Pasak pranešimo, trečiadienį priimtoje rezoliucijoje (390 balsų už, 153 prieš, 63 susilaikė) europarlamentarai ragina ES institucijas reguliariai vertinti valstybių narių pagarbą teisės viršenybei remiantis objektyviais kriterijais. Jie griežtai smerkia kai kurių šalių vyriausybių pastangas susilpninti valdžių padalijimą ir teismų nepriklausomumą. Europarlamentarų įsitikinimu, ES nesugebėjimas veiksmingai nutraukti rimtus ir nuolatinius vertybių pažeidimus tam tikrose ES valstybėse mažina pasitikėjimą ES institucijomis ir pačiomis valstybėmis.

EP nariai pasmerkė žodžio ir susirinkimų laisvės apribojimus ES šalyse. Jie ragino valstybes tinkamai apsaugoti ir skatinti pliuralistinę ir laisvą žiniasklaidą, taip pat užkirsti kelią prieš žurnalistus nukreiptam smurtui ir paspartinti žurnalistų nužudymo bylų ištyrimą bendradarbiaujant su Europolu. Kartu EP pabrėžė esminį informatorių vaidmenį atskleidžiant pažeidimus ir apgailestauja, kad ES šalyse jie vis dar susiduria su grasinimais, kerštu ir pasmerkimu. Savo ruožtu EP „griežtai smerkia tendencijas tam tikrose valstybėse narėse, kuomet siekiama sutelkti žiniasklaidos priemones vienose valdžiai palankių verslo atstovų rankose ir netinkamai naudoti visuomeninę žiniasklaidą tik valdžios žinučių platinimui.„

Europarlamentarai „kuo griežčiausiai smerkia kraštutinių dešiniųjų judėjimų iškilimą ir yra susirūpinę dėl neapykantą kurstančių kalbų tapimo įprastu reiškiniu, priskirtinu tam tikriems politiniams veikėjams.“ Jie ragina veiksmingiau kovoti su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir neapykantos nusikaltimais, taip pat dažnėjančiais rasistų ir ksenofobų išpuoliais ir radikalėjimu. EP nariai „primena, kad rasizmas ir ksenofobija yra nusikaltimai, o ne nuomonės.„

EP nariai taip pat ragina veiksmingiau kovoti su antisemitizmu ir islamofobija, su nuolatine lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) žmonių diskriminacija bei stigmatizacija. Savo ruožtu jie nuogąstauja, kad valstybėse nepasiekta didesnės pažangos stengiantis integruoti romų tautą.

EP smerkia visų rūšių smurtą prieš moteris ir ragina ES valstybes, kurios dar neratifikavo Stambulo konvencijos, tai padaryti „nedelsiant“. Europarlamentarai remia „platų seksualinio priekabiavimo atvejų nušvietimą žiniasklaidoje“ ir „tvirtai pabrėžia, kad atsisakymas užtikrinti paslaugas, susijusias su lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūra, įskaitant saugius ir teisėtus abortus, yra smurto prieš moteris ir mergaites forma“. Jie skatina ES valstybes parengti kovos su visų formų smurtu prieš vaikus planus, taip pat geriau integruoti neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones.

Savo ruožtu Parlamentas ragina ES šalis palengvinti pabėgėlių padėtį: veiksmingiau suteikti prieglobstį turintiems teisę jį gauti, teikti jiems teisinę pagalbą, įveikti Dublino reglamento reformos aklavietę ES Taryboje, taip pat palengvinti humanitarinių vizų išdavimą. Valstybės raginamos vykdyti tarptautinę pareigą gelbėti jūroje nelaimės ištiktus žmones ir netaikyti baudžiamosios atsakomybės jiems padedančių nevyriausybinių organizacijų atstovams.

EP taip pat pabrėžia, kad „Brexit“ daro tiesioginį poveikį milijonų Europos piliečių gyvenimui, ir ragina „užtikrinti ES piliečių ir jų šeimų, kurie keliavo Sąjungoje įgyvendindami judėjimo laisvę, pagrindines teises.„