TILIDŪDA DAINELĖS

Tilidūda Dainelė Kiškelis

Kiškelis bebėgdamas,
Linksmą šokį bešokdamas
Ir sutiko voverytę
Ir nukėlė kepurytę:

– Labas rytas, voverė,
Būsi mano giminė.
Voveryte, netingėk
Su manim pašokinėk!

Netingėk, netingėk,
Šokinėk!
Viso 15 dainelių nuorodu + lyrics;

Tilidūda Dainelė Kepė Boba Bandeles

Kepė boba bandeles
Gale ežerėlio.

O kur tos bandelės?
Kiaulelė suėdė.

O kur ta kiaulelė?
Keleliu nubėgo.

Keleliu keleliu
Keleliu nubėgo.

O kur tas kelelis?
Karklynais užaugo.

Karklynais karklynais
Karklynais užaugo.

O kur tie karklynai?
Ožkelės nugraužė.

O kur tos ožkelės?
Vilkelis išgaudė.

O kur tas vilkelis?
Į tinklą įkliuvo.

Į tinklą į tinklą,
Į tinklą įkliuvo.

O kur tas tinklelis?
Pelės sukapojo.

Pelelės pelelės,
Pelės sukapojo.

O kur tos pelelės?
Katinas išgaudė.

O kur tas katinas?
Šunelis nuvijo.

O kur tas šunelis?
Vabalas įkando.

Vabalas vabalas,
Vabalas įkando.

O kur tas vabalas?
Į sniegą sulindo.

Į sniegą į sniegą
Į sniegą sulindo.

O kur tas sniegelis?
Saulelė sutirpdė.

O kur ta saulelė?
Dangun įriedėjo.

Dangun įriedėjo
Ir ramiai sėdėjo.

Tilidūda Dainelė Strazdas

„Ajajai!“, strazdas dejavo,
Strazdo kojos nušalo.

Tekėk, saulele, per žalią girią,
Šildyk strazdo kojeles.

Nuo strazdo kojų ledai lūžėjo,
Vandenėlis tekėjo.

Tam vandenėly burnelę prausiau,
Baltas rankas mazgojau.

Ir numazgojau aukso žiedelį
Nuo baltųjų rankelių.

Siųsiu narelį į Nemunėlį,
Kad parneštų žiedelį.

Tilidūda Dainelė Oželis

– Vai, išeiki, oželi,
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip berniukai šoka.

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip berniukai šoka.

– Vai, išeiki, oželi,
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip mergaitės šoka.

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip mergaitės šoka.

– Vai, išeiki, oželi,
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip katytės šoka.

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip katytės šoka.

– Vai, išeiki, oželi,
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip paukšteliai šoka.

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip paukšteliai šoka.

– Vai, išeiki, oželi,
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip meškutės šoka.

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip meškutės šoka.

Tilidūda Dainelė Dolijute Dolija

Dolijute dolija,
Dolijute dolija.

Žvengia žirgas, dolija,
Dolijute dolija,

Už vartelių, dolija,
Dolijute dolija,

Eisim, sese, dolija,
Dolijute dolija,

Vartų kelti, dolija,
Dolijute dolija,

Žirgo leisti, dolija,
Dolijute dolija,

Dolijute dolija,
Dolijute dolija.

– Tu, žirgeli, dolija,
Dolijute dolija,

Tu bėrasis, dolija,
Dolijute dolija,

Kur palikai, dolija,
Dolijute dolija,

Mūsų brolį, dolija,
Dolijute dolija?

Dolijute dolija,
Dolijute dolija.

Tilidūda Dainelė Aš Turėjau Gaidį

Aš turėjau gaidį,
Dabar noriu vištos,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta višta šneka.

Mano višta kvaku kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau vištą,
Dabar noriu anties,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta antis šneka.

Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau antį,
Dabar noriu žąsies,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta žąsis šneka.

Mano žąsis girgu gargu girgu,
Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau žąsį,
Dabar noriu kiaulės,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta kiaulė šneka.

Mano kiaulė kriuku kriuku kriuku,
Mano žąsis girgu gargu girgu,
Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau kiaulę,
Dabar noriu avies,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta avis šneka.

