Dabar iš mano pasisakymo konteksto išima vieną sakinį ir bando pūsti propagandinį burbulą, neturintį nieko bendra su realybe.

Savo pasisakyme aš jokiu būdu neskatinau nei tautinės neapykantos, nei raginau imtis prievartos. Tai paprasčiausias vaizdingas humoristinis pasakymas TARIAMĄJA nuosaka, nesiekiant ir neraginant jokių aktyvių veiksmų.

Tai vaizdingas mano nuomonės išreiškimas apie šį „politinį veikėją“. Mano kolegos ir bendradarbiai puikiai žino, kad tokį posakį, kaip pertarą, aš vartoju.

Mano pasisakymo negalima ištraukti iš konteksto ir cituoti tik vieną sakinį, atmetus visas aplinkybes, nevertinant pasakytų frazių intonacijos ir humoristinės potekstės. Net ir tos šypsenos, su kuria aš tai padariau.

Aš išsakiau savo nuomonę apie Lietuvai atvirai kenkiančią politinę jėgą, kuri neturi nieko bendra su Lietuvoje gyvenančios lenkų tautinės mažumos interesais. Tokią nuomonę aš turiu teisę turėti ir ją išsakyti.

Laidoje kalbėjau ne apie lenkus ir tautines mažumas, o apie politinę jėgą, kuri, manau, Lietuvai yra antivalstybinė partija. Ką reiškia vien jos narių pasisakymai apie Krymo okupaciją, Baltarusijos protestuotojų žalojimą ir žudynes? O kur dar N. Rozovos darbeliai? Aš ir dabar galiu pasakyti: taip, mano nuomone, tai yra ANTIVALSTYBINĖ politinė jėga, neturinti nieko bendra su atstovavimu Lietuvos tautinėms mažumoms, ypač lenkams, jų interesų gynimu.

Dar daugiau. Aš manau, kad dešimčių tūkstančių lenkų žudynes pateisina pats V. Tomaševskis, įsisegęs ir viešai nešiodamas bei demonstruodamas Georgijaus juostelę.

Gal šis ponas pamiršo, kad 1939 m., nacių Vokietijai ir Sovietų Sąjungai pasidalijus įtakos zonas, buvo okupuotos Baltijos šalys, o SSRS užpuolė Lenkiją ir užėmė net 52 proc. jos teritorijos. Ir kur dar Katynėje nužudyti lenkų patriotai? O šis politikuotojas įsisega okupantų juostelę ir išdidžiai marširuoja Lietuvos gatvėmis ir seka pasakas apie tai, kad jis gina ir atstovauja lenkų interesams.

Ir kai tokiam veikėjui, pateisinančiam savo tautiečių žudynes, ironiškai, juokaudamas pareiški, kad už tokius dalykus (turiu galvoje tokių „vertybinių idėjų“ platinimą ir veidmainiškumą) REIKĖTŲ ŠAUDYTI (dar kartą pabrėžiu – TARIAMĄJA NUOSAKA) PO VIENĄ PER METUS (juk ir žmogui be humoro jausmo aišku, kad toks periodiškumo siūlymas yra absurdo elementas), tada jau tai virsta PRIEVARTOS KURSTYMU.

Atsibuskite, Voldemortai!

Tame pačiame interviu aš pasisakiau ir apie lenkų tautą, ją gerbiu ir didžiuojuosi, kad gyvenu valstybėje, kurioje drauge gyvena ir kuria daugybė tautų.

Tačiau yra tokių, kuriems toks taikus bendras gyvenimas yra nepriimtinas, nes tik priešindami lietuvius ir lenkus jie gali siekti savo žemų asmeninių interesų. Ir kai tokie veikėjai gauna simbolinį, ironišką, humoristinį antausį, jie pradeda kitus teplioti tuo, kuo patys kvepia.

Toks dirbtinis skandalo kėlimas yra dar viena priemonė nepripažinti įvykusių Seimo rinkimų rezultatų ir žūtbūt siekti jų panaikinimo.

Beje, iš visų mano įmonėse dirbančių darbuotojų net didesnė dalis yra BŪTENT LENKAI.

P. S. Gyvename teisinėje valstybėje, jeigu kam nors atrodo, kad šis dirbtinai keliamas skandalas turi nors kiek pagrindo, siūlau tai spręsti teisiniu keliu, o ne kelti absurdišką isteriją.