Suplanuota rinkimų sesijos data

Vykdomojo komiteto nariai nutarė 2016 m. spalio 7 d. sušaukti LTOK Generalinės asamblėjos ataskaitos ir rinkimų sesijas. Generalinės asamblėjos sesijoje bus pristatyta LTOK Vykdomojo komiteto ataskaita už 4-erius veiklos metus, LTOK Revizijos komisijos ataskaita, pranešimą skaitys LTOK iždininkas, o Generalinės asamblėjos rinkimų sesijoje vyks LTOK prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus, Vykdomojo komiteto narių ir Revizijos komisijos narių rinkimai.

Patvirtinta olimpinės delegacijos vadovybė

Vykdomasis komitetas taip pat patvirtino Lietuvos olimpinės delegacijos vadovybę. Delegacijai vadovaus LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, jos pavaduotojai – LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras ir Lietuvos misijos vadovas Einius Petkus.

Žaidynėse patirties semsis sporto specialistai

Rio de Žaneire vyksiančiose tarptautinių federacijų konferencijose ir susitikimuose dalyvaus sporto organizacijų ir savivaldybių atstovai. Šie sporto specialistai taip pat talkins olimpiečiams ir varžybų metu palaikys sportininkus. Į žaidynes vykstančius specialistus sporto organizacijos ir savivaldybės atrenka pačios. Tai daugiausiai prie sportininkų rengimo prisidėję žmonės, kai kurios sporto federacijos pasinaudojo šia galimybe į žaidynes siųsti trenerius, kuriems dėl ribotų kvotų trūksta akreditacijų.

Į žaidynes vykstantys sporto specialistai nėra Lietuvos delegacijos nariai, jie negyvens olimpiniame kaimelyje.

Sporto organizacijų ir savivaldybių darbuotojai ne tik rūpinasi Lietuvos sportininkų dalyvavimu pasaulio ir Europos čempionatuose, tarptautinėse taurėse bei turnyruose, bet ir patys organizuoja tarptautinius čempionatus ir kitus svarbius sporto renginius Lietuvoje. Olimpinės žaidynės – geriausia galimybė susipažinti su pasaulinėmis sporto tendencijomis ir inovacijomis – sporto renginių organizavimo ypatumais, teisėjavimu, naujausiu inventoriumi ir sporto medicinos pasiekimais. Čia įgytas žinias ir patirtį specialistai galės pritaikyti savo kasdieniame darbe Lietuvoje.

2015 m. spalio 15 d. LTOK Vykdomojo komiteto sprendimu, į XXXI olimpiados žaidynes Rio de Žaneire gali vykti LTOK Vykdomojo komiteto nariai, po du Lietuvos olimpinių vasaros sporto šakų federacijų, delegavusių olimpiečius į Lietuvos olimpinę rinktinę, atstovus, po vieną kitų vasaros sporto šakų atstovą, po vieną atstovą iš pagrindinių savivaldybių, prisidėjusių prie olimpiečių rengimo olimpinėms žaidynėms ir po vieną atstovą iš sporto organizacijų, ženkliai prisidėjusių prie olimpiečių pasirengimo olimpinėms žaidynėms. Sporto specialistų grupę LTOK siunčia į kiekvienas žaidynes – tai yra LTOK indėlis į olimpinio sporto plėtrą ir vystymą šalyje.

Vykdomojo komiteto nariai patvirtino į olimpines žaidynes vyksiančių sporto specialistų sąrašą. Į Rio de Žaneirą jie vyks dviem grupėmis, kurių vizito datos priderintos prie atitinkamų sporto šakų varžybų grafikų. Rugpjūčio 2-14 d. Brazilijoje lankysis 32 sporto specialistai: 3 LTOK Vykdomojo komiteto nariai, 28 sporto federacijų, kurios yra LTOK narės, atstovai ir 1 savivaldybės atstovas. Rugpjūčio 12-26 Rio de Žaneire lankysis 27 sporto specialistai – 21 sporto federacijos, kurios yra LTOK narės, atstovai, 2 savivaldybių atstovai ir 4 sporto organizacijų vadovai.

Olimpinėms žaidynėms taip pat akredituota 11 žiniasklaidos atstovų. Jose dirbs devyni didžiausiems portalams, dienraščiui, žurnalui „Olimpinė panorama“ atstovaujantys žurnalistai ir du fotografai.

Žaidynes, kartu su viso pasaulio valstybių vadovais stebės ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.