Susirinkime dalyvavo 33 nariai iš 93, dar 37 nariai balsavo iš anksto raštu.

T. Vencevičius buvo vienintelis kandidatas LSŽF prezidento pareigas. 65-erių metų jubiliejų kitąmet minėsiančios organizacijos viceprezidentais perrinkti Dalius Matvejevas ir Stasys Petkus, generaliniu sekretoriumi – Tomas Gaubys, o prezidiumo nariais – Ingrida Petuchovaitė, Marius Grinbergas, Romanas Buršteinas bei Rytis Sabas.

Naujais prezidiumo nariais tapo Brigita Virbalytė-Dimšienė, Marius Bagdonas ir Martynas Suslavičius.

„Džiaugiuosi, kad toliau galėsime tęsti jau pradėtus darbus, įgyvendinti naujas idėjas. Turime laiko patikrintą komandą, kurią papildė trys aktyvūs sporto žurnalistai. Ir toliau dirbsime ne sau, o visiems, – sakė LSŽF prezidentas T. Vencevičius. – Dar prieš COVID-19 pandemiją mums pavyko atverti naują veiklos ir galimybių puslapį, kuriame aiškiai ėmėme įprasminti LSŽF idėją – suburti aktyvių sporto žurnalistų komandą, kuri gali ir nori įgyvendinti išsikeltus tikslus: padaryti LSŽF prestižine organizacija, pritraukti naujų narių bei į federacijos gretas sugrąžinti anksčiau jai priklausiusius sporto žurnalistus, kelti sporto žurnalistų kvalifikaciją, organizuoti stažuotes ir išvykas į užsienyje vykstančias varžybas, reguliariai rengti seminarus ir sporto varžybas, produktyviai bendradarbiauti su sporto organizacijomis, sprendžiant sporto žurnalistams aktualiausius klausimus.“

Revizijos komisiją ir toliau sudarys Saulius Ramoška, Arūnas Abromaitis ir Gintautas Dulskas.

Susirinkime vienbalsiai buvo patvirtinta nauja, šiandienos realijas atitinkanti LSŽF įstatų redakcija. Iki šiol galioję organizacijos įstatai buvo priimti prieš daugiau nei 15 metų.