Antroji vieta - 14 taškų - atiteko galiūnams iš Birštono - Vidui Blekaičiui, Vilmantui Bliujui ir Karoliui Šarakauskui.

Trečiąja vieta su 13 taškų tenkinosi mažeikiškiai Vilius Petrauskas, Antanas Abrutis bei Vaidas Laurinskis.

Ketvirtojoje pozicijoje - 9 taškai - liko marijampoliečiai Marius Lalas, Darius Miškelis ir Darius Daubaras.