Iš viso ūkyje laikoma 160 tūkst. kalakutų. Ši ferma priklauso kompanijai „Bernards Matthews“, kuri per metus užaugina per 8 milijonus kalakutų. Jungtinės Karalystės veterinarijos specialistai aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis virusas galėjo patekti į kalakutų fermą.

Nustačius paukščių gripą, ligos protrūkio židinyje sunaikinami visi laikomi naminiai paukščiai, atliekama dezinfekcija. Aplink ligos protrūkio vietą nustatoma ne mažesnė kaip 3 km spindulio apsaugos zona ir ne mažesnė kaip 10 km spindulio stebėjimo zona.