Atlikdami planinį vandenvietės patikrinimą, Klaipėdos apskrities VMVT inspektoriai nustatė pažeidimus – vandens bokštas aprūdijęs, šalia bokšto iškeltas gandralizdis, nėra vandens mėginių paėmimo čiaupų nei iš gręžinio, nei iš bokšto. Šių metų antrame ketvirtyje buvo planuota atlikti vandens bokšto dezinfekciją, tačiau ji neatlikta, gręžinio apsaugos juostos teritorija nelygi, apaugusi krūmais.

Sprendimas uždrausti tiekti geriamąjį vandenį buvo priimtas po to, kai atlikus laboratorinius tyrimus vandens mėginyje, paimtame iš gyvenamojo namo vandens įvado čiaupo, buvo nustatyta mikrobinė tarša (žarnyno enterokokai). Geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Klaipėdos apskrities VMVT įpareigojo vandenvietę eksploatuojančią bendrovę UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pašalinti trūkumus, išsiuntė pranešimus apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

„Geriamojo vandens kokybę rajone tikriname nuolat. Vandens tiekimas iš šios vandenvietės stabdomas nebe pirmą kartą, tai buvo padaryta ir praėjusių metų liepos mėnesį. Anksčiau šią vandenvietę eksploatavusi UAB „Karklės kopos“ buvo įpareigota pašalinti nustatytus trūkumus, tačiau bendrovė įpareigojimų neįvykdė, pažeidimų laiku nepašalino. Priežiūrą šių metų pradžioje perėmusi UAB „Klaipėdos vandenys“ taip pat neskyrė reikiamo dėmesio vandenvietės tvarkymui. Geriamojo vandens saugos reikalavimų nepaisymas sudarė sąlygas atsirasti ir mikrobinei taršai“, - komentavo Klaipėdos apskrities VMVT viršininkas Antanas Bauža.