Lietuva atkūrė nepriklausomybę, bet elektra perdavimo linijose, gamyklose, įstaigose ir namuose priklauso nuo mums nedraugiškos sostinės. Lietuvos elektros energetika yra valdoma Maskvos dispečerinėje.

Priėmėme įstatymą, kad nepirksime elektros iš Astravo AE, bet rekonstruojame elektros pastotes Ignalinoje ir Utenoje garantuodami patikimus elektros srautus iš Astravo.

Mums pavyko pasiekti pripažinimą, kad Astravo AE pažeidžia tarptautinę Espoo konvenciją, o Europos Komisija nurodė saugumo trūkumus, kurie turi būti ištaisyti.

Jokio poveikio Baltarusijai tai nedaro. Tuo tarpu Lietuvos premjeras teikia absurdišką pasiūlymą, kad jau pastatytą atominę elektrinę paversti dujine. Taip einama į derybų spąstus, kurių baigtis – Baltarusijos pasiūlymas pigiai pirkti elektrą iš Astravo AE.

Tokio „draugiško“ pasiūlymo vargiai nepriimtume. Vietoj „tariamos grėsmės“ turime pigios elektros. Atėjus laikui pamatytume „pigios elektros“ kainą, lygiai kaip „pigiai mokėjome“ už dujas įsileidę „Gazprom“.

Gal atsakysime, kad mūsų įstatymas neleidžia pirkti elektros iš nesaugios Astravo AE? Greičiau atšauksime įstatymą.

1940 m. už Vilniaus grąžinimą Rusija pareikalavo įsileisti Raudonosios armijos įgulas. Dabar kiti laikai, kiti metodai.

Jei atmesime pasiūlymą pirkti, mums pasakys: „Jei jūs neperkate, tai kam mes turime laikyti įjungtas elektros linijas į Lietuvą? Galime jas išjungti.“ Atjungs visiems laikams? Ne. Atjungs dienai, savaitei ar mėnesiui.

O gal tyčia ar netyčia dar ir užgesins – Blackout. Nuostoliai Lietuvai už dieną ar kelias dienas sieks milijardą eurų ar daugiau.

Rusijai nuostoliai daug mažesni ir tik tuo atveju, jei atjungimui ji būtų nepasiruošusi. Rusijai milijardas eurų nesunkiai pakeliamas nuostolis, o Lietuvai beveik katastrofa. Ar atsispirsime galimam šantažui?

Lietuvos elektros sistema veikia BRELL žiede kaip ir Astravo AE. Šiame žiede, o tuo pačiu ir Lietuvoje tekės Astravo AE elektra, ji pasieks visus įrengimus, gamyklas ir kiekvienus namus. Siekdami atsiriboti nuo Astravo AE turėtume pasitraukti iš BRELL žiedo.

O tam pirmiausiai reikėtų pasitraukti iš BRELL sutarties. Pasitraukti civilizuotai – BRELL sutartyje numatytomis pasitraukimo sąlygomis ir terminais.

Pats pasitraukimas iš BRELL sutarties neturi jokių techninių, energetinių ar ekonominių padarinių. Kaip toje sutartyje numatyta pradėtume derybas ir dėl pasitraukimo iš BRELL žiedo. Toks žingsnis parodytų politinę valią atsiriboti nuo Astravo AE.

Tai būtų politinis veiksmas energetikoje savo esme panašus į Kovo 11-osios aktą. Be jo sinchronizacija su Europa yra nepasiekiama. Pasakę A, kad nepirksime elektros iš Astravo turėtume pasakyti ir B, kad tos elektros neįsileisime ir traukiamės iš BRELL.

Turėdami elektros jungtis su Švedija ir Lenkija, galėdami apsirūpinti dujomis iš savo LNG terminalo esame pajėgūs tai padaryti.

Tai yra pagrindinis ir lemiamas Lietuvos politikos klausimas. Ar pasiduosime Rusijos įtakai ar laikysimės Kovo 11-osios pasirinkimo?

Tas klausimas yra ir svarbiausias prezidento rinkimų klausimas. Ponios ir ponai, kandidatai į Lietuvos prezidento postą, koks jūsų atsakymas?