LNF lapkritį paskelbtame tyrime pabrėžia itin didelį tokių moterų ir mergaičių Lietuvoje pažeidžiamumą – jos patiria dvigubą diskriminaciją tiek dėl negalios, tiek dėl lyties. Moterys ir mergaitės su negalia neturi lygių galimybių ir patiria diskriminaciją švietimo, darbo, socialinės apsaugos, sveikatos, šeimos ir kasdienio gyvenimo srityse, politiniame gyvenime ir dalyvaujant visuomenėje.

Neįgalioms moterims gresia ženkliai didesnis skurdo rizikos lygis. Nors Lietuvoje 2017 m. fiksuotas vienas didžiausių Europoje skurdo rizikos lygis – 22,9 proc. Tačiau žmonių su negalia grupėje šis procentas yra net 35,1 proc. Dar didesnis atotrūkis matomas vertinant moterų su negalia skurdo rizikos lygį, kuris siekia 39,9 proc.

Moterys ir mergaitės su negalia taip pat patiria didesnę smurto, išnaudojimo ir prievartos riziką. Palyginus nukentėjusių moterų be negalios ir su negalia smurtinę viktimizaciją, matoma, kad moterys su negalia smurtą artimoje aplinkoje patiria du kartus dažniau. Šiomis dienomis tebevykstant kasmetinei 16 dienų be smurto prieš moteris akcijai labai svarbu tai akcentuoti.

Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas konkrečiai Lietuvai rekomenduoja sustiprinti moterų su negalia apsaugą nuo smurto, užtikrinti, kad joms nebūtų taikomas joks priverstinis gydymas, kad jos turėtų teisę spręsti dėl savo seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, taip pat kiek ir kaip auginti vaikus, užtikrinti jų užimtumą bei pakeisti Civilinį kodeksą, atšaukiant nuostatas dėl teisinio neveiksnumo pripažinimo asmenims su negalia, įskaitant moteris su negalia.

Vertinant prastesnę moterų su negalia Lietuvoje situaciją, turėtumėme kitais metais rimtai koncentruotis ties šių JTO rekomendacijų įgyvendinimu.