Taip ir smaginamės. Į vieną pusę. Prieveiksmis „vėl“ – toks pat klastingas kaip ir Valstybinės kalbos inspekcijos gramatika, skirta 8 Vilniaus bibliotekininkėms. Kas galima Seimo daugumos valetams Narkevičiui ar Jedinskiui, draudžiama bibliotekininkėms. Kas tinka gąsdinant koronavirusu, šiukštu informuojant apie STT bylų virusą.

Panevėžio prokurorė nutraukė ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai pareikšti miesto merui Račkauskui, jo patarėjai ir vienam verslininkui. Tyrimas vyko daugiau kaip dvejus metus. Geležinis vilkas 2018-ųjų pavasarį staugte staugė: korupcija!

Byloje su tuščiom apsukom – 46 tomai, apklausta 50 žmonių. Rezultatas, net nepasiekęs teismo: korupcijos nerasta. Vėl Panevėžys. Vėl tas pats rezultatas. O paskaičiuokime, kurmiai, kiek milijonų Lietuvai jau kainavo Panevėžio STT „darbas“?

Bet veltui čia ieškotum valstybinio prieveiksmio „vėl“. Nors tik savaite anksčiau Aukščiausiasis Teismas išteisino buvusią Administracinio teismo Panevėžio apygardos teisėją Savickienę, pripažindamas, kad STT apkaltinta, iš teisėjų su trenksmu dėl to išmesta ji nepadarė nieko neteisėto, o prokuratūra ir STT, priešingai, operatyvinį tyrimą prieš teisėją vykdė neteisėtai.

Mokesčių mokėtojai už tai, kad STT agentai, jų vadovai ir prokuroras Laucius ant įstatymų sušoko Putino aranžuoto kazokėlio versiją, eksteisėjai turės sumokėti 50 000 eurų.

Teisingumas triumfavo? Kažin, ar nors vienas lietuvis norėtų tokio „triumfo“?

Tyrimas prieš teisėją pradėtas prieš 12 metų. Kaltinimai baisūs: Savickienė gali piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, daryti poveikį kitam teisėjui. Tuo remdamasi 2010 m. Prezidentė Grybauskaitė atleido Savickienę už „teisėjo vardo pažeminimą“.

Taip ir smaginamės. Į vieną pusę. Prieveiksmis „vėl“ – toks pat klastingas kaip ir Valstybinės kalbos inspekcijos gramatika, skirta 8 Vilniaus bibliotekininkėms. Kas galima Seimo daugumos valetams Narkevičiui ar Jedinskiui, draudžiama bibliotekininkėms. Kas tinka gąsdinant koronavirusu, šiukštu informuojant apie STT bylų virusą.
R. Valatka

Atleista teisėja susirgo. Trejus metus negalėjo dirbti. Tik 2015 m. Aukščiausiasis Teismas įvertino, kad paskalos, kurių pagrindu STT pradėjo bylą, nebuvo net patikrintos, o teisėja jokių nusikaltimų nepadarė. Bet ji vis tiek buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad neva siekė… gauti nedarbingumo pažymėjimą dukrai studentei.

Tas kaltinimas irgi, kaip greitai paaiškėjo, buvo šakėm ant vandens parašytas.

Bet net jei ir taip, ponai prokurorai ir STT vyresnieji, jei jau pagal jus visi tokie „skaidrūs“, kad kabinėjatės net prie nedarbingumo lapelio išdavimo studentei, kodėl visi tylėjot, kaip š… kandę tada, kai premjero keliukui asfaltuoti buvo skirta 300 000 eurų, o paskui dar pridėta 143 000? Kodėl nepuolėte tardyti bent Vilniaus r. merės, jei vargšę šeimos gydytoją už biuletenį studentei tampėte ir gąsdinote visą dieną?

Teismas galiausiai nusprendė, kad „nedarbingumo pažymėjimo išdavimo taisyklių pažeidimai negali sumenkinti nei teisėjo, nei teisminės valdžios autoriteto ir priėjo išvados, jog Savickienei pareikštas perteklinis kaltinimas piktnaudžiavimu naudojant bendrininkavimo institutą, praktiškai kriminalizuojant veikas, kurios nekriminalizuotos įstatymo“.

Tam, kad kriminalizuotų veikas, kurių nekriminalizuoja įstatymai, STT su prokuratūros ir atskirų teisėjų leidimu kelerius metus patys pažeidinėjo įstatymus – klausėsi teisėjos ir jos artimųjų pokalbių, ją sekė, žemino nėščią dukrą, gąsdino senus tėvus ir šeimos gydytoją ir netgi falsifikavo įkalčius.

Visa tai septynerius metus aktyviai, o dar penkerius metus pasyviai vyko ne Rusijoje ir ne Baltarusijoje, o ES valstybėje narėje. Prezidentė Grybauskaitė aklai pasikliaudama vilkolakių su antpečiais sukurpta byla atleido teisėją iš darbo net nesulaukusi Teisėjų garbės teismo išvadų.

Tam, kad kriminalizuotų veikas, kurių nekriminalizuoja įstatymai, STT su prokuratūros ir atskirų teisėjų leidimu kelerius metus patys pažeidinėjo įstatymus – klausėsi teisėjos ir jos artimųjų pokalbių, ją sekė, žemino nėščią dukrą, gąsdino senus tėvus ir šeimos gydytoją ir netgi falsifikavo įkalčius.
R. Valatka

Išvada – teisingumas netriumfavo. Teisingumas kūkčioja Dieveniškių kilpoje. Tam, kad teisingumas bent atsigautų nuo patirto nokauto, generalinis prokuroras jau turėjo iškelti bylas tuomečiam Panevėžio STT vadui Urbšiui, kuris ant tokių bylų atjojo į Seimą, jo pavaldiniui Snicoriui, prokurorui Laučiui. Na, bent jau drausminės bylos šis prokuroras juk nusipelnė.

