Jis teigia, kad ES turėtų atsisakyti vienbalsiškumo principo, šalių narių „veto teisės“, nes tai pasenusi tradicija... Juk kam įdomu, ką galvoja tokios šalys, kaip Lietuva, Lenkija, Kroatija ar ta pati Vengrija... Buvusio Lietuvos premjero nuomone, sprendimai ES turėtų būti priimami kvalifikuota balsų dauguma.

Paaiškinu, kad tai reikštų, jog ES didžiosios valstybės, Vokietija ir Prancūzija, turėtų visus galios svertus savo rankose priimant svarbiausius ekonomikos, finansų, užsienio politikos ir net tos pačios sveikatos srities sprendimus. Tokios šalys, pavyzdžiui, kaip Lietuva ar Latvija, turėtų įgyvendinti šiuos sprendimus savo nacionalinėje politikoje, net jei jie būtų žalingi mūsų interesams. Prieštarauti ar diskutuoti prasmės neliktų, nes dauguma nuspręstų, kaip jai naudingiausia.

Europos Sąjungoje norima atimti mažųjų šalių veto teisę net joms žalingais klausimais

Tokioje sistemoje mažosios ES šalys niekada neturės sprendžiamojo balso teisės. Būsime tik mažas administracinis vienetas be galimybės spręsti, kaip mums gyventi ir tvarkytis net elementariausiose gyvenimo srityse. Ši sistema bus naudinga tik didžiosioms šalims, o ES virs Jungtinėmis Europos valstybėmis. Lietuva ir kitos šalys narės praras nacionalinį savarankiškumą.

Analogiškas mintis dėl ES vienbalsiškumo principo atsisakymo visai neseniai išsakė ir Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Balsavimo sistemos keitimas vyksta pasiremiant sankcijų Rusijai griežtinimo ir Ukrainos karo kontekste. Esminė problema, kad veto neliktų visose srityse ir ilgiems metams, o karas po tam tikro laiko pasibaigs ir mažos šalys bus netekusios galimybės apsaugoti savo interesus. Jei būtų norima spręsti tik sankcijų klausimus, o ne federalizuoti ES – tikrai užtektų vienbalsiškumo ir veto naikinimo saugumo politikos srities klausimams. Vis tik jau seniai visais būdais pasitaikius pirmai progai yra judama centralizacijos ir nacionalinių valstybių silpninimo keliu.

Europos Komisija pateikė projektą, leisiantį kontroliuoti ES gyventojų privatų susirašinėjimą

Rimtas egzistencinis klausimas visoms šalims, o ypač mažosioms: ar tikrai ES turi judėti centralizacijos ir federalizacijos keliu?! Juk jau dabartinėje ES lieka vis mažiau demokratijos, nuomonės ir pasirinkimo laisvės. Europos Sąjungos piliečiai jau per pandemiją ėmė jausti vis didesnį demokratijos trūkumą, kišimąsi į privačią asmens erdvę bei sparčiai tuštėjančias kišenes dėl rekordinės ekonominės krizės ir infliacijos.

Karas Ukrainoje visas problemas dar labiau gilina. Paskutiniai siūlymai, atsidūrę ant ES politinės darbotvarkės stalo, kelia jau tikrai rimtą nerimą ir pavojų. Pavyzdžiui, Europos Komisija (EK) neseniai pateikė projektą, kuriuo siekiama kontroliuoti visų ES gyventojų privatų susirašinėjimą SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais, taip pat per įvairias susirašinėjimo programėles, siekiant apriboti tam tikro neparankaus turinio dalinimąsi.

Visi pavojingi sprendimai pradiniuose etapuose yra pateikiami kaip naudingi ir pridengiami tam tikra dūmų uždanga. Iš pradžių kalbama, kad tai bus nukreipta tik prieš dalinimąsi vaikų pornografija, bet visų išmanių įrenginių ekranų monitoringas bus atliekamas realiu laiku ir dirbtinio intelekto galimybės jau leidžia tą padaryti.