Mano avis be be be be be be,
Mano kiaulė kriuku kriuku kriuku,
Mano žąsis girgu gargu girgu,
Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku kvaku
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau avį,
Dabar noriu karvės,
Visi nori sužinoti,
Kaip ta karvė šneka.

Mano karvė mū mū mū mū mū mū,
Mano avis be be be be be be,
Mano kiaulė kriuku kriuku kriuku,
Mano žąsis girgu gargu girgu,
Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Aš turėjau karvę,
Dabar noriu arklio,
Visi nori sužinoti,
Kaip tas arklys šneka.

Mano arklys yhaha, yhaha, yhaha,
Mano karvė mū mū mū mū mū mū,
Mano avis be be be be be be,
Mano kiaulė kriuku kriuku kriuku,
Mano žąsis girgu gargu girgu,
Mano antis kreku kreku kreku,
Mano višta kvaku kvaku kvaku,
O gaidelis anksti rytą
Kakaryku gieda.

Tilidūda Dainelė Žvirbli Žvirbli

– Žvirbli žvirbli!
– Ko ko ko?
– Ką tau skauda?
– Galvelę.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Galvelę skaudėjo.

– Žvirbli žvirbli!
– Ko ko ko?
– Ką tau skauda?
– Sparnelį.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Sparnelį skaudėjo.

– Žvirbli žvirbli!
– Ko ko ko?
– Ką tau skauda?
– Kojelę.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Kojelę skaudėjo.

– Žvirbli žvirbli!
– Ko ko ko?
– Ką tau skauda?
– Pilvelį.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Pilvelį skaudėjo.

Tilidūda Dainelė Žvirblio Puota

Iškėlė žvirblelis didelę puotą,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Sukvietė žvirblelis visus paukštelius,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Tiktai nepakvietė vienos pelėdos,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Atėjo pelėda ir nepakviesta,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Užsėdo pelėda už galo stalo,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Atkando pelėda pyrago galą,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Išvedė švirblelis pelėdą šokti
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Numynė žvirblelis pelėdai koją,
Oi tam tadram, oi tim tidrim,
Oi tica tidrica puf!

Tilidūda Dainelė Tindi Rindi Riuška

Tindi rindi riuška,
Kas ten miške triuška?
Ar ne voveraitė
Rudakepuraitė?

Vilkas šieną pjauna,
Meška riešutauna,
O kiškelis, tas vargšelis,
Be kepurės šoka.

Tilidūda Dainelė Tilidūda

Tili tili dūda,
Šalia kelio būda,
Toj būdelėj – Jonas,
Trejų metų ponas.

Jonas vilki sermėgėlę,
Toj sermėgoj – kišenėlė,
Toj kišenėj – dūdelaitė,
Kišenėlėj dūda.

– Padūduok, Jonai!
– Nemoku, ponai.
– Gėda gėda, Jonai,
Gėda gėda, Jonai!

– Padūduok, Jonai!
– Tirlip tirlip, ponai!
– Tai šaunuolis, Jonai,
Tai šaunuolis, Jonai!

Tilidūda Dainelė Šarkele Varnele

– Šarkele varnele,
Kiek tu turi vaikelių?

– Vienas namuose,
Vienas laukuose,

Du duonelę raiko,
Du galveles kraipo.

– Šarkele varnele,
Kiek tu turi vaikelių?

– Trys pinigus skaito,
Trys vėjus vaiko,

Keturi žvejoja,
Daineles dainuoja.

– Šarkele varnele,
Kiek tu turi vaikelių?

Penki ropes rauna,
Į krūveles krauna,

Šeši dūdom groja
Ir per dangų joja.

Tilidūda Dainelė Plaukė Žąselė

Plaukė žąselė
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar,
Per ežerėlį.

Ne viena plaukė –
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar,
Ir žąsinėlis.

Ėjo mergaitės
Į mokyklėlę,
O pa pa, o čia čia,
Į mokyklėlę.

Ne vienos ėjo –
Ir bernužėliai,
O pa pa, o čia čia,
Ir bernužėliai.

Tilidūda Dainelė O Tai Arklys

O tai arklys, o tai arklys,
O tai geras mūsų arklys,
O tai geras mūsų arklys:

Kanopėlėm, kanopėlėm
Visą kelią tai išmušė,
Visą kelią tai išmušė,

Uodegėle, uodegėle
Visą kelią tai nušlavė,
Visą kelią tai nušlavė,

O auselėm, o auselėm
Visus paukštelius išgirdo,
Visus paukštelius išgirdo,

O akelėm, o akelėm
Danguj žvaigždeles suskaitė,
Danguj žvaigždeles suskaitė!

