Anot parlamentaro, kalbų įvairovė - viena pagrindinių ES vertybių, kurią mes stengiamės puoselėti, tačiau skaitmeninėje erdvėje tai tampa kliūtimi vidaus rinkai bei iššūkiu Europos įmonių konkurencingumui, dėl kurių ES piliečiai ir įmonės dažnai negali pasinaudoti visais ES skaitmeninės vidaus rinkos teikiamais privalumais.

„Džiaugiuosi, kad daugiakalbystės skaitmeninėje erdvėje ir kalbų technologijų klausimas pagaliau atsidūrė Europos politinėje darbotvarkėje“, – teigė A. Saudargas. Anot Lietuvos politiko, paskutinius dešimtmečius smarkiai pasikeitus skaitmeninių technologijų vaidmeniui visuomenėje, išspręsti kalbų ir plačiau Europos kultūros išlikimą bei puoselėjimą skaitmeninėje erdvėje yra būtina.

Kadangi, jo įsitikinimu, technologijos yra vienintelis įmanomas būdas patenkinti Europos ir jos daugiakalbės aplinkos poreikius, savo kalboje EP plenariniame posėdyje, jis paragino Europos Komisiją aktyviai remti ir finansuoti su kalbų technologijomis susijusius projektus, sukurti aiškią ilgalaikę finansavimo programą.

Pasak A.Saudargo, kalbų technologijos slypi daugelyje mūsų kasdieną naudojamų daiktų, beveik 80 procentų pramonės naudoja kalbų technologijas savo veikloje: išmanieji telefonai, GPS, televizorius ar internetinės prekybos puslapis, visi pasitelkia kalbų technologijas, kad komunikuotų su vartotoju jam suprantamu būdu.

„Nuo kalbų technologijų kokybės priklausys vartotojo prieinamumas prie informacijos ar paslaugos. Dominuojančios JAV technologijos nėra pritaikytos Europos rinkai ir daugiakalbystei, todėl privalome ieškoti savo išeičių. Privalom ne tik mobilizuoti reikiamus finansinius resursus, bet visų pirma suprasti, kaip ir kur tikslingai juos nukreipti“, – pažymėjo jis.