Kyla klausimas: nejaugi neužtenka dabartinio teisinio reguliavimo, siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veiklai? Kodėl nėra stiprinamos dabar veikiančios priemonės? Pokalbių ir susirašinėjimo kontrolei skirtas teisės aktas būtų taikomas net teoriškai ypatingai „saugioms“ ir pilnai šifruotoms ryšio paslaugoms (pavyzdžiui, opozicinių jėgų pamėgtoms „Telegram“, „Signal“ ar „Whatsapp“ platformoms).

Jei šių paslaugų teikėjai atsisakytų vykdyti visišką pokalbių kontrolę ir nuskaitymą – šios programėlės būtų pašalintos iš pasiūlos vartotojams programėlių parduotuvėse. Liūdna realybė, bet jei bus pašalintas saugus šifravimas, žvalgybos tarnybos turės galimybę gauti prieigą prie jūsų pranešimų. Tą per paliktas pakankamai atviras „galines duris“ galės padaryti ir bet koks talentingesnis „programišius“. Politiniams oponentams nepalankius žmones bus galima pilnai sekti, žinoti jų planus ir tokiu būdu kontroliuoti. Globalistų elitui tai yra senos svajonės įgyvendinimas.

Pasaulio Ekonomikos forumo vadovas Klausas Švabas savo knygose: ,,Ketvirtoji pramonės revoliucija“, ,,Ketvirtosios pramonės revoliucijos valdymas“ (bendraautorystėje su N. Davis) pateikia vertų perskaitymo ir įsigilinimo įžvalgų. Jose aptariama naujųjų technologijų įtaka valstybių, visuomenės, žmonių valdyme. Transhumanizmo idėjos kelia egzistencinį pavojų žmogui. Dirbtinis intelektas tokiame ateities scenarijuje užimtų centrinį vaidmenį. Tas lemtų dramatišką nužmogėjimą. Tokia civilizacija būtų pagrįsta blogio dominavimu ir degradacija, ir tai nieko bendro neturi su Dievo planu. Iškelkime sau klausimą: ar ji turėtų galimybę būti tvari ir išlikti ilgalaikėje perspektyvoje? Ar tokios ateities su pasirenkama kaip kompiuteriniame žaidime lytimi norime savo vaikams!?

Ar Orwelo ir Švabo knygose aprašyta ateitis tampa realybe ir tikrai Didysis Brolis viską turi matyti?

Džordžo Orwelo knygoje aprašyti 1984-ieji ir Klauso Švabo knygose konstruojama mūsų ateitis greitai taptų realybe, jei šie sprendimai bus priimti. Kas gali užtikrinti, kad šis sekimas nebus panaudotas ir platesniu mastu, norint susidoroti su opozicinėmis jėgomis ar kitaip mąstančiais žmonėmis įvairiose šalyse? Niekas. Žinant globalaus elito prigimtį ir beribės galios bei valdžios siekį – tuo tikrai būtų pasinaudota.

Visi dar pamename, kaip neseniai įvairiose ES šalyse buvo prievarta stumiama privaloma vakcinacija nuo Covid-19, pažeidžiant ES pamatinius teisės principus bei įvairiose deklaracijose ir nacionalinėse valstybių narių Konstitucijose įtvirtintas žmogaus teises. Faktai rodo, kad gera valia sunku patikėti. Šis EK siūlymas žingsnis po žingsnio pavers mūsų realybę ES į Orwelo 1984-ųjų pasaulį, kai Didysis Brolis viską stebėdavo. Orwelo pasaulyje užtenka tik nukrypti nuo oficialaus leistino kurso ar turėti savo individualią nuomonę ir jau tampi visuomenės priešu bei atstumtuoju! Ar apie tokią demokratiją svajoja ES piliečiai?! Apklausos rodo, kad tikrai ne. Ar ES ateities stiprybė bei vienybė bus totalinis visų gyventojų sekimas visur ir visada? Tikiu, kad privalome padaryti viską, jog užkirsti kelią tokiai orveliškai ateičiai!!!

