Kaune vienintelė partija Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai pasiskelbė opozicija. Dėkoju kolegoms už pasitikėjimą išrinkus mane opozicijos lyderiu.

Kaip opozicijos lyderis noriu pabrėžti, kad sieksime būti konstruktyviai dirbanti opozicija.

Skaidrumas ir visiems kauniečiams aktualios problemos

Pradėdamas darbą naujai išrinktoje Kauno miesto taryboje, noriu akcentuoti, kad politinių procesų skaidrumas Kauno mieto taryboje bei administracijoje buvo, yra ir bus mūsų pagrindinis darbo laukas. Tačiau tikrai palaikysime naudingus ir skaidrius sprendimus bei teiksime savus. Turime daugybę svarbių miestui projektų, kurie bus pristatyti taryboje.

Svarbiausia problemą, kurią matome, – tai daugiabučių renovacija, kurią laikome prioritetu numeris vienas.

Mat, nors absoliuti kauniečių dauguma, 85–90 proc., gyvena senuose, 1961–1992 m. statytuose daugiabučiuose, iš jų renovuota vos 6,7 proc., arba 300 daugiabučių. Daugelio namų eksploatacija jau pasibaigusi, tad kauniečiai ne tik permoka už šildymą dėl pasenusių šildymo sistemų ir kiaurų sienų, bet ir gyvena nesaugiuose, avarinės būklės namuose. Tai nepriimtina. Juolab, kad yra visos galimybės šį procesą paspartinti. Pasižiūrėkime, vos už pusvalandžio kelio – Birštonas, kur renovuota net 60 proc. daugiabučių.

Atskiras klausimas: daugiabučių kiemai, kurie yra perpildyti ir duobėti, niokojamos žaliosios erdvės ir pačios transporto priemonės – įvažų į kiemus remonto darbai visuose gyvenamuosiuose rajonuose yra svarbus mūsų darbotvarkės uždavinys

Taip pat matome didelę problemą savivaldybės ir bendruomenių santykiuose. Savivaldybė ne tik visiškai ignoruoja kauniečius, bet netgi baudžia turinčius kitokią nei daugumos nuomonę: atiminėja bendruomenėms skirtas patalpas, nutraukia finansavimą. Vyksta elementarus susidorojimas su tais, kurie nėra abejingi jų kaimynystėje vystomiems stambiems infrastruktūros projektams, o jų šioje kadencijoje numatytas ne vienas.

Stambūs investiciniai projektai įtraukiant bendruomenes

Kaune numatytas ne vienas stambus investicinis projektas, susijęs su didelėmis valstybės lėšomis. Todėl savo pagrindiniu uždaviniu laikome užtikrinimą, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos skaidriai, rangovai atrenkami remiantis ne asmeninėmis pažintimis, bet laikantis įstatymų.

Korupcijai Kaune turi būti užkirstas kelias.

Be to, į šių projektų svarstymą turi būti įtrauktos vietos bendruomenės, privalome įsiklausyti į jų nuomonę ir poreikius. Taip pat reikia prie derybų stalo grąžinti profesionalus – architektus, inžinierius, urbanistus, akademikus, vietos verslininkus, investuotojus, – kurių balsas yra nutildytas valdančiosios daugumos.

Galiausiai, Kaunas – tai ne vien magistralinės gatvės ar miesto centras, investicijos turi keliauti ir į kitus rajonus. Pavyzdžiui, Fredos ir Aleksoto potencialas didžiulis, bet visiškai neišnaudotas.

Naujas savivaldos įstatymas – daugiau skaidrumo

Labai tikiuosi, kad vadovaujantis naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymu opozicija ir mažuma Kauno taryboje galų gale turės galimybę prisidėti prie Kauno problemų sprendimo.

Jau vien tai, kad opozicija turės lyderį, kuriam suteikta teisė pirmam užduoti klausimus tarybos posėdyje, reiškia labai daug. Anksčiau valdančioji dauguma opozicijos klausimų stengėsi visais įmanomais būdais išvengti, sudarydami absurdiškiausias kliūtis demokratiškai diskusijai svarbiais visiems miestiečiams klausimais.

Antra, opozicijos lyderis galės dalyvauti tarybos patariamojo organo, kolegijos, veikloje kartu su meru, vicemerais, komitetų pirmininkais ir savivaldybės administracijos direktoriumi. Kolegija svarsto tokius svarbius klausimus, kaip savivaldybės strateginis planavimas, specialiųjų ir detaliųjų planų projektai bei savivaldybės įstaigų metinės, finansinės ataskaitos, taip pat teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

Galiausiai, yra užtikrinamos tarybos mažumos veiklos garantijos: kartą per pusę metų į tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti tarybos mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau nei kas pusmetį tarybos posėdžio pabaigoje turės būti organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu tarybos mažumos atstovai galės užduoti klausimus merui, vicemerams, administracijos direktoriui, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams ir, svarbiausia, gauti atsakymus.

Labai tikiuosi, kad skaidrumo nuo šiol Kauno miesto savivaldybėje bus kur kas daugiau. O opozicijos teikiami projektai bent jau turėtų pasiekti tarybos posėdžius ir būti svarstomi. Tikėkimės, kad ir valdančioji dauguma nusiteikusi dirbti konstruktyviai ir ne kažkam, o Kauno miesto bei kauniečių labui.