Pagrindinė Mobilumo Paketo atsiradimo priežastis – Vakarų Europos valstybių noras užtikrinti vilkikų vairuotojams vienodą atlygį už tą patį darbą visoje ES teritorijoje. Tačiau periferinės valstybės laikosi kitokios nuomonės – esą vakariečiai siekia išstumti juos iš vežėjų rinkos.

Kadenciją baigusio vežėjų asociacijos “Linava“ prezidento Erlando Mikėno teigimu, Mobilumo Paketo nuostatos sumažintų Lietuvos ir kitų kraštinių Europos valstybių vežėjų konkurencingumą, kadangi jiems reikėtų daugiau laiko bei finansinių išteklių nurodymams įgyvendinti. „Mes sunkiai galėsime konkuruoti su kitomis valstybėmis, jau mano minėtomis, mūsų didžiausiomis konkurentėmis, tai yra Lenkija, Rumunija. Kuomet Lenkija yra viduryje Europos ir jai vilkiko grąžinimas yra žymiai paprastesnis“, – teigė E. Mikėnas.

Profesinės sąjungos palaiko transporto sektoriaus pusę vilkiko grąžinimo kas mėnesį į registracijos šalį klausimu, tačiau, anot jų, esminė interesų sritis šiame pakete yra geresnės vairuotojų bei vežėjų darbo sąlygos. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkės Jovitos Jančiauskienės teigimu, svarbiausia, jog būtų išlaikytos visos garantijos – kas savaitinis poilsis bei didesnis atlyginimas vilkikų vairuotojams.

Verslo atstovų nuomonė skiriasi – Mobilumo Paketo patvirtinimas bus ne tik nuostolis Lietuvos biudžetui, bet ir neužtikrins pakankamai gerų darbo sąlygų. Pasak E. Mikėno, Mobilumo Paketas pradėtas kurti prisidengiant gera intencija, darbuotojų socialinėmis garantijomis, tačiau naujasis jo variantas yra visiškai kitoks ir apie darbo sąlygas beveik nekalbama.

Nepakankamai geros darbo sąlygų garantijos bei nuostolingas vilkikų grąžinimas į registracijos šalį kas 4 savaites nėra vienintelė iš Mobilumo Paketo kylanti grėsmė. „Mobilumo paketas, kaip ir „Brexit“, labai skaldo ES vienybę. Tos valstybės, kurios stumia šį projektą, niekaip nėra susiderinusios su kraštinėmis valstybėmis“, – įsitikinęs E. Mikėnas.

Mobilumo Paketo nuostatos dar nėra patvirtintos – tolesniame derybų etape Europos Komisija, Europos Parlamentas bei Taryba derėsis ir ieškos šiais klausimais kompromisų, kurie bus palankūs visoms ES valstybėms narėms.