Grybauskaitė turėtų pripažinti buvusi suvedžiota prokurorų ir STT, atsiprašyti teisėjos, kurios gyvenimą padėjo sulaužyti. Tik tokiu atveju Lietuva vėl skirtųsi nuo Rusijos ir Baltarusijos.

Grybauskaitė neatsiprašė ir, matyt, neatsiprašys. Kaip žinoma, per dvi kadencijas ji nė karto nesuklydo. Neatsiprašė eksteisėjos Savickienės nei generalinis prokuroras Pašilis, nei Urbšys.

Eksteisėjai Savickienei ir jos šeimai to gal ir nereikia, nes tai nesugrąžins jai 12-os apnuodytų metų. Priešingai nei jai, bylų įstatymą pažeidusiems pareigūnams ir kultūringai valstybei įprastų politikų atsiprašymų reikia pilietinei visuomenei. Jei tokią dar bent teoriškai puoselėjame.

Savickienė nėra vienintelė STT ir prokurorų kliauzų auka. Tokių likimų – šimtai. Bet netgi jei tai būtų tik vienintelis toks atvejis, po Aukščiausiojo Teismo sprendimo visiškai išteisinti Savickienę ir išmokėti jai kompensaciją, padorioje valstybėje per visą valdžios hierarchijos grandinę turėtų praūžti jei nei cunamis, tai bent vidutinio stiprumo uraganas.

Valstybė negali leisti sau būti įkaite pareigūnų, kurie dėl ordinų ir premijų nebaudžiami laužo įstatymus ir piliečių likimus.

Bet nė aktinidijos lapelis nesujudėjo. Kitokiu nei Grybauskaitė save nuolat vaizduojantis Prezidentas vėl apsimetė, kad čia ne jo problema. Laumės liberalu pakeistas Seimo pirmininkas, matyt, rūpinosi sandėriu su „Lidl“.

O ir ko jiems nekurpti naujų tokių pat bylų, jei nė vienos partijos lyderis, net narys po eksteisėjos Savickienės visiško išteisinimo taip pat neišspaudė nė žodžio, ką jie galvoja apie tokias prokurorų ir STT agentų „akcijas“, kurios seniai tapo masinėmis. Tarsi taip ir turėtų būti.
R. Valatka

Nei generalinis prokuroras, nei STT vojeristų vadas neišdaužė net pranešimo spaudai. Jis tokiu atveju tiesiog privalomas. Visuomenei – jokio paaiškinimo, ką STT ir prokurorai šioje byloje norėjo įrodyti ištisus 12 metų. Tarpusavy gal net pasityčiojo, pro sukąstus dantis nusikeikdami kad atsirūgs ir tiems AT teisėjams, kurie STT ir prokurorų snukučius sukišo į pačių privarytą balą.

O ir ko jiems nekurpti naujų tokių pat bylų, jei nė vienos partijos lyderis, net narys po eksteisėjos Savickienės visiško išteisinimo taip pat neišspaudė nė žodžio, ką jie galvoja apie tokias prokurorų ir STT agentų „akcijas“, kurios seniai tapo masinėmis. Tarsi taip ir turėtų būti teisinėje valstybėje.

Tarsi neturėtume Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos. Nebūtų Kriminalinės žvalgybos įstatymo 24 str., skelbiančio, kad šios komisijos uždaviniai yra: 1) kontroliuoti konstitucinių teisių ir laisvių apsaugą vykdant kriminalinės žvalgybos veiklą; 2) prižiūrėti, ar kriminalinės žvalgybos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoti kriminalinės žvalgybos subjektų finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir racionalumą.

Kur ta priežiūra? STT ir prokuratūra akivaizdžiai piktnaudžiauja Respublikos joms suteiktomis galiomis bei galimybėmis ir dirba neefektyviai. Tik ar nors vienas pilietis, konservatorių pakviestas į Nacionalinę milijono apklausą, susiprotės tai bent įvardyti kaip bėdą?

Sąvoka atstatyti teisingumą, kai kalbame apie konkretų žmogų, neteisinga iš principo. Neįmanoma atstatyti nė vienos žmogui valstybės sudirbtos dienos, ką jau kalbėti apie 12 metų. O juk dauguma STT bylų taip ir kurpiamos – kad kuo ilgiau truktų, o paskui galai – į vandenį, vykdytojai – į atsargą. Bet valstybės lygiu atstatyti teisingumą galima, netgi pageidautina.

Ar Lietuva – dar teisinė valstybė? Ar nerizikuojam visu tuo, ką iškovojo Sąjūdis, leisdami STT ir prokurorams jų pasirinktus nuvaryti arklius jei ne nušauti, tai palikti valstybės šalikelėje?

Ant nosies vėl Seimo rinkimai. Bet ir vėl niekas to nepaklaus. Visos partijos vėl po prakaitu dirba tik pensininkui. Vėl vysto tik „regionus“. Vėl stato 7 kartus nepastatytus 3000 darbo vietų fabrikus Skuode ir Lazdijuose. Valstybinės gramatikos prieveiksmis „vėl“ – tik į vieną pusę.