Žaidėjų palaikymas paskatino Lietuvos pulo federaciją (LPF) kreiptis į VLKK, kad būtų leista žodį „pulas“ vartoti ne tik šnekamojoje kalboje, bet ir oficialiuose pranešimuose, raštuose ir straipsniuose.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rugsėjo 27 d. posėdyje svarstė LPF prašymą ir nusprendė, kad skolinys „pulas“ nebūtų vertinamas kaip neteiktinas lietuvių kalbai ir terminai amerikietiškas biliardas bei pulas būtų laikomi sinonimais.

VLKK pateiktame aiškinamajame rašte nurodoma, kad iki šiol vartotas terminas amerikietiškas biliardas nėra tinkamas vadinti pulo žaidimą, nes neatitinka šios sąvokos reikšmės.

„Kiekvieną kartą, kai organizuodavom varžybas, ar ruošdavom informacinę-reklaminę medžiagą iškildavo dilema – ar vartoti tarp visų žaidėjų paplitusį žodį ir nusižengti taisyklėms, ar rašyti amerikietiškas biliardas, nors jis visai neatitinka pulo sąvokos reikšmės“, – apie egzistavusią problemą pasakojo Lietuvos pulo federacijos prezidentas Tomas Brikmanis.

Prezidento nuomone, ši maža kliūtis taip pat trukdė ir bendradarbiauti su užsienio organizacijomis, kurios naudoja tik pulo terminą.

Žodis „biliardas“ yra bendrinis sporto šakos pavadinimas, apimantis skirtingas biliardo rūšis. Pulas yra viena iš biliardo rūšių, atsiradusi ir pirmiausia paplitusi Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje. Šiuo metu pulas yra populiariausias žaidimas.

LPF nuomone, dėl šios priežasties pulo sporto šaka neturėtų būti siejama su kuria nors tautine grupe.

„Terminas pulas geriau atitinka sąvokos reikšmę, nes tai pavadinimas, vienijantis įvairiose šalyse žaidžiamą žaidimą, tik su jam būdingu inventoriumi bei taisyklėmis. Pasaulyje pulas yra žinomas, vienodai suprantamas ir plačiai naudojamas terminas“, – teigė T. Brikmanis.

Todėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgusi į visus LPF išsakytus argumentus, leido vartoti žodį „pulas“ lietuvių kalbos sporto terminologijoje.