To padaryti ir neįmanoma, nes oficialiai derinto ir rugsėjo 3d. Konstitucinio teismo rūmuose vykusio susitikimo su šio teismo pirmininku D. Žalimu metu nebuvo jokių grasinimo ar spaudimo požymių. Pokalbis vyko dalykiškoje ir ramioje atmosferoje. Tai netrukus po skandalingo G. Landsbergio kaltinimo patvirtino ir pats Konstitucinio teismo pirmininkas. Tiesą sakant, man buvo sunku patikėti, kad toks absurdiškas kaltinimas apskritai galėjo būti išsakytas, tačiau, peržiūrėjęs laidos įrašą, įsitikinau, kad tai, deja, yra tiesa.

Susitikimas įvyko mano iniciatyva, jo tikslas buvo susipažinti su Konstitucinio teismo pirmininku ir šio teismo darbu. Aptarėme ir bendrąsias viešojo sektoriaus problemas bei perspektyvas. Tuo pačiu trumpai pristačiau įgyvendinamos pensijų reformos ištakas. Apie galimos bylos eigą ir jos perspektyvas, kokius nors interesų konfliktus kalbos nebuvo.

Kai kas bandė viešai vertinti, kad tokie susitikimai nepriimtini, nes aš neva galėjau sukelti kažkokias problemas teismui ir jo pirmininkui. Tačiau turint omenyje tai, ką pareiškė G. Landsbergis ir kas papildomai paaiškėjo tą pačią ir kitą dieną, manau, bet kokios galimos abejonės dėl tokių susitikimų nublanksta.

Juk TS-LKD pirmininkas, vienas iš kreipimąsi į teismą pasirašiusių Seimo narių, taigi, galimos bylos baigtimi suinteresuotos šalies atstovas, savo kaltinimu ir kitais pareiškimais ne tik apšmeižė mane, bet, kas žymiai svarbiau, galėjo padaryti žalą Konstitucinio teismo ir jo pirmininko reputacijai. Teigdamas, kad aš grasinau teisėjui, jis tuo pačiu implikavo, kad Konstitucinio teismo pirmininkas niekaip į tai nereagavo, nesikreipė į jokias teisėtvarkos institucijas. Sakydamas, kad Konstitucinis teismas neva jau turėjo būti priėmęs sprendimą dėl bylos nagrinėjimo, G. Landsbergis galimai darė spaudimą teismui ir galėjo kelti abejones jo objektyvumu bei darbo organizavimu. Ir visa tai vyko tiesioginiame eteryje.

Netrukus tą pačią dieną paaiškėjo papildoma skandalinga informacija.

Pasirodo, dalis teismui pateikto prašymo teksto, kurį be G. Landsbergio pasirašė dar 29 Seimo nariai, sutampa su teisinės išvados, kurią pensijų fondų užsakymu rengė teismo teisėjos, paskirtos rengti preliminarią išvadą, sesuo. Tai – viena vertus, galimas interesų konfliktas, kurį sukėlė ne kas kitas, o Seimo nariai, savo prašyme panaudoję minėtą medžiagą. Kita vertus, tai galimas įrodymas, kad visi 30 Seimo narių atstovauja ne savo rinkėjų, o pensijų fondų verslo interesams ir tenkina jų norus ir lūkesčius.

Viena iš prašymą pasirašiusių Seimo narių G. Skaistė bandė teisintis, sakydama, kad į prašymo tekstą perkelta viso labo gražiai išdėstyta chronologinė informacija. Tačiau tai, mano įsitikinimu, yra melas ir manau, kad tai taip pat turėtų būti teisiškai įvertinta. Svarbiausia Seimo narių prašyme, adresuotame Konstituciniam teismui, yra ne chronologinė informacija, o pažodžiui atkartoti pensijų fondų argumentai ir jiems palankūs vertinimai. Tai ir rodo, kad tokiu prašymu, adresuotu Konstituciniam teismui, galimai atstovaujama ne Lietuvos piliečių ir visos valstybės, o siauriems verslo interesams, ginami jų, o ne tikrieji pensijų sistemos dalyvių ir dabartinių pensininkų lūkesčiai.
Įdomu, ką apie čia išdėstytus faktus ir jų vertinimą mano buvęs Konstitucinio teismo teisėjas V. Sinkevičius. Ir kas jo manymu yra reikšmingiau – įvykęs oficialus dviejų valstybės pareigūnų susitikimas ar tai, ką savo nepagrįstais kaltinimais ir pareiškimais padarė G. Landsbergis? Tai – neverti buvusio teisėjo dėmesio dalykai?

Kaip ir 30-ties Seimo narių parašymas Konstituciniam teismui, panaudojant šio teismo teisėjos sesers argumentus, skirtus pensijų fondams?

Išaiškėjus tokiems faktams, tikriausiai nėra būtina papildomai tirti pensijų fondų įtakos politikams, apie ką viešai minėjau anksčiau. Politikai tokiu savo elgesiu ir parašais tikriausiai patys tai akivaizdžiai pripažino. Ką su tuo daryti, reikės deramai apgalvoti. Tai, be abejo, pirmiausia yra pačių Seimo narių, pasirašiusių kreipimąsi į Konstitucinį teismą, atsakomybės klausimas.
Apgailėtina, kad Seimo narių grupę teisme, jei byla būtų nagrinėjama, yra pasirengusi atstovauti I. Šimonytė. Ji tikrai privalėjo būti pakankamai gerai informuota apie pensijų reformos būtinybę jos principus ir kryptis, nes dirbo Lietuvos banke, kuris dalyvavo diskusijose pensijų reformos klausimais ir išreiškė savo poziciją, kuri, mano supratimu, didele dalimi sutampa su priimtų įstatymų tikslais ir nuostatomis.

Deja, I. Šimonytė pasirinko oponavimą priimtiems ir prezidentės pasirašytiems įstatymams ir, sąmoningai ar ne, atstovavo pensijų fondų ir kitų finansų sektoriaus įmonių verslo interesams.
Apibendrinant, mano manymu G. Landsbergis darė spaudimą Konstituciniam teismui ir abejojo jo darbu bei objektyvumu. Jis savo viešais pareiškimais ir kaltinimu man taip pat galėjo pakenkti teismo ir jo pirmininko reputacijai. G. Landsbergis kartu su kitais prašymo autoriais galimai sukėlė interesų konfliktą Konstitucinio teismo teisėjai. Tokiu būdu taip pat galėjo būti pakenkta šio teismo reputacijai.

Įvertinus visas šias mano įsitikinimu labai svarbias aplinkybes ir turint omenyje, kad G. Landsbergis, nepateikęs jokių įrodymų, apšmeižė mane padarius nusikaltimą, artimiausiomis dienomis pateiksiu atitinkamus dokumentus teisminėms institucijoms ir prašysiu jų įvertinti čia išdėstytus faktus, aplinkybes bei G. Landsbergio veiksmus. Gavus atsakymus ir išvadas, manau, Seime gali tekti svarstyti apkaltos G. Landsbergiui klausimą.

Paradoksalu gali būti tai, kad išvadą dėl to, ar G. Landsbergis nesulaužė Seimo nario priesaikos ir šiurkščiai nepažeidė Konstitucijos, gali tekti priimti Konstituciniam teismui. Tam pačiam teismui, kuriam G. Landsbergis savo viešais pareiškimais galėjo daryti spaudimą ir menkinti jo reputaciją. Bet dėl tokios situacijos, jei ji susiklostys, vėlgi bus00 atsakingas ne kas kitas, o pats G. Landsbergis.