2020-2021 m. mokyklų skaitmenizacijai papildomai skirta 14 mln. eurų, lėšos mokykloms skiriamos pagal mokinių skaičių. Vienam mokiniui tenka 40 eurų – 8 kartus daugiau negu iki šiol. Tai leidžia mokykloms jau nuo rudens įsigyti skaitmeninio mokymo turinio, skaitmeninių mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos, taip pat tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas. Visu tuo gali rūpintis tiesiogiai mokyklos arba jų steigėjai, dažniausiai tai yra savivaldybės.

Visoms savivaldybės mokykloms – skaitmeninio mokymosi licencijos

Kaip teigia Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, dar pavasarį dėl pandemijos užsidarius mokykloms pastebėtas mokymosi priemonių skaitmenizacijos poreikis. Todėl Panevėžio rajono savivaldybė centralizuotai visoms savo mokykloms pirko elektronines pratybas ir susitarė dėl bendrai naudojamos mokyklų platformos, kurioje pasiekiamas skaitmeninis vadovėlių turinys.

Skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijoms savivaldybė skyrė daugiau kaip 15 tūkst. eurų. Viso mokiniams nupirkta per 2400 licencijų, o mokytojams – per 200 licencijų.

Nuotolinis mokymasis


Pasak A. K. Rimkaus, mokyklose užtikrinus skaitmeninės mokymosi aplinkos priemones, jau nuo rudens pamokų organizavimas tampa lengvesnis tiek dirbant klasėse, tiek atsiradus poreikiui mokytis nuotoliniu būdu.

Dauguma savivaldybės mokyklų, atsižvelgdamos į numatytas papildomas valstybės skiriamas lėšas skaitmenizacijai, planuoja skirti dar didesnį dėmesį informacinėms technologijoms ir intensyviau integruoti skaitmeninių platformų užduotis organizuojant kokybišką ugdymo procesą mokykloje ir už jos ribų.

Jau spėjo išbandyti šiuolaikiškas mokymosi platformas

Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Auglienė teigia, jog gimnazijoje jau trečius metus naudojamos skaitmeninės mokymosi aplinkos, dienynas, ypač pravertę nuotolinio mokymo metu.

„Ypač buvo vertinga tuomet, kai pradėjome mokyti nuotoliniu būdu. Jei kitos mokyklos dar tik rinkosi skaitmenines aplinkas, mes jau buvome pažengę šioje srityje, mokytojai galėjo planuoti nuotolines pamokas be didelio nerimo. Taip pat ir mokiniams ši aplinka jau buvo pažįstama“, – teigia L. Auglienė.

Klasė


Anot jos, skaitmeniniuose vadovėliuose esančios elektroninės užduotys gali būti skiriamos ir namų darbams, ir atsiskaitomiesiems bei kontroliniams darbams, o tokios galimybės palengvina mokymosi procesą.

„Mokytojui labai patogu, nes gautus mokinių įvertinimus galima tiesiogiai siųsti į dienyną, o ir mokinys iškart turi informaciją, kurias užduotis atliko teisingai, o kurias – ne. Taip pat yra galimybė ir pačiam mokytojui kurti savo užduotis. Šiais mokslo metais viena skaitmenine mokymosi aplinka galės naudotis viso Panevėžio rajono mokyklos“, – sako L. Auglienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su „Microsoft Lietuva“ ir „Squalio Lietuva“ daugiau nei 1000 Lietuvos mokyklų suteikė prieigą prie „Microsoft 365 A3“ programinės įrangos paketo.
Pasak L. Auglienės, todėl ir Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija bei kitos rajono mokyklos pasirinko būtent „Microsoft Teams“ platformą, kuri naudojama jau dabar bei ketinama naudoti prireikus vykdyti nuotolinį mokymą.

„Tai yra šiuolaikiška, patraukli ir saugi programa, lengvai įveikiama turintiems žemus informacinių technologijų gebėjimus bei turinti neribotas galimybes jau pažengusiems vartotojams. Nors nuotolinis mokymas buvo didelis iššūkis visai gimnazijos bendruomenei, negalime nesidžiaugti įgytomis informacinių technologijų kompetencijomis“, – sako ji.

Internetas
Foto: Shutterstock


Priemones mokyklos rinkosi pagal individualius poreikius

Tuo metu Pasvalio savivaldybėje priimtas sprendimas kiekvienai mokyklai reikalingas priemones pasirinkti atskirai pagal savo poreikius. Kaip aiškina Pasvalio savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Gvidas Vilys, skaitmenizacijos plėtra savivaldybės mokyklose vykdyta ne bendrais nutarimais, o leidžiant kiekvienai mokyklai spręsti individualiai.

„Kai kurios mokyklos įsigijo elektroninius testus, kitos pasirūpino skaitmenine platforma. Dar prasidėjus pandemijai, mokyklos naudojo įvairias mokymo sistemas. Kad skirtingose mokyklose dirbantiems mokytojams nebūtų diskomforto dėl skirtingų sistemų naudojimo, pasiūlėme visose mokyklose įdiegti „Microsoft Teams“ programą. Tačiau ji tenkino ne visas mokyklas, todėl dalis jų liko prie joms patogesnių sistemų“, – sako G. Vilys.

Jo teigimu, mokykloms skirtas papildomas lėšas turėtų koordinuoti elektroninių mokymo sistemų diegimui, mat nuotolinio mokymo etapas parodė svarbų jų vaidmenį.

Kompiuterių klasė

„Leidome pačioms mokykloms priimti sprendimus, kokios priemonės joms patogiausios, tačiau biudžete numatytas lėšas koordinavome nuotolinio mokymo priemonių diegimui. Tad galutinius sprendimus priima ne savivaldybė – nutarėme netrukdyti mokykloms dirbti ir leisti joms pačioms priimti sprendimus“, – teigia G. Vilys.

Pamokose pritaiko daug skaitmeninių sprendimų

Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos direktorius Alvydas Matuzevičius įvardija, kad gimnazijoje šiuo metu pamokas palengvina įvairios skaitmeninės mokymosi platformos.

„Patogu, nes joje yra vadovėliai, įvairaus lygio užduotys, bendrieji ir diagnostiniai testai – tai labai patogu ir mokytojams, ir mokiniams. Galima rasti kiekvienai pamokai tinkančių įvairaus lygio užduočių, orientuotų į žinių taikymą bei problemų sprendimą“, – vardija jis.

Gimnazijos abiturientų pasiruošimas egzaminams taip pat vykdomas internetinėse sistemose. Be kita ko, mokytojai naudojasi ir Youtube ištekliais bei kolegų sukurtomis skaitmeninėmis pamokomis.