Pasak ministerijos, iki šiol galiojusioje higienos normoje buvo numatyta perteklinių, neįgyvendinamų reikalavimų, trikdančių gydymo įstaigų darbą. Nauja redakcija užtikrins realią infekcijų prevenciją ir kontrolę, tuo pačiu nuo galimo infekcijų perdavimo apsaugant ir pacientus, ir darbuotojus.

Norma parengta atsižvelgiant į visų sveikatos priežiūros įstaigų (tiek didelių ligoninių, tiek mažesnių ambulatorijų, odontologų kabinetų ir t.t.) galimybes įgyvendinti keliamus higienos reikalavimus. Normoje atsisakyta rekomendacinio pobūdžio ir perteklinių nuostatų, nebeliko kitais teisės aktais reglamentuojamų nuostatų, pavyzdžiui reikalavimų medicininių atliekų tvarkymui, sveikatos priežiūros įstaigoje susidarančių skalbinių tvarkymui ir pan.

Taip pat atsisakyta reikalavimų medicinos prietaisams (medicinos pirštinėms, chalatams, sterilizatoriams ir pan.) atitikti tam tikrus standartus, nes tai paliekama spręsti pačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, pasirenkant jų poreikį atitinkančius medicinos prietaisus.

Normoje nustatyta, kad medicinos prietaisai turi būti prižiūrimi, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, o tik jų nesant, Normos reikalavimais. Tai leis išvengti nuolat kildavusių nesusipratimų dėl skirtingų gamintojo instrukcijose pateikiamų ir higienos normomis reglamentuotų reikalavimų.