Tilidūda Dainelė Du Gaideliai

Du gaideliai, du gaideliai
Baltus žirnius kūlė,
Dvi vištelės, dvi vištelės
Į malūną vežė.

Ožys malė, ožys malė,
Ožka pikliavojo,
O ši trečia ožkytėlė
Miltus nusijojo.

Musė maišė, musė maišė,
Uodas vandens nešė,
Saulė virė, saulė virė,
Mėnesėlis kepė.

Tilidūda Dainelė Va ir Atbėgo Baikštusis Elnias

Vai, ir atbėgo baikštusis elnias,
Lėliu kalėda kalėda,

Baikštusis elnias devyniaragis,
Lėliu kalėda kalėda.

Ant devinto rago – nauja seklyčia,
Lėliu kalėda kalėda.

Toje seklyčioj kalveliai kala,
Lėliu kalėda kalėda.

– O jūs kalveliai, mano broleliai,
Lėliu kalėda kalėda,

O jūs nukalkit aukselio žirkles,
Lėliu kalėda kalėda.

Aš nukarpysiu pušų viršūnes,
Lėliu kalėda kalėda,

Kad aš matyčiau tėvelio dvarą,
Lėliu kalėda kalėda.

Tėvelio dvare poveliai vaikšto,
Lėliu kalėda kalėda,

Poveliai vaikšto, plunksneles barsto,
Lėliu kalėda kalėda.

Mažylio TV Dainelės

Ar Tu Miegi Broli Jonai

Ar Tu miegi? Ar Tu miegi?
Broli Jonai, Broli Jonai,
Žadintuvas skamba! Žadintuvas skamba!
Ding, ding, dong. Ding, ding, dong.

Lopšinė Vaikams aa Pupa

Aa aa pupą,
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama
Ir katytė murzina..

AA aa pupą
Kas tą pupą supa?
Supa mama, tėvelis
Ir vyresnis brolelis.

Tai kiškelis beuodegis
Šitą pupą supa.

TOP 10 Dainos Vaikams (rinkinys)

Paukščiukai

Du maži paukščiukai sėdi ant tvoros,
Vieno vardas Petras, kito vardas Paulius
Skrisk šalin Petrai! Skrisk šalin Pauliau!
Grįžki Petrai! Grįžki Pauliau!

Du maži paukščiukai sėdi ant tvoros,
Vieno vardas Petras, kito vardas Paulius
Skrisk šalin Petrai! Skrisk šalin Pauliau!
Grįžki Petrai! Grįžki Pauliau!

Du maži paukščiukai sėdi ant tvoros,
Vieno vardas Petras, kito vardas Paulius
Skrisk šalin Petrai! Skrisk šalin Pauliau!
Grįžki Petrai! Grįžki Pauliau!

Mažylio TV Dainelės 30 min. Dainelių Rinkinys

Mažylio TV Dainelės Meškiukas

Mažylio TV Dainelės Indėniukai

Vienas, du, trys maži indėnai
Keturi, penki, šeši maži indėnai
Septyni, aštuoni, devyni maži indėnai
Dešimt berniukų indėniukų.

Dešimt, devyni, aštuoni maži indėnai
Septyni, šeši, penki maži indėnai
Keturi, trys, du maži indėnai
Vienas berniukas indėniukas.

Vienas, du, trys maži indėnai
Keturi, penki, šeši maži indėnai
Septyni, aštuoni, devyni maži indėnai
Dešimt berniukų indėniukų.

Dešimt, devyni, aštuoni maži indėnai
Septyni, šeši, penki maži indėnai
Keturi, trys, du maži indėnai
Vienas berniukas indėniukas.

Mažylio TV Dainelės Zuikiai

Matau zuikučiai saldžiai miega iki pat pietų
Gal pažadint juos žadintuvu?
Jie tokie mieli, tikiuosi jie sveiki?

Kelkitės, maži zuikučiai!

Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op!

Matau zuikučiai saldžiai miega iki pat pietų
Gal pažadint juos žadintuvu?
Jie tokie mieli, tikiuosi jie sveiki?

