„Ligoninė griežtai laikėsi nuostatos, kad įtarus pacientui onkologinę ligą negali būti jokių eilių tyrimui, konsultacijai ar gydymui“, - prisiminė buvęs Kauno onkologijos ligoninės direktorius Feliksas Markuckas.

„Iš Vilkaviškio, Lazdijų, Marijampolės rajonų atvykę pas mus ligoniai skundžiasi, kad jų gydytojai rašo siuntimus tik trečiojo lygio onkologo konsultacijai ir primygtinai nurodo jiems vykti į KMUK, o ne į Kauno onkologijos ligoninę”, - guodėsi Onkologijos ligoninės profesinės sąjungos pirmininkė gydytoja Lilija Butkevičienė.

Paniekino vadovų sprendimą

KMUK generalinio direktoriaus Juozo Pundziaus patvirtinti nuostatai ne tik atnaujino karą tarp Klinikų ir Kauno onkologijos ligoninės, bet ir paniekino išmintingą KMU senato sprendimą, lėmusį paliaubas ilgametėje kovoje. Pagal dabartinius nuostatus Onkologijos ligoninė neturi absoliučiai jokio savarankiškumo.

Onkologijos ligoninės kolektyvas, ne vienus metus kovojęs už gydymo įstaigos savarankiškumą, palaikytas daugybės Seimo narių ir net sveikatos apsaugos ministrų, šį pavasarį lyg ir buvo susitaikęs su tuo, kad vadinsis KMUK filialu. Kovos vėliava buvo nuleista dėl kilnaus tikslo: KMU onkologijos centro, sujungiančio KMUK ir jų filialą - Onkologijos ligoninę, pagrindu vystyti visuomenės viešąjį interesą labiausiai atitinkantį šiuolaikinės universitetinės onkologijos modelį. KMU senatas, viršiausias šių ligoninių antstatas, įpareigojo KMUK administraciją suteikti filialui – Onkologijos ligoninei administracinį ir finansinį savarankiškumą, sudarantį sąlygas įvykdyti numatytus strateginius planus, valdyti planuojamas investicijas ir tenkinti pacientų poreikius.

Tačiau tai liko tik popieriuje. Pirmuoju KMUK generalinio direktoriaus J.Pundziaus patvirtintų nuostatų punktu pabrėžiama, kad Onkologijos ligoninė yra KMUK filialas, neturintis juridinio asmens teisių.

„Iki prijungimo prie KMUK Onkologijos ligoninė turėjo 1 mln. litų pelno. Dabartinė jos valdymo politika ligoninę veda prie bankroto. Taip klojami pamatai slaugos ligoninei, dėl to ir buvo priešinamasi prijungimui prie KMUK, kurį sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas pavadino klaida“, - tvirtina gydytojas F.Markuckas.

Ne gydyti, o slaugyti

Kauno onkologijos ligoninė prie Klinikų buvo prijungta siekiant ją modernizuoti, kelti medicinos paslaugų lygį. Tam reikėjo investicijų, bet per dvejus metus ligoninėje tėra atliktas dalies patalpų remontas.

Klinikoms reguliuojant ligonių srautus praėjusiais metais Onkologijos ligoninėje apsilankė 6070 ligonių mažiau nei 2005-aisiais. Konsultacijų skaičius sumažėjo beveik trimis tūkstančiais. „Vadinasi, tiek prarasta pinigų“, - reziumuoja ligoninės profesinės sąjungos pirmininkė L.Butkevičienė.

Negana to, prie Klinikų prijungus ligoninę joje per metus atlikta mažiau kaip pusantro tūkstančio operacijų, nei būdavo atliekama anksčiau. „Operacijų įkainis daug didesnis nei paliatyvaus gydymo, todėl vis daugiau ligonių Klinikose operuojama, o mums atsiunčiama slaugyti“, - sako gydytoja ir šį teiginį pagrindžia skaičiais. Pavyzdžiui, 2002 metais iš KMUK į Onkologijos ligoninę simptominiam gydymui buvo atsiųstas 91 ligonis, o pernai – 488. Prijungus prie KMUK Onkologijos ligoninę, pastarojoje dvigubai padidėjo ligonių mirtingumas. Onkologijos ligoninėje dirbantys chirurgai praranda kvalifikaciją ir jaučiasi esą nereikalingi.

Receptų yra

Sergamumas onkologinėmis ligomis didėja, todėl būtina plėsti onkologinės pagalbos tinklą, jį optimizuoti. „Visame pasaulyje onkologijai skiriamas didelis dėmesys, nes šios ligos labai piktos. Deja, mūsų šalyje nėra aiškios strategijos, kaip šias problemas tvarkyti. Kalbame apie sveikatą, bet galvojame apie verslą, prieš kurį sveikata visuomet pralaimi“, - apgailestavo KMU senato pirmininkas Vilius Grabauskas. Dirbęs Pasaulio sveikatos organizacijoje profesorius iš arti matė, kad įstaigų valdymas decentralizuojamas. Lietuvoje vis dar yra atvirkščiai, negalvojant apie pasekmes ligoniui, sakė profesorius.

„Argi ligoniui svarbu, kaip vadinasi ligoninė, kurioje jis gydomas? Jam svarbu, kad laiku gautų kvalifikuotą pagalbą, kad jo nestumdytų, o ne vadovų, suinteresuotų įgyti dar didesnę valdžią, kova“, - tvirtino profesorius V.Grabauskas.

Nuostatus teks keisti

Grupė KMU ir kitų mūsų šalies sveikatos institucijų žinomų mokslininkų bei praktikų kartu su pacientų organizacijų atstovais parengė perspektyvinę onkologijos plėtros programą, kuri būtų vykdoma KMU Onkologijos centre. Jis turi būti sukurtas iš KMU Onkologijos klinikos ir Onkologijos ligoninės, dirbančių lygiavertės partnerystės principu, stiprinant Onkologijos ligoninės materialinę bazę ir gydytojų meistriškumą, o ne slopinant jį, mažinant efektyvaus ligonių gydymo apimtis.

KMU senato kolegija užprotestavo KMUK generalinio direktoriaus J.Pundziaus patvirtintus KMUK filialo Onkologijos ligoninės nuostatus. Vakar posėdžiavęs senatas pareikalavo juos parengti iš naujo.