„Džiaugiamės, kad pagaliau šalyje savo veiklą pradės pirmoji sporto gimnazija. Sutartimi įsipareigojame teikti visokeriopą pagalbą rengiant specializuoto ugdymo programas ir padėsime jas įgyvendinti“, - teigė LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas.

Be to, pagal sutartį, universitetas kartu su Šiaulių miesto savivaldybe ir kitais galimais steigėjais dalyvaus reorganizuojant mokyklą ir steigiant LSU sporto gimnaziją bei tolimesnėje jos veikloje.

Universitetas teiks informaciją apie rengiamas konferencijas, mokslinius tyrimus ir vykdomas studijas bendradarbiavimo srityje, sudarys sąlygas mokyklos specialistams kelti kvalifikaciją LSU.

„Siekiame, kad mūsų mokiniams atsivertų dar platesnės galimybės. Beveik 10 metų daugiausia dėmesio skiriame perspektyvių sportininkų rengimui, sudarome galimybes bendrąjį ugdymą derinti su sportu. Čia mokosi mokiniai ne tik iš Šiaulių regiono, bet ir Anykščių, Klaipėdos, Kėdainių ir kitų miestų. Turime vienuolika sporto šakų, mums labai reikalinga Lietuvos sporto universiteto specialistų patirtis, kad galėtume parengti ugdymo programas ir suteikti kuo geresnes žinias. Gimnazijos statusas užtikrintų tęstinumą“, - sakė Vijolių vidurinės mokyklos direktorė Irma Abromaitienė.

Sutartimi mokykla įsipareigojo teikti informaciją ir dalyvauti rengiant specializuoto ugdymo programas bei  jas įgyvendinti, sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktinius mokymus mokykloje, universiteto specialistams skleisti informaciją apie vykdomas LSU studijų programas, kartu vykdyti bendrus projektus.

Apie Vijolių vidurinę mokyklą. Mokykla įsteigta 1961 m. vasario 15 d. kaip 2-oji vidurinė mokykla-internatas. Prie mokyklos veikė moksleivių bendrabutis iš Šiaulių ir aplinkinių rajonų atvykstantiems moksleiviams. 1989 m. mokykla-internatas reorganizuotas į Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą - internatą ir Aukštesniąją Olimpinio rezervo mokyklą. 1990 m. Aukštesnioji Olimpinio rezervo mokykla panaikinta. 1992 m. reorganizacija padalino mokyklą į dvi įstaigas: Šiaulių m. 22-ąją vidurinę mokyklą ir Vaikų Globos namus. 1994 m. mokykla pakeitė pavadinimą ir tapo Šiaulių Vijolių vidurine mokykla. 

Mokyklos vizija - sporto ir bendrojo pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo gimnazija, kurioje mokosi gabūs sportui Lietuvos vaikai, besirengiantys studijuoti šalies aukštosiose mokyklose ir tapti profesionaliais sportininkais, sporto srities specialistais.