Kelkitės, maži zuikučiai!

Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op,
Op, zuikučiai, op, op, op!

Mažylio TV Dainelės Beždžionėlės

Penki maži beždžioniukai ant lovos šokinėjo.
Vienas iškrito ir su galva bumbtelėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Daugiau ant lovos negalit šokinėt!“

Keturi maži beždžioniukai ant lovos šokinėjo.
Vienas iškrito ir su galva bumbtelėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Daugiau ant lovos negalit šokinėt!“

Trys maži beždžioniukai ant lovos šokinėjo.
Vienas iškrito ir su galva bumbtelėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Daugiau ant lovos negalit šokinėt!“

Du maži beždžioniukai ant lovos šokinėjo.
Vienas iškrito ir su galva bumbtelėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Daugiau ant lovos negalit šokinėt!“

Viena maža beždžioniukė ant lovos šokinėjo.
Ji iškrito ir su galva bumbtelėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Daugiau ant lovos negalit šokinėt!“

Ant lovos niekas daugiau nešokinėjo.
Niekas neiškrito ir galvų nebeskaudėjo.
Mama paskambino daktarui ir daktaras įspėjo
“Grąžinkit į lovą šitas beždžionėles!“

Mažylio TV Dainelės Katinas

Už namo katinas gyvena
tam-dam, ta-da-tam-tam!
Ir pelės jis nuolat žvalgos
tam-dam, ta-da-tam-tam!
Gatvėse šiukšlių dėžėse
tam-dam, ta-da-tam-tam!
jis pavalgyti norėtų.

Ta-da-da!

Ponas Katinas šoka
Ponas Katinas moka
Jo ketinimai nepikti
Bet juk pelė tokia skani.

Po metelių, po kitų
tam-dam, ta-da-tam-tam!
taika atėjo į namus
tam-dam, ta-da-tam-tam!
ir kačiukai valgyt turi
tam-dam, ta-da-tam-tam!
gatvės šiukšlių dėžėje.

Ta-da-da!

Ponas Katinas šoka,
Ponas Katinas moka,
Jis dabar yra tėtukas
Todėl negali būt blogiukas.

Už namo katinas gyvena
tam-dam, ta-da-tam-tam!
Ir pelės jis nuolat žvalgos
tam-dam, ta-da-tam-tam!
Gatvėse šiukšlių dėžėse
tam-dam, ta-da-tam-tam!
jis pavalgyti norėtų.

Ta-da-da!

Ponas Katinas šoka
Ponas Katinas moka
Jo ketinimai nepikti
Bet juk pelė tokia skani.

Po metelių, po kitų
tam-dam, ta-da-tam-tam!
taika atėjo į namus
tam-dam, ta-da-tam-tam!
ir kačiukai valgyt turi
tam-dam, ta-da-tam-tam!
gatvės šiukšlių dėžėje.

Ta-da-da!

Ponas Katinas šoka,
Ponas Katinas moka,
Jis dabar yra tėtukas
Todėl negali būt blogiukas.

Mažylio TV Dainelės Rožinis Paršiukas

Atsibusk, atsibusk,
Rožinis Paršiuk!
Atsibusk, atsibusk,
Rožinis Paršiuk!

Eikš, su mumis pažaisk,
Taip, taip, taip!
Eikš, su mumis pažaisk,
Taip, taip, taip!

Stokis, stokis,
Rožinis Paršiuk!
Stokis, stokis,
Rožinis Paršiuk!

Eikš, su mumis pašok,
Taip, taip, taip!
Eikš, su mumis pašok,
Taip, taip, taip!

Atsibusk, atsibusk,
Rožinis Paršiuk!
Atsibusk, atsibusk,
Rožinis Paršiuk!

Eikš, su mumis skaityk,
Ne, ne, ne!
Eikš, su mumis skaityk,
Ne, ne, ne!

Šokinėk, šokinėk,
Rožinis Paršiuk!
Šokinėk, šokinėk,
Rožinis Paršiuk!

Mažylio TV Dainelės Galva Pečiai Keliai Pirštai

Galva, pečiai, keliai, pirštai!
Galva, pečiai, keliai, pirštai!
Akys, ausys, burna, nosis!
Galva, pečiai, keliai, pirštai!

Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!
Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!
Ir akys, ir ausys, ir burna, ir nosis!
Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!

Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!
Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!
Ir akys, ir ausys, ir burna, ir nosis!
Galva, pečiai, keliai, pirštai, keliai, pirštai!

Mažylio TV Dainelės Jingle Bells Lietuviškai

Din-di-lin, din-di-lin.
Skambink varpeliu.
Vejam vėją mes jauni,
Ak, kaip gera, kaip smagu!
Ei!
Din-di-lin, din-di-lin.
Skambink varpeliu.
Vejam vėją mes jauni,
Ak, kaip gera, kaip smagu.

Blizgančiu sniegu
Lėkti rogėm palaima.
Ir skamba su varpeliais
Mūsų juokas ir daina.
Kokia šviesi naktis…
Viskas žėri sidabru.
Užgniaužia kvapą grožis tas
Nutilusių miškų…

Din-di-lin, din-di-lin.
Skambink varpeliu.
Vejam vėją mes jauni,
ak, kaip gera, kaip smagu!
Ei!
Din-di-lin, din-di-lin.
Skambink varpeliu.
Vejam vėją mes jauni,
ak, kaip gera, kaip smagu!

Vejam vėją mes jauni,
Ak, kaip gera, kaip smagu!

Mažylio TV Dainelės Skaičių Dainelė

Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt

Dainuokime kartu!

Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt

Skaičiuokime kartu!

Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt

Dainuokime greičiau!

Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt

Mažylio TV Dainelės Žvaigždelė

Švieski švieski man žvaigždele
Rodyki sapnų takelį
Danguje aukštai ryški
Tu kaip deimantas žėri
Švieski švieski man žvaigždele
Lauksiu aš tavęs sapnely…

Švieski švieski man žvaigždele
Rodyki sapnų takelį
Danguje aukštai ryški
Tu kaip deimantas žėri
Švieski švieski man žvaigždele
Lauksiu aš tavęs sapnely…

Mažylio TV Dainelės Jei Patinka Ši Dainelė

Jei patinka ši dainelė, tai paplok.
Jei patinka ši dainelė, tai paplok.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė, tai paplok.

Jei patinka ši dainelė - patrepsėk.
Jei patinka ši dainelė - patrepsėk.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė - patrepsėk.

Jei patinka ši dainelė - apsisuk.
Jei patinka ši dainelė - apsisuk.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė - apsisuk.

Jei patinka ši dainelė – palinksėk.
Jei patinka ši dainelė - palinksėk.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė – palinksėk.

Jei patinka ši dainelė – judink koją.
Jei patinka ši dainelė – judink koją.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė – judink koją.

Jei patinka ši dainelė – paspragsėk.
Jei patinka ši dainelė – paspragsėk.
Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė – paspragsėk.

Jei patinka ši dainelė, tai dainuoki per dienelę,
Jei patinka ši dainelė, tai paplok.

Mažylio TV Dainelės Pirštukų Dainelė

Tėti piršte, tėti piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Mama piršte, mama piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Broli piršte, broli piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Sese piršte, sese piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Mažyli piršte, mažyli piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Tėti piršte, tėti piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Mama piršte, mama piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Broli piršte, broli piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Sese piršte, sese piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Mažyli piršte, mažyli piršte, kur gi tu?
Štai aš čia, štai aš čia, o kaip laikaisi tu?

Mažylio TV Dainelės Su Gimimo Diena

Su gimimo diena.
Su gimimo diena.
Su gimimo, su gimimo,
Su gimimo diena.

Su gimimo diena.
Su gimimo diena.
Su gimimo, su gimimo,
Su gimimo diena.

Su gimimo diena.
Su gimimo diena.
Su gimimo, su gimimo,
Su gimimo diena.

Su gimimo, su gimimo,
Su gimimo diena.

Mažylio TV Dainelės Gyvūnų Garsai

Ką Tu matai?
Pelytę matau – cyyp, cyyp, cyyp.

Ką Tu matai?
Kačiuką matau - miau, miau, miau.

Ką Tu matai?
Šuniuką matau - au, au, au.

Ką Tu matai?
Arkliuką matau – igaga.

Ką Tu matai?
Avytę matau – bee, bee, bee.

Ką Tu matai?
Kiaulytę matau – kriu, kriu, kriu.

