„Prieš 2020 metų Tokijo olimpines žaidynes Tarptautinė bokso federacija (AIBA) pakeitė vyrų svorio kategorijos. Jų sumažinta nuo dešimties iki aštuonių. Lietuvos čempionatas vyks pagal pasikeitusias taisykles, nes po šalies pirmenybių, jau pagal naujas svorio kategorijas bus formuojama Lietuvos rinktinė“, - sakė Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga.

Lietuvos čempionate kovos visi stipriausi šalies boksininkai, išskyrus Londono olimpinių žaidynių prizininką Evaldą Petrauską.

Jis praėjusį penktadienį Alytaus teismo rūmuose išgirdo jam nepalankų teismo nuosprendį – bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ne­sun­kaus ne­įga­laus aly­tiš­kio svei­ka­tos su­trik­dy­mo ir už tai jam pa­skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas.

Kaip rašė „Alytaus naujienos“, boksininkui teis­mas sky­rė 1 me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, įpa­rei­go­jant per vi­są baus­mės lai­ką bū­ti na­muo­se nuo 23 iki 6 va­lan­dos, jei tai ne­su­si­ję su dar­bu, ir per 6 mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo ne­at­ly­gin­ti­nai iš­dirb­ti šim­tą va­lan­dų svei­ka­tos prie­žiū­ros organizacijose.

Taip pat jis nu­ken­tė­ju­sia­jam pri­va­lės at­ly­gin­ti ir 1,2 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę bei 250 eu­rų tur­ti­nę ža­lą. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas, ką sportininkas ir žada padaryti.

„Lietuvos čempionatas šiais metais boksininkams yra svarbiausios varžybos, nes čia kovojama ne tik dėl medalių, bet ir dėl vietos Lietuvos rinktinėje. Po čempionato suformuosime šalies rinktinę, kuri kitais metais dalyvaus Europos ir pasaulio čempionatuose bei pradės kovą dėl kelialapių į Tokijo olimpines žaidynes. Tikimės pratęsti tradiciją, nes po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos boksininkai dalyvavo visose vasaros olimpinėse žaidynėse“, - teigė Lietuvos rinktinės treneris Vidas Bružas.

Jau pirmą čempionato dieną laukia intriguojančios kovos sunkiausiose vyrų varžybų svorio kategorijose - iki 91 kg ir virš 91 kg. Trečiadienį Šilutėje kovos pasaulio ir Europos čempionatų dalyviai bei daugkartiniai šalies čempionai Tadas Tamašauskas ir Mantas Valavičius, kurie gina Lietuvos čempionų titulus.

Ketvirtadienį nuo 16 val. vyks ketvirtfinaliai, o penktadienį nuo 16 val. - pusfinaliai. Lietuvos čempionato finalas šeštadienį prasidės 14 val.

Lietuvos bokso čempionato kovos vyksta Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salėje (Atgimimo al. 3).