Dar prieš priimant sprendimą dėl vyrų dalyvavimo gimdyme, Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija pateikė sąlygas, kurių turėtų laikytis kartu gimdyme dalyvaujantis asmuo:

  • Dalyvaujama tik gimdymo metu;
  • Leidžiama dalyvauti tik vienam asmeniui;
  • Lydintis asmuo turi neturėti simptomų dėl COVID-19 infekcijos ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos, turi dėvėti kaukę;
  • Vykdant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-899 sprendimą, būti ištirtas dėl COVID-19 infekcijos, jam turi būti atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu);
  • Kiekviena akušerijos paslaugas teikianti įstaiga, dėl artimųjų dalyvavimo gimdyme priima savo įstaigos priimtą tvarką.


Delfi domėjosi, kokia situacija yra Santaros klinikose. Kaip sakė klinikos atstovai, šioje įstaigoje kol kas taisyklės nesikeis. „Mūsų klinikos yra neįprasta ligoninė – mes esame, taip vadinama, dabar „kovidinė“ ligoninė. Todėl ir sąlygos gali šiek tiek skirtis nuo kitų ligoninių. Kol kas neturime tikslaus plano, bet kai jis bus, tikrai patalpinsime savo internetinėje svetainėje ir paskelbsime VUL Santaros klinikų Facebook paskyroje“, – užklausoje rašė klinikos atstovai.

Vilniaus gimdymo namuose nuo gegužės 18 d. jau leidžiama vienam asmeniui dalyvauti gimdyme. Priėmimo skyriaus akušerė telefonu ar per domofoną įvertina pacientės ir lydinčio asmens būklę. Jei bent vienas jų neatitinka įtariamo ar patvirtinto Covid-19 atvejo apibrėžimo, jiems pamatuojama temperatūra. Pacientė ir ją lydintis asmuo privalo dėvėti medicininę kaukę. Abiems yra atliekamas SARS-CoV-2 tyrimas, nebent tyrimas jau buvo darytas ne anksčiau nei prieš 48 valandas. Kaip rašoma VGN taisyklėse, gimdyvę lydintis asmuo privalo būti tik toje patalpoje su paciente, kurią nurodo medicinos personalas. Jam maitinimo paslaugos neteikiamos, o trūkstami daiktai perduodami pagal numatytą tvarką. Jei pacientę lydintis asmuo nusprendžia SARS-CoV-2 tyrimo rezultato laukti namuose, jis, jau gimus naujagimiui, išvyksta į namus. Lankyti pakartotinai jam nebeleidžiama.

Foto: Vida Press

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, dar žinoma kaip Antakalnio, pranešė, kad šią savaitę dar kol kas neplanuoja keisti dabartinių taisyklių ir lankytojai su gimdyvėmis nebus įleidžiami.

Švelninimai ir kituose miestuose

Nuo šiandien taip pat švelninamos taisyklės ir Kauno klinikose. Švelninant karantino sąlygas, nuo pirmadienio bus leista gimdymo metu dalyvauti gimdyvės artimajam, tačiau išlaikant šiuos reikalavimus:

  • Dalyvaujama tik gimdymo natūraliais gimdymo takais metu;
  • Leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvei artimam asmeniui;
  • Lydintis asmuo turi neturėti simptomų (kūno temperatūra 37,0°C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dėl COVID-19 infekcijos ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos. Stacionare turi dėvėti kaukę, laikytis nustatytos tvarkos;
  • Vykdant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą, gimdyme dalyvaujančiam asmeniui turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu);


Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas informavo, kad gegužės 15 dieną buvo patvirtinta pacientų lankymo karantino metu tvarka. Joje numatyta, kad gimdymo metu vyrai gali dalyvauti gimdyme. Prieš tai jie turi būti pasitikrinę dėl COVID-19 galimos infekcijos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytais reikalavimais, dėvėti chirurginę kaukę, vienkartines pirštines, vilkėti vienkartinį chalatą ir avėti vienkartinius avalynės apdangalus. Jie turi raštu užpildyti asmens, lankančio pacientą, sveikatos būklės (įsi)vertinimo bei leidimo/sutikimo formą.