„Esame užsibrėžę kiek įmanoma greičiau išskaidrinti sporto finansavimą. Nebeliks paslapčių, kiek ir kas gavo valstybės lėšų. Visuomenė ir sporto organizacijos turės galimybę susipažinti su valstybės sportui skiriamų lėšų naudojimu, kurias administruoja KKSD. Tikimės, kad ir kitos organizacijos nebijos nusimesti paslapties skraistę“, - sako KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius.

Pagal sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimo programą, šiemet buvo finansuota vaikų mokymo plaukti kryptis (143 tūkst.), bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimo kryptis (58 tūkst.), užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimo ir fizinio aktyvumo skatinimo kryptis (13 tūkst.), gerosios patirties, susijusios su vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimu, sklaida (1 tūkst.).

Didelio sportinio meistriškumo srityje neįgaliųjų sporto programų vykdymui skirta 542 tūkst. eurų, o valstybės stipendijų 59 neįgaliesiems sportininkams 368 tūkst., į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sportinių žaidimų šakų rinktinių kandidatų pasirengimo ir dalyvavimo tarptautinėse varžybose rėmimui skirta 580 tūkst. eurų, tarptautinių sporto renginių, kurių organizavimui buvo gautas pritarimas, rėmimo kryptis (232 tūkst.), Departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų rinktinių kandidatų pasirengimui ir dalyvavimui tarptautinėse varžybose, gerosios patirties, susijusios su sportininkų treniravimo ir mokymo derinimu, sklaida, departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų atstovų, atsakingų už nacionalinių ir tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą, rėmėjų paieška, sportininkų rengimo organizavimą, projektų įgyvendinimą, kvalifikacijos tobulinimas vadybos ir rinkodaros srityje (178 tūkst.).

E. Urbanavičiaus teigimu, pagal kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių finansavimo programą atrenkami ir finansuojami projektai, atitikę konkrečiai sričiai keliamus reikalavimus. Lėšų kiekis kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių finansavimo programoje kasmet svyruoja ir priklauso nuo sportininkams suplanuotų, bet nepanaudotų premijų bei departamento sutaupomų lėšų efektyvinant veiklą.

Projektus finansavimui per kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių finansavimo programą gali teikti visos visuomeninės ir sporto organizacijos, atitinkančios šios srities finansavimo apraše pateikiamus kriterijus. Paraiškas svarsto ir išvadas dėl lėšų skyrimo KKSD generaliniam direktoriui teikia KKSD sudaryta penkių narių komisija.