Lietuvos bokso federacija 2017 m. kovo 7-11 dienomis Vilniuje organizavo ir vykdė 12-ąjį tarptautinį Dano Pozniako vardo bokso turnyrą Vilniuje, kuriame dalyvavo 99 boksininkai iš 18-os pasaulio šalių.

Tai vienas iš didžiausių ir svarbiausių jaunimo bokso turnyrų Europoje, turintis ilgametes tradicijas, jis yra įtrauktas į Europos bokso konfederacijos (EUBC) varžybų kalendorių. Ir pernai jame kovojo boksininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Turkijos, Lenkijos, Italijos, Vengrijos, Austrijos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Ispanijos, Danijos, Suomijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Izraelio bei Kroatijos.

Tačiau 2018-03-23 d. ataskaitinės LBF konferencijos metu Lietuvos bokso federacijos vadovams pateikus metinę finansinę ataskaitą už 2017-us metus paaiškėjo, kad federacija iš šio turnyro oficialiai negavo nė vieno euro pajamų, nors remiantis ta pačia ataskaita minėtam turnyrui organizuoti išleido net 40.454,45 eurų.

„Tai skandalinga informacija, nes kiekviena valstybė, siunčianti į turnyrą dalyvius, moka dalyvio mokesčius. 2017 m. jie sudarė po 50 eurų žmogui už dieną. Nesunku suskaičiuoti, kad federacijos pajamos turėjo sudaryti ne mažiau kaip 34 tūkstančius eurų. Tuo labiau, kad pabendravome su kitų šalių federacijomis ir jos patvirtino, kad sumokėjo pinigus grynais pinigais tuo metu federacijos generalinio sekretoriaus pareigas ėjusiam Donatui Mačianskui“, – sako federacijos viceprezidentas Paulius Zabielskas.

„D. Mačianskas 2018 gegužės 4 d. Pasvalyje įvykusio LBF narių susitikimo metu patvirtino, kad pinigus iš visų dalyvių surinko, tačiau kodėl jie buvo neįtraukti į federacijos oficialią apskaitą paaiškinti negalėjo. Tik paminėjo, kad lėšos nėra dingusios, o buvo įneštos į federacijos sąskaitą“, – stebėjosi P. Zabielskas.

Informacijos neteikia ir federacijos prezidentas Darius Šaluga, nors jis kaip įstaigos vadovas privalo užtikrinti tinkamą federacijos lėšų apskaitą.

„Dar balandžio 28 dieną pateikiau atvirus klausimus federacijos prezidentui D. Šalugai apie tai, kodėl į federacijos apskaitą nėra įtraukti dešimtys tūkstančių eurų ir kas priėmė tokį sprendimą, tačiau gavau atsakymą, kad federacijos prezidentas „nemato prasmės mėtytis nepagrįstais kaltinimais“, – apie savo pastangas išsiaiškinti situaciją, kur dingo federacijos lėšos papasakojo P. Zabielskas.

LBF generalinis sekretorius Antanas Arėška, po 2018-03-27 d. teismo sprendimo perėmęs federacijos generalinio sekretoriaus pareigas iš D. Mačiansko, patvirtino, kad situacija su netinkamai apskaitomomis federacijos lėšomis jam yra žinoma: „Yra ir daugiau LBF vykdytų renginių, kurių pajamos neįtrauktos į apskaitą, pavyzdžiui 2017 m. vykdyti trenerių mokymo kursai kartu su AIBA organizacija. Jiems organizuoti buvo gautos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos (programa „Bokso šakos trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai“) – 3000 eurų. Taip pat buvo renkami pavedimais ir mokėjimai grynaisiais pinigais iš pačių mokymuose dalyvavusių trenerių. Mano skaičiavimais buvo surinkta apie 5000 Eurų. Kur tos lėšos nukeliavo ir kodėl buvo neįtrauktos į LBF finansines ataskaitas lieka neaišku.“

A. Arėška patvirtino, kad artimiausiu metu nesulaukus išsamių paaiškinimų iš federacijos vadovo, dėl paaiškėjusių skandalingų faktų bus kreipiamasi į finansinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas ir prokuratūrą.

Pirmadienio popietę savo atsakymą į mestus kaltinimus pateikė pats D. Šaluga.

„Visos Lietuvos bokso federacijos (LBF) lėšos yra apskaitytos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir LBF turi visus tai patvirtinančius dokumentus. LBF finansai yra kruopščiai revizuojami, išsami revizoriaus ataskaita yra patvirtinta LBF eilinėje ataskaitos konferencijoje ir patvirtinta vienbalsiai, kaip ir finansinė ataskaita.

Po teismų maratono į LBF generalinio sekretoriaus postą atsisėdęs Antanas Arėška, kartu su viceprezidento pareigas einančiu Pauliumi Zabielsku, nepagrįstai šmeižia
Lietuvos bokso federaciją ir visą bokso visuomenę. Nors teisininkai ne kartą ragino dėl šių veikėjų skleidžiamo šmeižto kreiptis į teismus, nebenorime veltis į teisminius ginčus ir eikvoti lėšas teisininkams, o ne boksininkams. Sportininkams lėšos yra daug labiau reikalingos.

Finansiniai dokumentai A. Arėškai nėra perduoti dėl labai svarbių priežasčių. Po 2016 m. balandžio 30 d. vykusios LBF neeilinės rinkiminės konferencijos, kurioje A. Arėška nebuvo perrinktas gen. sekretoriumi, jis pasisavino ir iki šios dienos neperdavė federacijai jai priklausančio
turto – gyvybiškai svarbių dokumentų, tokių kaip įstatai, finansiniai dokumentai bei LBF antspaudas. Neatmetame galimybės, kad A. Arėška tokių neteisėtų veiksmų ėmėsi dėl to, jog jam esant generaliniu sekretoriumi, jokios turnyrų lėšos nebuvo apskaitomos ir negrąžinant dokumentų,
stengiamąsi tai nuslėpti. Baiminamasi, jog pastarųjų metų dokumentus perdavus A. Arėškai, jie ir vėl gali pradingti.

Atkreipiame dėmesį, kad nei A. Arėška, nei P. Zabielskas nedalyvavo LBF ataskaitos konferencijoje, kur buvo pateiktos ir patvirtintos finansinė ir revizoriaus ataskaitos.

Kad LBF finansiniai klausimai yra tvarkomi pagal visus reikalavimus, patvirtino ir Kūno kultūros ir sporto departamento auditas, kuris jokių pažeidimų nerado. Išskyrus tai, kad A. Arėška yra nusavinęs ir negražinęs finansinės apskaitos dokumentų.

Būtent todėl visi finansiniai dokumentai nuo 2016 m. balandžio 30 d. iki dabar, nebus perduoti A. Arėškai iki artėjančios LBF rinkiminės konferencijos, kuri vyks š.m. birželio 9 dieną Vilniuje. Po rinkimų visi finansiniai ir kiti dokumentai bus perduoti LBF Vykdomajam komitetui“, – tvirtino D. Šaluga.