Diskusijai vadovavo LTOK viceprezidentas, Olimpinių programų darbo grupės vadovas Algirdas Raslanas. Kaip vyksta pasirengimas žaidynėms, detaliai informavo Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis.

Pranešimus skaitė ir į klausimus atsakė LTOK medicinos tarnybos vadovas Edmundas Švedas, Olimpinės rinktinės vyriausiasis gydytojas Dalius Barkauskas, profesoriai, testavimo laboratorijų vadovai Juozas Skernevičius, Aleksas Stanislovaitis. Apie pasikeitimus ir naujoves Pasaulinės antidopingo agentūros padangėje kalbėjo Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė Stanikūnienė. Apie psichologų teikiamą paramą sportininkams pasakojo LTOK darbuotoja Lina Vaisetaitė.

Pasitarime pranešimą skaitė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys, į Druskininkus buvo atvykę kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas Sigitas Stasiulis bei to skyriaus patarėjas Aivaras Salamakinas.

Diskusijose aktyviai dalyvavo LTOK viceprezidentas Vytas Nėnius, LTOK olimpinių sporto programų direktorius Kazys Steponavičius, Sunkiosios atletikos federacijos viceprezidentas Bronislavas Vyšniauskas, LTOK sportininkų komisijos pirmininkė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė ir visi kiti pasitarimo dalyviai.