Tik manęs tai nestebina. Atsakydamas į nacionalinės apklausos klausimus ir aš parašiau kaip tas trečdalis – dešinieji socialdemokratai geriausiai tinka į partnerius konservatoriams. Nenustebo ir pats Gintautas Paluckas, nes jau seniai slaptai susitarė po rinkimų tokią koaliciją sudaryti. Tačiau tautos „nuomonė“ – labai svarbi, nes padės palaužti visokius sabatauskus ir sysus, kurie dar drįsta priešintis nuolaidžiavimui konservatoriams...

Man regis, tas visuotinis nustebimas ganėtinai dirbtinis. Konservatoriai ir Palucko socialdemokratai puikiai „susigrojo“ opozicijoje.

Todėl klausimas natūralus: kas pardavė savo idėjas dešinieji socialdemokratai ar konservatoriai. Klausimai du, o atsakymas, vertinant opozicijos sprendimus, mūsų manymu, vienas. Dar vienas bendras bruožas – tingėjimas ir konstruktyvumo stoka.

Šiame Seime opozicinės frakcijos nieko nepadarė, kad parengtų alternatyvią vyriausybės programą ar sudarytų šešėlinį ministrų kabinetą. Turbūt nei konservatoriai, nei Palucko socialdemokratai neturi nei noro, nei intelektualių galimybių kurti alternatyvias programas ir ateities vizijas.

Kairiajame flange pirmoji kregždutė pasirodė balandžio pabaigoje. LSDP valdyba liepė LSDP frakcijai nutraukti koaliciją su dešiniaisiais Seime. Iš tiesų, opozicinė vaivorykštė buvo pasaulyje unikalus parlamentinis reiškinys.

Demokratiniame pasaulyje plačios koalicijos sudaromos tik tuomet, kai reikia užtikrinti stabilią valdžią. Iki šio Seimo ir Lietuvos parlamente paprastai būdavo dvi atskiros opozicijos: dešinioji ir kairioji. Tik pernai dėl opozicijos lyderio posto ir su tuo susijusių privilegijų socialdemokratai įsiropštė į konservatorių ir liberalų vežimą.

Socialdemokratų sprendimą nutraukti juos kompromituojančius saitus su konservatoriais pasveikinome ne tik mes, juos sveikino ir valstiečiai žalieji, teigiamai vertino ir Ministras Pirmininkas, tik santūriai pabarė atskiri konservatoriai. Ilgai mums džiaugtis neteko. Nors LSDP frakcija išėjo iš dešiniųjų opozicinės koalicijos, tačiau ir toliau kalba bei balsuoja Seime kaip konservatoriai. Pasisako netgi prieš socialines pašalpas krizinės situacijos metu, nors tai atitinka jų deklaruojamoms vertybėms ir jų partijos programai. Kaip gi paaiškinti šias anomalijas?

Manome, kad galimas tik vienas tokio socialdemokratų elgesio paaiškinimas. Tikėtina, kad pats pareiškimas apie ryšių nutraukimą su konservatoriais buvo tiesiog rinkėjų apgavystė. O švelnus konservatorių pabarimas iš anksto suplanuota dūmų uždanga. LSDP vadovybė suprato ar buvo pakonsultuota, kad būnant iš vien su konservatoriais rinkimuose laukia dideli nuostoliai. Tik formaliai išstojo iš dešiniosios opozicijos koalicijos. Iš tikrųjų, ir toliau tęsia bendradarbiavimą ir sugyvenimą su konservatoriais.

Nenustebsime, jeigu po rinkimų paaiškės, kad egzistuoja, jau mano paminėtas, slaptas konservatorių ir socialdemokratų vadovų susitarimas dėl valstybės užvaldymo. O dabartiniai veidmainiški išsiskyrimai ir pasibarimai tik paprastas rinkiminis triukas.

Koks tuomet likimas laukia socialdemokratijos? Ar mes sugebėsime jau šiuose Seimo rinkimuose konkuruoti su didžiulius finansinius ir žmogiškuosius resursus turinčia LSDP? Kito kelio nėra. Mes privalome apginti socialdemokratines vertybes ir išsaugoti Lietuvoje nekonjunktūrinę socialdemokratiją.

Kaip įveikti šią socialdemokratų krizę? To neįmanoma padaryti nesuvokiant jos kilimo prielaidų ir priežasčių. Nereikėtų dangstytis kairiosios politikos susilpnėjimu Europoje apskritai, nes tai nieko nepasako apie mūsų šalies vidines problemas. Mano manymu, socialdemokratų krizė spręsis Seimo rinkimų batalijose.

Mūsų naujajai partijai kiekviena iškovota vieta bus laimėjimas, nes rinkimuose dalyvausime pirmą kartą. Žinoma, atsakomybė už LSDP pralaimėjimą guls ant jų rinkimo štabo vadovo Gintauto Palucko pečių. Mes tikrai nelinkime mūsų buvusiems bendražygiams pralaimėjimo, tačiau jų inicijuotas kairiųjų jėgų suskaldymas negalėjo atvesti į gerą.

Jau dabar kalbama, kad po pralaimėtų Seimo rinkimų gali iš esmės keistis LSDP vadovybė. Patikėkite, mes to nesiekiame ir nelaukiame. Manome, kad tik pozityvūs žingsniai gali pakeisti situaciją ir matome tam tikras bendradarbiavimo galimybes. Mes nuosekliai remsime visus žingsnius, kurie stiprins Lietuvoje socialdemokratiją. Tuo galite nesistebėti.