Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė nustatė, jog 2006 m. rugpjūčio 16 dienos Vyriausybės nutarimu nustatyti premijų dydžiai ir sąlygos premijoms gauti yra diskriminuojantys neįgaliuosius sportininkus bei nusprendė siūlyti Vyriausybei keisti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų sportininkų, jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo tvarką, o teisės aktų projektus derinti su neįgaliųjų sporto organizacijomis.

Jau po tyrimo Vyriausybės kancleris ministro pirmininko Gedimino Kirkilo pavedimu informavo tarnybą, kad skundo medžiagą išnagrinėjo Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto departamentas.

Skunde buvo nurodoma, jog Vyriausybės nutarimas, kuriuo pakeistas ankstesnis nutarimas dėl sportininkų skatinimo, nevienodai nustato premijų skyrimą neįgaliesiems sportininkams, palyginti su sveikaisiais.