I Vakarinės himnas Švč. Trejybės iškilmėje:

Viena ir begalinė tu,
Trejybe, tavo galioje
pasaulis ir laikų kaita,
per amžius tu gyvuojanti.

Tu sau pati pakankama,
džiugioj palaimoj tverianti,
tyroji, rūpestingoji
žemes ir dangų laikanti.

O Tėve maloningasis,
o šviesa tėviškos garbės,
o Dvasia abiejų šventa,
šaltini meilės amžinas.

Esi versmė aukščiausioji,
Trejybe, kūriniją tu
viena ir visa galinti
valdai, laikai ir gražini.

Karūną mums uždėjusi,
mus įsūniais padariusi,
suteik, kad nuolat būtume
šventovės, tau patinkančios.

Gyvoji šviesa, duoki mums
dangaus kiemuos su angelais
dėkingai šlovinti tave
per amžių amžius amžinus. Amen.