Dėl užklupusios pandemijos darbo organizavimo pokyčiai įvyko ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Prie pokyčių taikėsi ir parlamento nariai. Nors Seimo plenariniai posėdžiai dėl saugumo sušaukiami rečiau, tačiau vyksta labai aktyvus darbas nuotoliniu būdu – rengiami komitetų ir komisijų posėdžiai, nuolat vyksta įvairūs pasitarimai. Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius parengė analitinę apžvalgą, kaip gi koronaviruso paplitimo kontekste darbą organizuoja nacionaliniai parlamentai kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Lietuvos Respublikos Seimo plenarinis posėdis karantino laikotarpiu
Foto: Olga Posaškova

Austrijoje parlamento frakcijos susitarė, kad posėdžiuose turi dalyvauti tik tiek parlamento narių, kiek jų pakanka kvorumui susidaryti. Posėdžių metu tarp parlamento narių turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Komiteto posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu.

Danijos Folketingas ir toliau vykdo savo funkcijas, renkasi į posėdžius, tačiau atidėti mažiau reikšmingų klausimų sprendimai. Renginiai bei ekskursijos parlamento patalpose atšaukiami, o nauji neorganizuojami.

Jungtinėje Karalystėje ribojamas lankytojų skaičius Bendruomenių Rūmų pastate. Taip pat atšaukiami ir nebeorganizuojami nauji renginiai bei komercinės ekskursijos parlamento pastate, Bendruomenių Rūmų nariams rekomenduojama nevykti į užsienio komandiruotes ir keliones.

Ispanijos Deputatų Rūmai dar kovo 12 d. sustabdė savo veiklą dviem savaitėms. Parlamento posėdžiai, esant būtinybei, galėjo būti sušaukiami. Taip pat numatyta galimybė, esant poreikiui, parlamento posėdžius organizuoti nuotolinėmis elektroninėmis priemonėmis.

Nyderlanduose parlamento rūmai atviri tik administracijos darbuotojams ir parlamento nariams. Didžioji dalis administracijos darbuotojų, jeigu tai įmanoma, turi dirbti nuotoliniu būdu.

Slovėnijoje didžioji dalis Nacionalinės Asamblėjos administracijos darbuotojų turi dirbti nuotoliniu būdu.

Slovakijoje visi parlamente vykstantys renginiai atšaukti ir neorganizuojami. Parlamento administracijos darbuotojai, jeigu jų funkcijos tą leidžia, turi teisę dirbti iš namų.

Šveicarijos abejų parlamento rūmų pavasario sesija nutraukta. Kitą parlamento sesiją surengti planuojama gegužės pradžioje, nebent kiltų būtinybė priimti atitinkamus teisės aktus parlamente. Didžioji dalis administracijos darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Parlamento pastatas uždarytas visuomenei.

Pokyčiai, karantino metu palietę beveik kiekvieną iš mūsų, nesitęs amžinai. Viliuosi, jog suvokdami karantino esmę ir būtinumą, sustabdysime viruso plitimą. O tai reiškia, kad po truputį galėsime grįžti į mums įprastą gyvenimo ritmą. Tik turėkime kantrybės ir būkime sąmoningi.