Ką Tu matai?
Vištytę matau – kut kudak.

Ką Tu matai?
Antytę matau - kree, kree, kree.

Ką Tu matai?
Varlytę matau – kva, kva, kva.

Mažylio TV Dainelės Šuniukas BINGO

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
B - I - N - G - O,
B - I - N - G - O,
B - I - N - G - O,
Bingo jis vardu.

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
.. - I - N - G - O,
.. - I - N - G - O,
.. - I - N - G - O,
Bingo jis vardu.

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
.. - .. - N - G - O,
.. - .. - N - G - O,
.. - .. - N - G - O,
Bingo jis vardu.

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
.. - .. - .. - G - O,
.. - .. - .. - G - O,
.. - .. - .. - G - O,
Bingo jis vardu.

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
.. - .. - .. - .. - O,
.. - .. - .. - .. - O,
.. - .. - .. - .. - O,
Bingo jis vardu.

Gyveno ūkyje šuniukas, Bingo jis vardu
.. - .. - .. - .. - ..,
.. - .. - .. - .. - ..,
.. - .. - .. - .. - ..,
Bingo jis vardu.

Mažylio TV Dainelės A Ram Sam Sam

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam

Iškelk rankas
Ir nesustok
Dainuoki šią dainelę
Smagiai praleisk dienelę

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.

O dabar, šiek tiek greičiau!

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.

Iškelk rankas
Ir nesustok
Dainuoki greičiau dainelę
Tikrai smagiau prabėgs dienelė

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.

Nagi, dar greičiau!

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.

Iškelk rankas
Ir nesustok
Dainuokim dar greičiau
Pajudėkim dar mikliau

A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Ram Sam Sam , A Ram Sam Sam
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.
A Rafi, a rafi
Guli guli, guli guli, guli ram sam sam.

Mažylio TV Dainelės Ei Lietuti Eik Šalin

Ei, lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,

Tėtis nori žaist, tad lietuti tu išeik.

Ei lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,
Mama nori žaisti, tad lietuti tu išeik.

Ei lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,
Brolis nori žaisti, tad lietuti tu išeik.

Ei lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,
Sesė nori žaisti, tad lietuti tu išeik.

Ei lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,
Mažylis nori žaisti, tad lietuti tu išeik.

Ei lietuti, eik šalin, nuotaikos mums negadink,
Šeimyna nori žaisti, tad lietuti tu išeik.

Mažylio TV Dainelės Autobuso Ratai

Autobuso ratai vis sukas ir sukas, sukas ir sukas, sukas ir sukas,
Autobuso ratai vis sukas ir sukas,- per visą miestą.

Autobuso durys atsidaro - užsidaro, atsidaro - užsidaro, atsidaro - užsidaro,
Autobuso durys atsidaro - užsidaro, - per visą miestą.

Autobuso valytuvai vis valo ir valo, valo ir valo, valo ir valo,
Autobuso valytuvai vis valo ir valo,- per visą miestą.

Autobuso signalas pypsi pyp pyp pyp,pyp pyp pyp,pyp pyp pyp,
Autobuso signalas pypsi pyp pyp pyp, - per visą miestą.

Ant sėdynių žmonės straksi aukštyn - žemyn, aukštyn - žemyn, aukštyn - žemyn,
ant sėdynių žmonės straksi aukštyn - žemyn, - per visą miestą.

Autobuse leliukas verkia veee veee veee,veee veee veee,veee veee veee,
Autobuse leliukas verkia veee veee veee, - per visą miestą.

Mama leliukui sako: š š š, š š š, š š š,
O tėtis irgi sako: š š š, - per visą miestą.

Mama leliukui sako: aš myliu tave, myliu tave, myliu tave,
Kartu ir tėtis sako: myliu ir aš, - per visą miestą.

Mažylio TV Dainelės Jonai Jonai Taip Tėveli

Jonai, Jonai,
Taip, tėveli?
Valgai cukrų?
Ne, tėveli!
Ar nemeluoji?
Ne, tėveli!
Išsižioki
Cha Cha Cha!

Jonai, Jonai,
Taip, tėveli?
Valgai cukrų?
Ne, tėveli!
Ar nemeluoji?
Ne, tėveli!
Išsižioki
Cha Cha Cha!