimus dėl ŽIV infekcijos.

Atlikus atrankinį laboratorinį arba greitąjį tyrimą dėl ŽIV infekcijos ir gavus teigiamą rezultatą, sveikatos priežiūros specialistas privalo užpildyti siuntimo laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultato formas ir organizuoti ėminio pristatymą į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ŽIV laboratorinei diagnozei patvirtinti.