Kita vertus, LFF pažymi, kad bet koks smurtas prieš rungtynių dalyvius nėra pateisinamas ir nebus toleruojamas.

Pirmadienį LFF DK svarstė rungtynių inspektoriaus ataskaitoje pateiktą įrašą dėl incidento 73-ią rungtynių minutę, kai „Bangos“ klubo oficialus asmuo Donatas Ivanauskas neturėdamas teisės įbėgo į aikštę ir vėliau trenkė aikštės teisėjui Gediminui Mažeikai į veidą.

Už nesportišką elgesį ir šiurkščiai pažeistą LFF Drausmės kodekso 30 straipsnio 1 dalį bei 2 dalies c) ir e) punktus – chuliganiškus veiksmus ar rungtynių dalyvių užpuolimą – gali būti skiriama bet kuri kodekse numatyta sankcija.

LFF DK sprendimu, D. Ivanauskui skirta 5 tūkstančių litų bauda ir vienerių metų draudimas patekti į stadionus per visas LFF ar jos pavedimu organizuojamas varžybas. Ateityje padarius tapatų pažeidimą D. Ivanauskui gali būti draudžiama apskritai dalyvauti su futbolu susijusioje veikloje.

Pagal LFF Drausmės kodekso 4 straipsnio 5 dalį, klubas taip pat gali būti patrauktas atsakomybėn, kai oficialus asmuo padaro itin šiurkštų pažeidimą. LFF DK sprendimu, „Bangos“ klubui skirta analogiška 5 tūkst. litų bauda.

Po atlikto įvertinimo, LFF DK nustatė, jog rungtynių šeimininkas „Tauras“ rungtynių metu netinkamai užtikrino tvarką ir saugumą. Už šį pažeidimą klubui skirta 1 tūkst. litų bauda.

Atsižvelgusi į pastaruoju metu kylančius incidentus stadionuose, LFF artimiausiu metu imsis papildomų veiksmų siekiant užtikrinti, kad tokie atvejai nepasikartotų. LFF primena klubams griežtai laikytis varžybų nuostatuose ir licencijavimo taisyklėse numatytų reikalavimų.

Klubų atstovai trečiadienį kviečiami į susitikimą aptarti saugumo priemonių įgyvendinimą stadionuose rungtynių metu, iškylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.