Gerbiu Prezidentą, kad jis, skirtingai nuo ankstesnės Prezidentės, labai aiškiai, nepataikaudamas vienai politinei jėgai ir jos patriarchams, neliečiamiesiems konservatoriams ir juos supančioms interesų grupėms, pasakė, kad ši arogantiška ir Tautos negirdinti valdžia nesusitvarko, kad ji neturi nei gebėjimų, nei politinės lyderystės.

Prezidento citata: „Tiek, kiek valdžia demonstruoja neužtikrintumą, blaškosi, keičia sprendimus, negeba planuoti žingsnių į ateitį, tiek auga visuomenei tenkanti našta.“ <...>

„Šį pavasarį naujos kadencijos Seimo nariams sakiau, kad kelias iš karantino negali vesti pro socialinio ryšio, verslo, švietimo griuvėsius. Pandemija pasibeldė į visų mūsų duris. Karantino sąlygomis sparčiai augo socialinė atskirtis ir nelygybė. Lietuvos žmonės turėjo nemažai priežasčių nusivilti ir suabejoti socialiniu teisingumu — vienu iš valstybės pagrindų“.

Iš Prezidento lūpų skamba padėkos savivaldai, kuri, laukdama centrinės valdžios sprendimų ir jų nesulaukusi, lyderystės Covid-19 suvaldyme ėmėsi pati: „Per pastaruosius metus pamatėme, kaip lyderystė iš ministerijų kabinetų perėjo į savivaldą. Jos ėmėsi tie, kurie kasdien mato žmonių poreikius ir geba į juos atsiliepti nelaukdami nurodymų. Tie, kas nebijo prisiimti atsakomybės. Nuo neįprastų verslo skatinimo idėjų, garsinusių Lietuvą pasaulyje, iki vakcinavimo registracijos sistemos — visa tai buvo inicijuota savivaldos žmonių, kuriems taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti.“ Ir ši padėka tampa priekaištu centrinei valdžiai, taip ir nesugebėjusiai surasti garsiojo pažadėtojo A. Dulkio 130 punktų plano pandemijai suvaldyti.

Prezidentas akcentuoja, kad negali būti tiesos monopolio, kuris ryškėja su konservatorių ir liberalų valdžia. Labai norėčiau, kad tai atidžiai perskaitytų LRT taryba, nes šis kanalas jau pavirto propagandiniu kanalu ir net nemąsto, kad su tokiu požiūriu, kurį, beje, apmoka visi mokesčių mokėtojai už daugiau kaip 50 mln. eurų, galimai daro didelę paslaugą tik Lietuvai nedraugiškoms jėgoms, kurioms reikia suskaldyti Tautą ir pasėti nepasitikėjimą vienas kitu.

Prezidento citata: „Juk nacionalinio saugumo rizikos egzistuoja ne tik už Lietuvos sienų, bet ir mūsų šalies viduje. Ten, kur vis dar veši piliečių nusivylimas, galimybių lengvai randa ir jas išnaudoja priešiškos išorės jėgos, įveliančios mus į dezinformacijos ir propagandos voratinklį. Cinizmas, arogancija, pretenzijos į tiesos monopolį — visa tai gimdo piliečių nepasitikėjimą demokratine politine sistema.“

<...>„Dar nesame brandi demokratija, jeigu puolame menkinti savo piliečius, turinčius kitokią nuomonę, nei patys save pasodinę į sostą ir viešojoje erdvėje įsitvirtinę Tiesos ministerijos atstovai.“

Prezidentas aiškiai įvardija, kad Lietuvoje skirstomi žmonės į savus ir nesavus, apie ką mes ir rašėme „neliečiamuosiuose“, kalbėjome apie diskriminuojantį požiūrį į paprastus žmones.

