Dalykus, kurie yra svarbūs ir reikšmingi, kurių darymas turi prasmę. Anot ilgamečio „Apple“ bendrovės vadovo, visa kita yra antraeiliai dalykai. Jie nesvarbūs ir dėmesio neverti, tad jų atlikimas yra tik brangaus laiko švaistymas.

Neabejotinai svarbiausias šiuo metu Lietuvos žmonėms ir valstybei vykstantis reiškinys – karas Ukrainoje. Jei rusofašizmui būtų pavykę lengvai pavergti Ukrainą, kita stotelė būtų Baltijos šalys.

Lietuva 50 metų kentė sovietinę okupaciją. Per 100 metų buvo okupuota carinės Rusijos imperijos. Šalies valstybingumas nėra duotybė. Jis gali būti lengvai prarastas ir sunkiai atkovojamas.

Tai, kad ukrainiečiai sugebėjo duoti stiprų atkirtį Kremliaus armijai, yra gera žinia Lietuvai. Karas Ukrainoje yra pirminis dalykas mūsų valstybei. Nuo jo baigties stipriai priklausys ir Lietuvos valstybingumo ateitis.

Visokeriopa pagalba už savo, o tuo pačiu ir mūsų laisvę kovojančiai Ukrainai yra svarbūs ir teisingi žingsniai. Bėda tik ta, kad būdama santykinai nedidelė valstybė, Lietuva negali Kyjivui pasiūlyti daug ir reikšmingos pagalbos.

Visokeriopa pagalba už savo, o tuo pačiu ir mūsų laisvę kovojančiai Ukrainai yra svarbūs ir teisingi žingsniai. Bėda tik ta, kad būdama santykinai nedidelė valstybė, Lietuva negali Kyjivui pasiūlyti daug ir reikšmingos pagalbos.

Dar prieš prasidedant karui, perdavėme ukrainiečiams dalį „Stinger“ klasės žemė–oras raketų, kitos amunicijos. Sutelktinio finansavimo būdu žmonės pirko įvairią ginkluotę, kuri buvo perduota Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Suteikėme humanitarinę pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Deja, tuo Lietuvos kaip valstybės galimybės išsisemia.

Visai neseniai šalyje kilo diskusija, ar perduoti Ukrainai bent dalį Lietuvos turimų haubicų „PzH 2000“ ir oro gynybos sistemų NASAMS. Priimtas sprendimas turimų kovinių pajėgumų bent kol kas neperduoti.

Sprendimas gali pasirodyti netinkamas. Juk geriau nugalėti rusofašizmą Ukrainoje, nei laukti, kol jis ateis į Lietuvos žemę. Vadinasi, haubicų perdavimas būtų logiškas žingsnis.

Net jei ir Kyjivui perduotume dvidešimt vieną turimą haubicą, tai būtų mažas lašas reikalingų karinių pajėgumų jūroje.

Britų karo ekspertų teigimu, invazijos pradžioje Rusija turėjo 2433 įvairaus kalibro artilerijos vienetus, o ukrainiečiai – 1176. Maskva taip pat turėjo 3547 įvairaus kalibro salvines raketines sistemas, Ukraina – 1680. Taigi artilerijos santykis buvo 2,07 su 1 ne ukrainiečių naudai. Pagal salvines raketines sistemas santykis buvo 2,11 su 1 ne ukrainiečių naudai.

Ir nepaisant to, Kyjivas atsilaikė, nes naudojosi artilerija išmaniau. Be to, nors santykis buvo ne ukrainiečių naudai, jis nebuvo absoliučiai neigiamas. Rusai turėjo per du tūkstančius artilerijos vienetų, ukrainiečiai – per tūkstantį.

Svarbu atkreipti dėmesį į kiekybę. Abi kariaujančios pusės artilerijos turėjo daug. Tad visų turimų haubicų perdavimas Ukrainai būtų per mažas indėlis į pergalę. O Lietuva liktų visai be artilerijos.

Ukrainos karas – svarbiausias dalykas Lietuvos valstybingumui, bet mūsų dydis lemia, kad didelės, rimtos ir ilgai trunkančios pagalbos Vilnius Kyjivui suteikti negali. Be to, koncentravimasis į svarbiausius dalykus reikalauja daug pastangų. Rezultatams pasirodyti reikia daug laiko. O tai sunku!

Šis neįgalumas ir tingumas neretai išvirsta į įvairias frustracijas, o pastarosios lemia, kad sureikšminami antraeiliai, mažai reikšmingi dalykai. Kadangi pirmaeilių dalykų įgyvendinti negalime ar nenorime, jų vietą užima antraeiliai dalykai.

Toks antraeilių dalykų sureikšminimas praėjusią savaitę atskriejo iš Latvijos. Šalies žiniasklaidos reguliuotojas priėmė sprendimą atšaukti televizijos kanalo „Dožd“ licenciją. Kanalo, kuris, prasidėjus karui Ukrainoje, dėl nepalankios Kremliui pozicijos turėjo užsidaryti Rusijoje ir persikelti į Rygą.

