Eilinėje sesijoje buvo pristatyti LTOK veiklos rezultatai ir 2016-ų metų planai, o neeilinėje – priimti nauji LTOK įstatai.

Eilinę sesiją LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pradėjo įteikdama Lietuvos sporto apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus sportui LTOK atkūrimo 1988 metų darbo grupės nariui Kazimierui Motiekai, kadangi šio apdovanojimo K. Motieka negalėjo atsiimti sausio 5 d. vykusių Lietuvos sporto apdovanojimų metu.

Geri rezultatai ir nerimas dėl olimpinės pamainos

LTOK prezidentė apžvelgė LTOK veiklą 2015-ais metais, pasidžiaugė sėkmingų Lietuvos atletų pasirodymu pirmose Europos žaidynėse, iš kurių mūsų sportininkai parvežė net 7 medalius.

„Norėčiau pasidžiaugti puikiu federacijų ir Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) darbu. Tik dėl to, kad efektyviai bendradarbiavome, mums kartu pavyko suformuoti didelę, gerai parengtų sportininkų rinktinę,“ – sakė D. Gudzinevičiūtė.

Prezidentė taip pat padėkojo sporto bendruomenei už tai, kad sėkmingai vyksta atranka į olimpines žaidynes, sklandžiai vyksta pasirengimas. Olimpinės rinktinės kandidatų sąraše – 114 geriausių Lietuvos sportininkų. LTOK kiekvienais metais didina biudžetą, skirtą sportininkų pasirengimui žaidynėms, auga ir olimpines stipendijas gaunančių sportininkų skaičius, tačiau nerimą kelia jaunoji karta.

„Norėčiau pabrėžti, kad būsimos olimpinės rinktinės pagrindą sudaro tie, kurie 2008 metais buvo olimpinės pamainos sąrašuose. Olimpinė pamaina šiandien yra neapibrėžtoje situacijoje. Turime galvoti ne tik apie 2016-ų metų olimpines žaidynes, nes 2020-ais mūsų laukia Tokijas. Klausimas – kokią turėsime olimpinę pamainą, jeigu valstybė neskirs daugiau dėmesio ir finansų olimpinės pamainos rengimui“, – nerimą išreiškė LTOK prezidentė.

LTOK prezidentė yra susirūpinusi ir sporto medikų atlyginimais.

„Mūsų sporto medicinos specialistai yra labai aukšto lygio, dėl darbo specifikos daug laiko praleidžiantys komandiruotėse, toli nuo šeimos, neretai aukojantys savo atostogas, tačiau jų atlyginimai yra itin kuklūs“, – prezidentė informavo asamblėjos narius, kad LTOK skiria medikams priedus prie atlyginimų tam, kad jie neprastų motyvacijos, o sportininkams būtų užtikrinta profesionali pagalba.

2015-ais plėtėsi LTOK švietimo ir tarptautinių ryšių programos, buvo patvirtinta 2018-ų žiemos olimpinių žaidynių programa „Pjongčangas“. Praėjusiais metais LTOK gavo 6,76 mln. eurų pajamų, tai yra 851 tūkst. eurų daugiau nei planuota. 91 proc. LTOK pajamų buvo gautos iš UAB „Olifėja“, 8 proc. – Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) subsidijos. 78 proc. biudžeto LTOK skyrė olimpinio sporto finansavimui.

LTOK revizijos komisijos pranešimą perskaitė šios komisijos pirmininkas Rimantas Jogėla. Su 2015 metais LTOK biudžetų įvykdymo apyskaita ir planuojamu šiųmečiu biudžetu supažindino komiteto iždininkas Rimgaudas Balaiša. Šiais metais planuojama į LTOK biudžetą surinkti 7,076 mln. eurų. Tai bus rekordinis LTOK biudžetas. Didžiąją dalį biudžeto taip pat sudarys iš „Olifėjos“ gautos pajamos – 6,477 mln. eurų. TOK subsidijos – 600 tūkst. eurų.

LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė 2016 metų LTOK veiklos planą. 2016-ais išsiplėtė olimpinio sporto programos, daugiau veiklų numatyta olimpinio švietimo programoje, kuri plečiasi dėl efektyvaus tarptautinių ryšių direkcijos darbo ir augančių iš TOK Olimpinio solidarumo programos gaunamų lėšų.

Lietuvos olimpinio fondo (LOF) direktorius Vitalijus Vasiliauskas supažindino su LOF 2015 metų veiklos ataskaita bei su šių metų planais. Fondas veikė kaip visiškai finansiškai nuo LTOK nepriklausanti organizacija. 2015 metų pajamos, lyginant su 2013-ais, išaugo penkis kartus ir pasiekė 569,9 tūkst. eurų. Didžiausia fondo išlaidų dalis buvo skirta bendrų LOF ir LTOK projektų ir programų finansavimui. 2016 metais fondo direktorius planuoja 20 proc. augimą.

Diskusijose kalbėjo Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas, Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos vadovas Algirdas Raslanas, LOSC direktorius ir programos „Rio 2016“ ekspertų komisijos vadovas Linas Tubelis, Lietuvos sporto federacijų sąjungos ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo vadovas Rimantas Kveselaitis, Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentas Algimantas Blažys, LTOK nariai, LTOK atkūrimo darbo grupės nariai Dainius Kepenis ir Vytautas Kukarskas, LTOK garbės narys Zigmantas Motiekaitis.

Asamblėjos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui LTOK veiklą įvertinti gerai, taip pat vienbalsiai patvirtino LTOK revizijos komisijos ataskaitą, LTOK 2015 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą, 2016 metų LTOK biudžetą ir 2016 metų veiklos planą.

Patvirtinti nauji LTOK įstatai

Neeilinė Generalinės asamblėjos sesija buvo sušaukta naujų LTOK įstatų patvirtinimui. Sesijoje dalyvavo 84 nariai. LTOK prezidentė informavo, kodėl keičiami LTOK įstatai ir pristatė esminius įstatų pakeitimus.

2001 metų redakcijos LTOK įstatai, parengti pagal tuomet galiojusį LR visuomeninių organizacijų įstatymą, nebeatitiko šiuo metu galiojančio Lietuvos respublikos asociacijų įstatymo. Pagal iki šiol galiojusius įstatus, LTOK sudarė tik fiziniai asmenys, o pagal naujus įstatus LTOK nariais galės būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Nauja įstatų redakcija buvo ruošiama vadovaujantis LR įstatymais, Olimpine Chartija ir suderinta su TOK.

Diskusijose kalbėjo A. Raslanas, V. Kukarskas ir KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius.

LTOK naujos redakcijos įstatai buvo patvirtinti vienbalsiai.