Daug tokių akcijų vyko Laisvės alėjoje, kitose Kauno vietose, prekybos centruose. Tačiau šiandien Laisvės alėjoje vykstančioje tokioje akcijoje medikams uždrausta imti iš donorų kraują. Tai padaryta Kauno savivaldybės laikinai Sveikatos skyriaus vedėjo pareigas einančio Algimanto Kažemėkaičio iniciatyva neva laikantis teisės aktų reikalavimų.

Kraujas nebus imamas

“Sveiku protu nesuvokiamas laikinojo Sveikatos skyriaus vedėjo A.Kažemėkaičio sprendimas uždrausti neatlygintinos kraujo donorystės akcijas organizuoti mobiliose kariškose operacinėse”, - stebėjosi Kauno krašto donorų draugijos pirmininkas Žilvinas Neliubšys.

Medikai tvirtina, kad kraujo atsargų labai trūksta sunkiai sergantiems, nelaimės ištiktiems žmonėms. Kauno krašto donorų draugija kartu su Kraujo donorystės centru šią vasarą suorganizavo 11 neatlygintinos kraujo donorystės akcijų. Šią vasarą Kaune neatlygintinai savo kraujo davė 1827 žmonės. Apie 80 procentų savanorių tai darė pirmą kartą. Pasak Ž.Neliubšio, akcijos buvo organizuojamos kariškose mobiliose operacinėse, kitose patalpose. Jokių problemų dėl akcijos vietos nebuvo kilę.

Draugija su Kraujo donorystės centru pradeda naują - rudeninių kraujo donorystės akcijų ciklą, kuris turėjo prasidėti šiandien. Buvo planuota, kad Laisvės alėjoje kariškiai pastatys mobilias operacines ir nuo 12 valandos draugijos nariai - savanoriai dalys lankstinukus apie kraujo donorystę, prašys sveikų praeivių padovanoti savo kraujo sunkiems ligoniams. Donorystės centro medikai turėjo imti kraują. Tačiau tai daryti jiems neleista. Toks draudimas šokiravo akcijos organizatorius, medikus.

Reikalauja licencijos

Akcijos rengėjams leista pasistatyti palapinę Laisvės alėjoje, dalyti žmonėms lankstinukus. Jiems patarta vežti donorus į Kraujo donorystės centrą ir ten iš jų imti kraują.

Pasak Kraujo donorystės centro direktoriaus A.J.Venslausko, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse kraujo donorystės akcijos vyksta net po atviru dangumi ir ten nesibaiminama, kad dėl to nukentėtų kraujo donoras ar kraujo kokybė būtų bloga.

“Juk kariškių mobiliose operacinėse atliekamos operacijos ir tai yra saugu, atitinka būtinus reikalavimus. Tai kodėl negalima jose kraujo imti? Gal A.Kažemėkaitis nežino, kaip kraujas imamas?” - stebėjosi A.J.Venslauskas.

Vilionės į “tamsią palapinę”?

Neatlygintinos donorystės akcijos organizatorių prašymą leisti rengti viešą akciją Laisvės alėjoje, kurios metu būtų imamas iš donorų kraujas, svarstė Savivaldybės Viešųjų renginių komisija. Ji, remdamasi laikinai Sveikatos skyriaus vedėjo pareigas einančio A.Kažemėkaičio pateikta informacija, renginio metu imti kraujo neleido.

“Gyvename ne 18 amžiuje ir Laisvės alėjoje imti kraują, kai už 300 metrų yra tam pritaikytos patalpos, būtų nelabai suprantama. Kodėl jie negali žmonių nusivesti į Kraujo donorystės centrą I.Kanto gatvėje? - stebėjosi A.Kažemėkaitis. - Vykdydami tokią akciją jie turi turėti licenciją, kad gali kraują imti tokiuose konkrečiuose mobiliuose punktuose. Be to, labai sugriežtinti reikalavimai kraujo donorystei. Kaip Savivaldybė gali duoti leidimą pažeidinėti įstatymus? Rengėjai sakė, kad žmogus gali apsigalvoti ir kraujo nebeduoti, jei jo paprašys ateiti į centrą. Tai išeina taip, kad įvilios žmogų į tamsią palapinę ir kol jis neapsigalvos, paims kraujo. Kažkaip nenormaliai atrodo”.

A.Kažemėkaitis teigė, kad teisės aktai, reglamentuojantys kraujo donorystę, yra netobuli ir taisytini: “Iš principo įstatymai nedraudžia tokio dalyko, bet jie sako, kad tas mobilus, išvažiuojamasis punktas turi būti specialiai įrengtas ir licencijuotas”.

Ne kartą kraujo donorystės akcijos vyko prekybos centruose, tačiau miesto valdžia į jas niekaip nereagavo. Pasak A.Kažemėkaičio, prekybos centrai - ne Savivaldybės teritorija ir kas joje vyksta atsako tos teritorijos savininkas.

Kauno medicinos universiteto Hematologijos klinikos gydytoja hematologė transfuziologė Lina Leveckienė tvirtino, kad kraujo trūksta ir tokios akcijos labai reikalingos.

“Karinės mobilios operacinės pritaikytos operacijoms ir tinkamos, pasitelkiant mobilų padalinį, imti kraują, - sakė gydytoja L.Leveckienė. - Neįsivaizduoju, kaip dar geriau būtų galima padaryti kokią nors judančią laboratoriją”.