Žodžio laisvė ES pamažu virsta į tolimą gražų miražą. Matyt, dabartiniams ES biurokratams ir visam globalaus pasaulio elitui jau nusibodo žmonių protestai siekiant apginti savo teises, susijusias su ekonomikos, sveikatos bei kitomis sritimis. Dėl to norima gražiai visus suvaryti į vieną gardą ir priversti tikėti viena teisinga politine doktrina. Toks valdymo modelis tikrai nėra demokratija.

72% ES piliečių nepritaria sekimui ir nori turėti teisę į privatų gyvenimą bei saugų asmeninį bendravimą

Negalima ignoruoti to fakto, kad didžioji ES piliečių dauguma, net 72 procentai, išreiškė aiškią poziciją nepritardami šiems ES planams visose privačiose žinutėse ieškoti tariamai nelegalios medžiagos ir pranešti apie tai policijai. Remiuosi 2021 m. „YouGov“ rinkos tyrimų bendrovės atliktos apklausos duomenimis, kurioje dalyvavo 10 265 piliečiai iš 10 skirtingų ES šalių. Be to, buvęs Europos Teisingumo Teismo teisėjas prof. Ninonas Colnericas išnagrinėjo planus dėl pranešimų ir pokalbių kontrolės, ir nustatė, kad siūlomas teisės akto projektas neatitinka Europos Teisingumo Teismo praktikos ir pažeidžia Teisingumo Teismo praktiką, kalbant apie visų ES piliečių pagrindines teises į privatumą, duomenų apsaugą ir žodžio laisvę.

Nepamirškime, kad kai kurios JAV ryšių paslaugos, pavyzdžiui, „Gmail“ ir „Outlook.com“, jau dabar automatiškai ieško įtariamo turinio visuose asmeniniuose elektroniniuose laiškuose ir pranešimuose. Tačiau, remiantis Šveicarijos federalinės policijos duomenimis, didžiąja dauguma atvejų (86 procentai) pranešama apie nekaltus piliečius, kurie nepadarė jokių nusikaltimų. Tiesiog dirbtinis intelektas ne visada geba teisingai atskirti ir interpretuoti informaciją. Tad siūlomas Europos Komisijos projektas reikštų skaitmeninio privatumo praradimą visiems laikams!

Mūsų žinutės, pokalbiai, nuotraukos ir visa kita informacija, laikoma įvairiose internetinėse saugyklose, taptų pasiekiama dirbtiniam intelektui bei įvairių šalių pareigūnams. Tai reiškia, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ši informacija galėtų būti panaudota prieš jus ar jūsų šeimos narius. Kur dingsta teisė į privatų gyvenimą įtvirtinta įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose?

E. Musk perka Twitter ir nori jame atkurti tikrą žodžio laisvę visiems

Kai ES ketina žengti žodžio laisvės užgniaužimo keliu, pasaulyje matome ir pozityvių pavyzdžių. Neseniai JAV Elon Musk pradėjo „Twitter“ socialinio tinklo pirkimą bei viešai paskelbė, kad šiame socialiniame tinkle nepriklausomai nuo pažiūrų bus visiems garantuota žodžio laisvė!!!

Dž. Sorošas, Kanados vyriausybė, buvę H. Clinton darbuotojai ir ta pati ES nieko nelaukdami aktyviai užsipuolė E. Musk dėl to, kad mato grėsmę jo siekyje įsigyti „Twitter“ socialinį tinklą. Jo pažadai dėl tikros žodžio laisvės visiems nepriklausomai nuo pažiūrų kelia globaliam elitui baimę. Juk tikrai baisu, jei visi žmonės turės galimybę išreikšti savo nuomonę viešai. Bijoma labai ir Donald Trump grįžimo į „Twitter“ bei į JAV politinės arenos viršūnę. Dėl to Briuselio elitas bei likęs neoliberalus globalistų pasaulis bijo E. Musk. Su jo atėjimu į „Twitter“ gali ateiti galas vienos tiesos monopoliui socialinėje erdvėje, kurį pamatėme Covid-19 pandemijos metu. Panašią vienos tiesos retoriką dabar matome kasdien įvairiose gyvenimiškose situacijose ir tas kelia egzistencinę grėsmę mūsų visų ateičiai. Tomas Džefersonas, vienas iš pagrindinių JAV Nepriklausomybės deklaracijos autorių, yra kartą pasakęs: „Laisvės kaina yra budrumo būtinybė.“ Todėl visų ES šalių piliečiai, tame tarpe ir Lietuvos, privalo kreiptis į savo šalių vyriausybes ir pačios ES institucijas su aiškiais reikalavimais, siekiant užkirsti kelią totalios diktatūros įvedimui, maksimaliai apribojant žodžio laisvę.

