Tokia istorija nutiko vienai mamai, kuri su savo dešimties metų vaiku nutarė pasimėgauti poilsiu prie Baltijos jūros. Kadangi oras buvo netinkamas nei maudynėms, nei deginimuisi, paplūdimyje žmonių beveik nebuvo. Vaikas nubėgo statyti smėlio pilies, kai mama atsisėdo ant greta (100-150 m atstumu nutolusio) esančio suoliuko. Netrukus ji pastebėjo, kad prie vaiko priėjo gelbėtoja. Paskui ši priėjo ir prie mamos. Gelbėtoja perspėjo, kad būtų galėjusi dabar pat kviesti Vaiko teisių apsaugos tarnybas, kad atžalą atimtų, bet šįkart pasigailės. Anot gelbėtojos, yra numatytas atstumas, kurio tėvai turėtų laikytis, prižiūrėdami savo vaikus. Maža to, anot paplūdimio prižiūrėtojos, vaikams iki 14 metų apskritai negalima maudytis. Tiesa, dėl šio dalyko ji buvo tik iš dalies teisi. Pasirodo, vaikams iki 14 metų negalima maudytis be tėvų priežiūros. Taip pat negalima palikti vaikų iki 14 metų prie vandens telkinių be suaugusiojo priežiūros.

Delfi pasidomėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, ar iš tiesų šioje situacijoje gelbėtoja galėjo kviesti pagalbą, kad būtų sprendžiama dėl mamos elgesio.

Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, tėvai privalo pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti.

Kaip teigė vaiko teisių apsaugos specialistai, jei vaikas yra vyresnis nei 6 metų, tėvai taip pat turėtų atsižvelgti į vaiko brandą, įvertinti jo savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti savimi bei aplinką, kurioje vaikas paliekamas vienas. Visada svarbu įvertinti, kiek saugu vyresnį vaiką palikti vieną, kad jis nekeltų pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Atostogų ir ne tik jų metu, tėvams svarbu užtikrinti vaiko saugumą, jį prižiūrėti (pavyzdžiui, nepalikti vaiko vieno prie vandens telkinio, kur yra intensyvus automobilių eismas ar kitose vaikui pavojingose vietose).

Vaikai paplūdimyje
Foto: Shutterstock

„Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai ragintų pirmiausia vadovautis protingumo kriterijumi – atsakingai įvertinti esamą situaciją. Labai svarbu, kokioje aplinkoje vaikas yra, ką jis ten veikia, kokie galimi pavojaus šaltiniai yra aplinkui ir kaip arti vaiko derėtų būti, kad pavyktų užtikrinti jo saugumą. Į visa tai atsižvelgus, tikėtina, kad ir aplinkiniams kils mažiau abejonių, kad vaikas yra be priežiūros“, – teigė specialistai.

Anot jų, kiekvienas atvejis yra individualus, todėl vienareikšmiškai teigti, jog vandenyje braidžiojančio vaiko mama jo neprižiūrėjo – negalima. „Prieš darant bet kokią išvadą, būtina žinoti visas aplinkybes. Pats gelbėtojos poelgis, kad ji priėjo prie vaiko, galimai pasiteiravo, ar jis prie vandens vienas – sveikintinas. Kiekvienas atsakingas žmogus, pastebėjęs vaiką, kuris galimai viešoje vietoje yra vienas, gal atrodo sutrikęs arba veikia kažką, ar tiesiog yra ten, kur jam gali grėsti pavojus, turėtų įsitikinti, kad situacija yra stebima ir kad vaikui tikrai nereikalinga pagalba“, – rašoma specialistų atsakyme.

Visgi jei asmenys mano, kad pastebėjo galimos vaiko nepriežiūros atvejus ar kitus vaiko teisių pažeidimus (psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą), jie būtinai apie tai privalo informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių arba policiją, nurodant kuo daugiau duomenų apie šeimą (šeimos adresą, jei žinoma, tėvų ir vaiko vardus, pavardes), kad būtų galima imtis reikiamų priemonių vaikui apsaugoti, inicijuoti reikalingos pagalbos šeimai ir vaikui teikimą.

„Žinoma, vaikai iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą gali būti paimami tik kraštutiniais atvejais, kai tikrai gresia pavojus vaiko sveikatai, gyvybei ir reikalinga užtikrinti vaikui saugią aplinką“, – teigė vaiko teisių apsaugos specialistai.

Belieka pasidžiaugti, kad šiuo atveju jokia nelaimė neįvyko.