Stipri valstybė nėra kokia nors „deržava“, kurios vienintelė jėga – metalu žvangančios specialiosios pajėgos, teisėsaugos ir teisėtvarkos volas ir metalinis vado balsas. Tokios valstybės išvis nėra stiprios, nes tam, kad išliktų, jos privalo gąsdinti, meluoti, papirkinėti. Baltoji Rusia mums šiandien sako, kad net ir baimė ar klaidinimas gali turėti ribas.

Stipri valstybė yra kaip stiprus margaspalvis audinys, kur plika akimi gal net nematomas ryšys susieja tūkstančius ar milijonus siūlų tarsi tūkstančius ar milijonus rankų susikabinimų. Toks audinys apsaugo nuo vėjo ar lietaus. Toks audinys puošia ir kelia pasididžiavimą.

Mūsų užduotis – apsaugoti ir stiprinti mūsų valstybės audinį.

Neleisti jam dilti dėl trūkinėjančių tarpusavio ryšio ir nepasitikėjimo. Priešingai, stiprinkime tarpusavio ryšį, didinkime pasitikėjimą pirmiausia laikydamiesi duoto žodžio ir nebijodami pripažinti klaidas ar tai, kad daug ko tiesiog nežinome. Įtraukdami kitus į sprendimų paiešką ir priėmimą. Nekeiksnodami verslininkų ar žurnalistų vien tam, kad kažkieno akyse pasirodytume neva geresni.

Baisesnis dalykas negu fizinė socialinė distancija yra distancija mūsų galvose. Taip dyla audinys. Taip mes ne tik nepaduodam, bet ir nenorim paduoti rankos. Taip skęsta tie, kurie pagalbos rankos negauna.

Neleisti tam audiniui blukti. Neleisti, kad atskiros visuomenės grupės, būtų tiesiog užmirštos, kaip nepakankamai našios, nepakankamai teisingos ar kažkaip kitaip nepakankamai ryškios. Nuo kurių taip paprasta atrodytų tiesiog pabandyti išsipirkti, na ir patraukti akis tolyn, kad širdies neskaudėtų. Priešingai, matykime visus ir kiekvieną ir stenkimės kai įmanoma, duoti meškerę. Bet kai reikia žuvies – duoti žuvį.

Neleisti jam įplyšti. Neleisti, kad melaginga ir pikta siekianti valia manipuliuotų esamomis problemomis, nesutarimais, kurdama sąmokslo teorijas žiebtų nesantaikos židinį. Man kažkiek net gaila tų, kurie eidami į rinkimus renkasi kovoti ne pabrėždami ką patys yra padarę, kuo geri, bet net mokėdami už melų apie TS-LKD darbus, ketinimus ar teiginius skleidimą. Tačiau mes elkimės priešingai – stenkimės kalbėti tiesą, aiškinti, ieškoti išeičių, o tų, kurie galvoja kitaip – nelaikykime asmeniniais priešais. Politika nėra karas iki paskutinio kareivio.

Neleisti audinio nudažyti beveide chaki spalva, kur yra vietos tik vienai nuomonei ir kur grožis suprantamas kaip paklusimas jai. Priešingai, gerbkime laisvą žodį, teisę kvestionuoti mūsų pačių sprendimus ir konstruktyvią kritiką.

Neleisti atrėžti jo gabalo. Nepamiršti, kad lietuviais, net nepriklausomai nuo etninės tautybės, turi teisę save laikyti visi, kas myli laisvę ir laikosi Lietuvos Konstitucijos. Priešingai, stiprinkime ryšius su savo broliais ir seserimis svetur ir kiekvienas, mylintis Lietuvą, savaip ją sustiprins.

Neleisti atsirasti bjaurioms skylėms audinyje. Nepotizmas, korupcija, neskaidrūs susitarimai, galia vietoj tarnystės, srautų ir ministerijų dalybos kaskart skauda, kaip atsivėrusios žaizdos. Taip, kaip skauda menkas Seimo ir politikos prestižas. Būti reiklūs kitiems mokame. Bet išdrįskime būti reiklūs ir sau, nes mažai kas lig šiol išties dėl to stengėsi. Pažadėkime – pirmiausia sau – kad iškilus pagrįstoms abejonėms kurio nors iš mūsų veikla ir sprendimais, nesudrebės balsas prisiimti atsakomybę.

Neleiskime šio audinio apterlioti ar atimti, o saugokime kaip savo akį. Po svietą tebesivalkiojantys diktatoriai, susivieniję kaip andai buvo siūloma proletarams, nuolat graso laisvę mylinčioms šalims ir tautoms. Nesibodima ne tik užsiminti apie karinę galią, bet ir pabandyti užeiti į mentalinius namus ir ten pritapnoti istorinės atminties melų ar ant bet kokio europietiško paveikslo pabandyti užpiešti pjautuvą ir kūjį.

Ne taip toli dunkso Astravo pragaro mašina. Stiprinkime pilietinę visuomenę, ugdykime atsparumą propagandai, stiprinkime fizinius gynybinius pajėgumus ir pasirengimą priešintis. Užtikrinkime, kad nė vienas mūsų centas neatitektų Astravo sumanytojams, statytojams ir finansuotojams.

Visa tai, ką pasakiau nėra nei greita, nei paprasta. Ir tuo mes skiriamės nuo tų, kurie bevelija pamiršti H. L. Menckeno posakį, kad kiekvienai problemai yra sprendimas, kuris greitas, paprastas ir – klaidingas. Tiksliau, jie prisimena tik „greitą ir paprastą“. Bet prieš 58-erius metus tokią pačią rugsėjo 12-ąją kalbėdamas apie skrydį į Mėnulį JAV prezidentas pasakė „mes pasirinkome skristi į Mėnulį ne todėl, kad tai lengva, o todėl, kad tai – sunku“.

Tada suvienijo ambicija, planas, lyderystė, kūrybiškumas ir mokslas. Jie davė jėgos, leidusios padaryti tai, kas atrodė sunkiai pasiekiama. Mus, kaip ir visus Lietuvos žmones, vienija laisvės meilė, nuoširdus noras eiti į priekį ir drąsa atsilaikyti. Tai yra jėga ir tuo mes – kiekvienas ir visi kartu – esame stiprūs.

Tad duokime Lietuvai dar daugiau jėgos!