Anot Latvijos reguliuotojų, sprendimas priimtas dėl „grėsmės nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai“.

„Dožd“ inkriminuotos trys nuodėmės:

a) vienos transliacijos metu kanalas montuotuose vaizduose žemėlapyje aneksuotą Krymą pavaizdavo Rusijos valstybės sudėtyje;

b) rusų karines pajėgas Ukrainoje pavadino „mūsų armija“;

c) tiesioginės transliacijos metu laidos vedėjas paragino rusus pranešti apie mobilizacijos pažeidimus ir nurodė, kad kanalas padeda teikti pagalbą Rusijos kariams.

Nusišnekėjęs televizijos laidų vedėjas buvo atleistas iš darbo. „Dožd“ viešai pareiškė, kad nei renka, nei teikia kažkokią pagalbą Rusijos kariams.

Išsireiškimas „mūsų armija“ taip pat logiškas. Kanale dirbantys žurnalistai turi Rusijos pilietybę, tad pasakymas „mūsų armija Bučoje atliko karo nusikaltimus“ nėra kažkas tokio. Sakydami „mūsų armija“ kanale dirbantys žurnalistai neišreiškia prielankumo okupacinei Rusijos armijai.

Išsireiškimas „mūsų armija“ taip pat logiškas. Kanale dirbantys žurnalistai turi Rusijos pilietybę, tad pasakymas „mūsų armija Bučoje atliko karo nusikaltimus“ nėra kažkas tokio. Sakydami „mūsų armija“ kanale dirbantys žurnalistai neišreiškia prielankumo okupacinei Rusijos armijai.

Dėl žemėlapio, tai jis buvo parodytas vos keliolika sekundžių, o reportažas ruoštas iš archyvinės medžiagos.

Tie, kas stebi kanalą, žino, kad sudėjus visą „Dožd“ turinį tokių nemalonių klaidų skaičius būtų labai mažas. Kanale absoliučiai dominuoja transliuojama aštri kritika putinizmui. Jame reguliariai pasisako oficialūs Ukrainos atstovai.

Anot kanalo, vien per vaizdo dalijimosi platformą „YouTube“, „Dožd“ reguliariai žiūri per 13 mln. Rusijos gyventojų. Tai yra daug!

Šie žmonės nežiūri Kremliaus propagandistų. Jie gauna putinizmui nepalankios informacijos, kuria vėliau gali pasidalyti su artimaisiais. „Dožd“ yra tikra ir veikianti informacinė alternatyva Rusijos piliečiams.

Dabar kanalas pašalintas iš Latvijos kabelinių tinklų. Dėl to, kad neteko licencijos, „Dožd“ pašalintas ir iš Lietuvos kabelinių tinklų. Kanalas negaus pajamų, bus sunkiau vykdyti veiklą. Putinas Kremliuje ploja atsistojęs ir sveikina tokį sprendimą.

Kanalo pažeidimai buvo, bet žiniasklaidos reguliuotojo parinkta bausmė neadekvati. Latvija, kaip ir Lietuva, supranta, kad karas Ukrainoje – svarbiausias šiuo metu vykstantis dalykas. Kaip ir Vilnius, taip ir Ryga suteikė įvairios karinės ir humanitarinės pagalbos Kyjivui.

Latvija santykinai nedidėlė, tad ir jos pagalba ukrainiečiams taip pat ribota, o tai lemia, jog pirminius dalykus pakeičia antraeiliai.

Kanalas „Dožd“ – geras kanalas mušti. Jis po ranka. Jį uždaryti lengva. Mažai kas jį užstos.

Kad toks latviškas „grėsmės nacionaliniam saugumui“ interpretavimas niekaip nepagreitina ukrainiečių pergalės mūšio lauke – nesvarbu. Svarbu, kad imituojama kova prieš putinizmą.

Kad toks latviškas „grėsmės nacionaliniam saugumui“ interpretavimas niekaip nepagreitina ukrainiečių pergalės mūšio lauke – nesvarbu. Svarbu, kad imituojama kova prieš putinizmą.

Uždarėme Z patriotų televizijos kanalą, Latvija gali miegoti ramiai!

Kalboje visuomet galima pirminius ir svarbius dalykus pakeisti antraeiliais. Rasime argumentų ir faktų, kurie pateisins nereikšmingų dalykų sureikšminimo poziciją.

Realiame gyvenime toks pirmaeilių dalykų pakeitimas antraeiliais visuomet atsirūgsta. Kalbėti galima daug ką, bet užkalbėjimai realybės nepakeičia. Ją keičia valingas reikšmingų dalykų įgyvendinimas.

Jei dėl dydžio, resursų trūkumo ar kitų aplinkybių negalime koncentruotis į svarbiausius dalykus, tai bent jau nekeiskime jų antraeiliais. Taip bent jau nebus padaroma žalos.