Jei dabar nekovosime, pabusime rytojuje, kuriame teisės į privatų gyvenimą neliks. Eiliniai paprasti žmonės nuolatos atsidurs teisėsaugos akiratyje dėl paprastų nekaltų dalykų. Pavyzdžiui, jei dirbtinis intelektas padarys klaidą, jūs greitai tapsite nusikaltėliu ir visuomenės atstumtuoju. Tas gali įvykti tiesiog dėl paprastos nuotraukos pliaže su savo vaikais, melagingo pranešimo ar bet kurio kito panašaus dalyko.

Kovokime už tikrą žodžio laisvę, realią nepriklausomybę ir saugokime Lietuvos valstybingumą

Tad ar tikrai norime gyventi pagal Andriaus Kubiliaus siūlomą stiprios ES federacinės santvarkos variantą!? Federacinėje ir centralizuotoje ES visi nuolatos bus totaliai sekami bei neturės žodžio laisvės.

Tikiu, kad dauguma tikrai norime gyventi tokioje ES, kurioje vienodai gerbiami tiek mažųjų, tiek didžiųjų šalių gyventojų interesai, saugomos pamatinės žmogaus teisės ir laisvės. Kokį kelią pasirinks ES: įsitikinimų laisvės ar totalios kontrolės? Nacionalinių lygių valstybių Europos ar Jungtinių Europos valstybių? Tas labai priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų aktyvumo bei pasirinkimo.

Puikiai žinome, kad Europos pamatinės stiprybės ir vertybės visada buvo demokratija, žodžio laisvė bei skirtingų kultūrų ir tradicijų įvairovė. Tuo Europa išsiskirdavo visame pasaulyje, tačiau laikai keičiasi ir bandoma sukurti naujas ,,tradicijas“. Tos diskusijos ir per jas siūlomi sprendimai yra akivaizdžiai palankūs tik tam tikram ypatingai siauram globalistinio elito ratui. Tas labai naudinga pasaulio finansiniam ir politiniam elitui: žmonėms, kurie valdo tarptautines viršnacionalines organizacijas, didžiausius bankus, transnacionalines korporacijas ir kt.

Federacinėje ES bus dar lengviau priversti šalis ir žmones pirkti nereikalingus produktus ir paslaugas. Pavyzdžiui, ES sudarė sutartis dėl Covid-19 vakcinų pirkimo, tačiau dabar sergamumas sumažėjęs. Visiems faktai parodė, kad vakcinos nėra tokios efektyvios. Vakcinų galiojimo laikas labai ribotas. Deja, mes jas perkame ir toliau, mokame milijonus, bet poreikio tam nėra. Tą užtikrina iš anksto ES lygmenyje sudarytos sutartys, kurios yra ilgalaikės ir labai palankios farmacijos korporacijoms. Jos sutiko platinti vakcinas tik tuo atveju, jei bus atleistos nuo bet kokios teisinės ir finansinės atsakomybės dėl vakcinų šalutinių poveikių žmonėms. Ar tai sąžininga?

Čia tik vienas pavyzdys. Taip pat bus labai paprasta pakeisti įvairius šalių įstatymus eilinių piliečių nenaudai, nes žmonės neturės teisės laisvai protestuoti bei išreikšti savo nuomonę. Jie bijos pasekmių, galimo teisinio persekiojimo ir nuolatinio sekimo.

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Švabinės totalios kontrolės idėjos ima tapti realybe..