Remiantis LFF išplatintu pranešimu, P. Malžinskas suspenduotas dėl įrašo socialiniame tinkle. VRFS vadovas apkaltintas paviešinęs konfidencialią informaciją, susijusią su sporto aikštyno sostinės Pilaitės mikrorajone rekonstrukcija.

Praėjusį ketvirtadienį VRFS išplatino pranešimą, kuriame pažymi, jog organizacijos valdyba neaptiko jokios LFF dalykinę reputaciją galimai menkinančios ir konfidencialumą pažeidžiančios informacijos atskleidimo, o tokia nuobauda P. Malžinsko atžvilgiu yra nepagrįsta ir neteisinga.

Be to, VRFS paneigė LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus teiginius apie tai, kad „visi LFF Vykdomojo komiteto nariai palaikė Arūno Pukelio kandidatūrą į viceprezidento postą“.

Savo poziciją ir nuomonę sekmadienį feisbuke išdėstė ir pats suspenduotas LFF Vykdomojo komiteto narys.

Pateikiame visą suspenduoto P. Malžinsko komentarą:

„Atėjo laikas atvirai ir aiškiai pasakyti savo poziciją dėl LFF VK sprendimo suspenduoti mane VK nario pareigose beveik vienerių metų laikotarpiui.

Pradžiai norėčiau priminti kas yra futbolo federacija. 1863 m. Anglijoje susikūrė pirmoji pasaulyje futbolo asociacija. Ją įkūrė vienuolika Anglijos futbolo klubų ir mokyklų.

Vėliau tokiu pačiu principu kūrėsi kitų šalių futbolo asociacijos (futbolo federacijos – past.) ir šių federacijų sąjungos (FIFA/UEFA)

Iš čia kyla pamatinis bei vertybinis futbolo federacijos steigimo principas, kad jos „stakeholderiai“ yra futbolo klubai, treneriai, žaidėjai, teisėjai ir t.t. Futbolo federacija – tai ne A. Pukelis, E. Stankevičius ir Co.

Futbolo federacija – tai visų pirma klubai ir visa futbolo bendruomenė ir pagrindinis federacijos darbas yra atstovauti ir dirbti šiai bendruomenei, o ne tenkinti savo asmenines ambicijas ar verslo interesus. Paprastai tariant, federacija turi tarnauti FUTBOLUI.

Mano kaip LFF VK nario pareiga yra atstovauti šiai bendruomenei. VK nario įgaliojimus man suteikė ne LFF, ne jos vykdomasis komitetas ar LFF konferencija. Juos man suteikė Asociacijos „Vilniaus regiono futbolo sąjunga“ (toliau – VRFS) klubai ir visa Vilniaus futbolo visuomenė.

Jeigu vadovaujamės pamatinėmis futbolo vertybėmis, o ne UAB‘o nuostatais, tai toks nepagrįstas LFF VK sprendimas pažeidžia ne Pauliaus Malžinsko, o visos Vilniaus regiono futbolo bendruomenės interesus.

Jis reiškia, kad pati didžiausia ir aktyviausia Lietuvos futbolo bendruomenė, kuri iš esmės ir yra viena iš LFF „stakeholderių“, yra tiesiog išmetama lauk, o toks VK sprendimas turi būti vertinamas kaip raudona kortelė pačiai LFF.

Todėl mano ir VRFS valdybos iniciatyva artimiausiu metu bus kviečiamas neeilinis visuotinis VRFS narių susirinkimas. Ir tik VRFS nariai bei visa Vilniaus regiono futbolo bendruomenė nuspręs ar tinkamai aš jiems atstovauju.

Tik VRFS nariai turi teisę spręsti ir rinktis kokiu keliu eiti toliau. Nuoširdžiai tikiu, kad Vilniaus futbolo bendruomenė yra pilietiška, aktyvi ir subrendusi permainoms, kad jai yra svarbios demokratiškos futbolo visuomenės vertybės ir skaidrumo, atvirumo bei viešumo principai. Tai turi rūpėti mums visiems, nes FUTBOLAS ESAME MES!“

Pirmadienį ryte netylėjo ir LFF, išplatinusi savo atsaką, kuriame tvirtina, kad pats P. Malžinskas galimai meluoja.

LFF tvirtina, kad šios VRFS paskelbtos žinios neatitinka tikrovės, kadangi LFF 2019-04-30 VK posėdyje sprendimas dėl Arūno Pukelio kandidatūros į LFF II viceprezidento pareigas teikimo LFF konferencijai buvo priimtas balsuojant 13 LFF VK narių „už“ ir vienam LFF VK nariui (Arūnas Pukelis) susilaikius.

Šiame LFF VK posėdyje dalyvavo LFF VK narys Vilniaus regiono futbolo sąjungos Prezidentas Paulius Malžinskas, kuris taip pat balsavo už A. Pukelio kandidatūros siūlymą į LFF II viceprezidento pareigas LFF teikimo LFF Konferencijai. Pagal LFF įstatus, visi VK posėdžiai yra įrašinėjami, o garso įrašai saugomi.

Minimame LFF VK posėdyje visi LFF VK nariai turėjo galimybę pasisakyti ir išreikšti savo poziciją dėl kandidatų į LFF II viceprezidento pareigas teikimo LFF konferencijai. Šiame LFF VK posėdyje VRFS prezidentas P. Malžinskas nepasisakė ir jokios kitos kandidatūros nesiūlė.

Apie paskelbtoje informacijoje minimą VRFS valdybos balandžio 29 dienos VRFS valdybos sprendimą nepalaikyti A. Pukelio kandidatūros į II LFF viceprezidento postą P. Malžinskas LFF VK posėdžio dalyvių neinformavo. Jokia informacija apie VRFS sprendimą LFF VK nariams nebuvo pateikta.

LFF atsake skelbiama, kad tai, jog VRFS prezidentas galimai meluoja savo vadovaujamos asociacijos valdybos nariams apie jo elgesį LFF VK posėdžio metu, slepia nuo VRFS, kad jis neatliko savo pareigos informuoti LFF VK narius apie VRFS 2019-04-29 priimtą sprendimą nepalaikyti II viceprezidento kandidatūros tiekimo LFF konferencijai, tik dar kartą patvirtina, kad LFF VK sprendimas sustabdyti šio asmens narystę LFF VK yra pagrįstas ir teisėtas, nes tai ne pirmas kartas, kai P. Malžinskas skleidžia tikrovės neatitinkančias ir LFF dalykinę reputaciją žeminančias žinias viešoje erdvėje, be to toks VRFS prezidento P. Malžinsko elgesys pažeidžia ir VRFA interesus, nes P. Malžinskas netinkamai atlieka savo pareigas kaip VRFS prezidentas nuslėpdamas VRFS sprendimus, apie kuriuos turi būti informuoti LFF VK nariai.