ES santykių su Kinija strategija turi remtis šešiais ramsčiais: bendradarbiavimu atremiant pasaulinius iššūkius; didesniu dalyvavimu universalių vertybių ir žmogaus teisių srityse; grėsmių ir silpnų vietų nustatymu; partnerystės su panašiai mąstančiais partneriais kūrimu; strateginio savarankiškumo skatinimu ir pagrindinių Europos interesų ir vertybių gynimu. Tai siūloma ketvirtadienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje, kuriai pritarė 570 EP narių, 61 nepritarė, o 40 susilaikė.

ES ir Kinija turi bendradarbiauti tiek klimato kaitos, branduolinio nusiginklavimo ar kovos su pasauline sveikatos krizes srityse, tiek ir žmogaus teisių klausimais. Europarlamentarai ragina ES dirbti su Kinija siekiant sustiprinti užkrečiamųjų ligų, kurios gali virsti epidemijomis ar pandemijomis, prevenciją ir valdymą. Jie prašo Kinijos leisti atlikti nepriklausomą bei skaidrų COVID-19 kilmės ir plitimo tyrimą.

Europarlamentarai smerkia žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje ir ragina šioje srityje vystyti ES ir Kinijos dialogą bei nustatyti santykių pažangos kriterijus. Žmogaus teisių dialogas turi apimti ir Sindziango, Vidurio Mongolijos, Tibeto bei Honkongo regionus.

Europos Parlamentas pripažįsta ES ir Kinijos santykių svarbą, tačiau nedviprasmiškai pažymi, kad negalės ratifikuoti ES ir Kinijos investicijų sutarties tol, kol galios Kinijos sankcijos EP nariams bei ES valstybių politikams ir tarnautojams. Kartu europarlamentarai pripažįsta ir ES ir Taivano prekybos bei ekonominių santykių svarbą bei ragina Komisiją ir ES Tarybą neatidėlioti investicijų sutarties su Taivanu suderinimo.

EP nariai taip pat ragina ES kartu su panašiai mąstančiais partneriais parengti visuotinius naujos kartos technologijų, pvz., 5G ir 6G tinklų, standartus ir užtikrinti, kad saugumo standartų nesilaikančios įmonės negalėtų dalyvauti plėtojant 5G ir 6G ryšio tinklus.

EP pranešėja Hilde Vautmans (Atnaujinkime Europą, Belgija) pažymėjo: „Neturime būti naivūs santykiuose su Kinija. Ji svarbi prekybos partnerė, tačiau kartu ir konkurentė, kuri meta iššūkį mūsų gyvenimo būdui ir liberaliai pasaulio tvarkai. Ekonominiai laimėjimai neturi mums užmerkti akių prieš Kinijos komunistų partijos tikslus, agresyvią užsienio politiką ir represijas Sindziange bei Honkonge.“