Prezidento citata: „Todėl šiandien kviečiu visus politikus atsigręžti į tautą ir išgirsti, kas jai rūpi ir skauda. Tai bus sunku padaryti, skirstant Lietuvos žmones į „savus“ ir „svetimus“, „progresyviuosius“ ir „kaimietukus“.

Prezidentas ne aklas, neapsimeta kažkuo, o mato susvetimėjimą, kurį matome visi ir, deja, ryškėja su šia valdžia: "Susitinkame šiandien tarsi ant slenksčio — žiūrėdami vieni į kitus lyg į svetimus kartais". Mes šį susvetimėjimą matome kaip bėdą, kaip grėsmę, o ši valdžia tai mato kaip savo pranašumą, pasikėlimą prieš paprastus žmones.

Prezidentas kritikuoja valdžios sprendimus, kurie susiję su karantinu – pertekliniai suvaržymai, kurie ypač smogė švietimo, kultūros sektoriui. Prezidento nuomone, Lietuvoje reikia daugiau kultūros, nes ji ugdo žmogų, drauge su juo ir valstybę, turtina bendravimą ir bendradarbiavimą, bendruomeniškumą, tautinį identitetą.

Prezidentas aiškiai, kaip ir mes, mato, kad be šeimos puoselėjimo valstybė neturi ateities, kad šeimoje suformuojami įgūdžiai ir santykiai, kurie persikelia į kitas gyvenimo sritis. Prezidento nuomonė ir požiūris šiuo atveju toks pats, kaip ir LVŽS. Mūsų vertybės sutampa. Prezidento citata: „Daugelio šių dalykų išmokstame šeimoje. Lietuvos visuomenė prasideda nuo šeimos ir remiasi į ją. Būtent šeimoje kuriami ir palaikomi santykiai leidžia kiekvienam jaustis mažos bendruomenės dalimi, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti“.

Prezidentas džiaugiasi, kad jam pavyksta įgyvendinti savo pažadą dėl žmonių vakcinavimo. O pamenate, kiek buvo kritikos Prezidentui, kad jis čia imasi lyderystės. Kiek buvo propagandos, kad Prezidento COVID-19 valdymo fone iš viso nėra! O jis buvo ir dirbo savo darbą ir šiandien matome rezultatus. Prezidento citata: „Vos mėnuo ir pamatysime, ar 70 proc. suaugusių šalies gyventojų bus paskiepyti iki vasaros vidurio. Nėra prasmės ginčytis, ar tai įvyks liepos pirmą, ar paskutinę savaitę".

Prezidentas kritikuoja valdančiųjų užmojus keisti rinkimų sistemą. Mes taip pat manome, kad užmojai atimti iš žmonių jų konstitucines teises, yra didelis prieštaravimas demokratijos principams. Prezidento citata : „<...>sudarykime Lietuvos piliečiams realias sąlygas pareikšti savo nuomonę esminiais valstybės gyvenimo klausimais referendume. Tam turėtume pailginti parašų, reikalingų referendumui surengti, rinkimo laikotarpį, suteikti teisę žmonėms pasirašyti ir elektroniniu būdu. Nedovanotina, kad iki šiol nėra priimtas konstitucinis Referendumo įstatymas, o tai reiškia, kad nuo liepos 1-os dienos Lietuvos piliečiai neteks Lietuvos Respublikos Konstitucijos jiems suteiktos galios. Antrasis — užtikrinkime Lietuvos žmonėms galimybę ir toliau tiesiogiai rinkti merus."

Yra ir daugiau J. E. Prezidento citatų, kurios turėtų įkvėpti Lietuvos žmones, kad ne visi valstybės politikai dar prarado gerovės valstybės matymą, kad, nepaisant valdančiųjų sukelto chaoso, yra dedamos pastangos, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visiems, kad vyrautų socialinis teisingumas, kad vaikai gautų gerą išsilavinimą, būtų kuriamos darbo vietos ir sudaromos sąlygos verslui ir žmonėms kurti gerovės valstybę. Mes tik už tai!